Ask Google

Results for värdeintervallerna translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

Du kan fördefiniera värdeintervallerna i numeriska rotationsrutor och valutarotationsrutor.

English

You can preset the value intervals for numerical and currency spin buttons.

Last Update: 2012-05-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Valutavariabler lagras internt som 64-bitarsvärden (8 byte) och visas som ett fast decimaltal med 15 heltalsplatser och 4 decimaler. Värdeintervallet är -922337203685477,5808 till +922337203685477,5807. Valutavariabler används för att beräkna finansiella värden med hög precision. Typdeklarationstecknet är "@".

English

Currency variables are internally stored as 64-bit numbers (8 Bytes) and displayed as a fixed-decimal number with 15 non-decimal and 4 decimal places. The values range from -922337203685477.5808 to +922337203685477.5807. Currency variables are used to calculate currency values with a high precision. The type-declaration character is "@".

Last Update: 2017-02-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

\<ahelp hid=\"HID_FUNC_ARABISCH\"\>Beräknar värdet på ett romerskt tal. Värdeintervallet måste ligga mellan 0 och 3999.\</ahelp\>

English

\<ahelp hid=\"HID_FUNC_ARABISCH\"\>Calculates the value of a Roman number. The value range must be between 0 and 3999.\</ahelp\>

Last Update: 2016-12-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

Starten på värdeintervallet vars sannolikheter summeras.

English

The start of the value interval whose probabilities is to be totalled.

Last Update: 2016-12-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Slutet på värdeintervallet vars sannolikheter summeras.

English

The end of the value interval where the probabilities are to be totalled.

Last Update: 2016-12-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

\<ahelp hid=\"HID_PROP_VALUESTEP\" visibility=\"hidden\"\>Bestämmer intervaller för rotationsrutor.\</ahelp\>Du kan fördefiniera värdeintervallerna i numeriska rotationsrutor och valutarotationsrutor. Öka och minska värdet med rotationsrutornas pilknappar.

English

\<ahelp hid=\"HID_PROP_VALUESTEP\" visibility=\"hidden\"\>Determines spin button intervals.\</ahelp\>You can preset the value intervals for numerical and currency spin buttons. Use the up and down arrows of the spin button to increase or decrease the value.

Last Update: 2016-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

Om kombinerade eller sammanfattande data lämnas, ska dessa innehålla uppgift om värdeintervall, medelvärde, medianvärde och, om tillämpligt, standardavvikelse.

English

If combined or summary data are submitted, these shall contain information on the range of values, the mean, median and, if applicable, standard deviation.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Värdeintervallet beror på vilka faktorer som läggs till grund för beräkningen, exempelvis den statistiska livslängdens uppskattade värde.

English

The range of values depends on various methodological factors including the assumed value of statistical life.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Om de sammanställda och detaljerade övervakningsuppgifterna tas från typgodkännandedokumentationen, och uppgifterna innehåller värdeintervall, ska medlemsstaterna säkerställa att de rapporterade uppgifterna är tillräckligt noggranna och motsvarar uppgifterna i intyget om överensstämmelse.

English

Where the aggregated monitoring data and the detailed monitoring data are taken from the type-approval documentation, and where those data contain ranges of values, the Member States shall ensure that the reported data provide adequate accuracy, and are in accordance with the data contained in the certificate of conformity.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

För varje prestandaindikator ska det godtagbara värdeintervallet anges tillsammans med ett förfarande som ska tillämpas om värdet ligger utanför det angivna området.

English

for each performance indicator the acceptable range of values shall be defined together with a procedure to be applied if the value falls outside that defined range,

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Om flera värderingstekniker används för värdering till verkligt värde ska resultaten (dvs. respektive indikationer på verkligt värde) utvärderas med beaktande av rimligheten i det värdeintervall som dessa resultat pekar på.

English

If multiple valuation techniques are used to measure fair value, the results (ie respective indications of fair value) shall be evaluated considering the reasonableness of the range of values indicated by those results.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Om de sammanställda och detaljerade övervakningsuppgifterna tas från dokumentationen för typgodkännande, och uppgifterna innehåller värdeintervall, ska medlemsstaterna säkerställa att de rapporterade uppgifterna är tillräckligt noggranna och motsvarar uppgifterna i intyget om överensstämmelse.

English

Where the aggregated monitoring data and the detailed monitoring data are taken from the type-approval documentation, and where those data contains ranges of values, the Member States shall ensure that the reported data provide adequate accuracy, and are in accordance with the data contained in the certificate of conformity.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Värdeintervallen för Fm för varje banmatningssystem definieras i tabell 4.2.15.

English

The ranges of Fm for each of the power supply systems are defined in Table 4.2.15.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Denna formel gäller för ett värdeintervall av qc mellan 40 mg/(l. varv) and 65 mg/(l. varv).

English

This formula is valid for a value interval of qc included between 40 mg/(l. cycle) and 65 mg/(l. cycle).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

I alla andra fall bör den utjämningstullsats tillämpas som anges i skäl 33 i enlighet med de värdeintervall som fastställs i skäl 30.

English

In all other cases, the applicable countervailing duty should be the rate foreseen in recital 33, corresponding to the ranges of values established in recital 30.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Ett indexvärde eller värdeintervall som fastslår den potentiella risken för akviferen utifrån den geologiska strukturen, de hydrogeologiska förhållandena och förekomst av verklig eller potentiell föroreningskälla.

English

An index value or interval of values determining the potential degree of aquifer risk arising from the geological structure, hydrogeological conditions and the existence of real or potential source of contamination.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

tillhandahålla en definition för varje attribut om vilka värden som är tillåtna i form av en datatyp, ett värdeintervall eller en förteckning,

English

provide for each attribute the definition of its allowable values in the form of a data type, a range of values or an enumerated list;

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Mot bakgrund av de många olika strategier som tillämpas av institut som använder metoder som bygger på interna modeller är det viktigt att de behöriga myndigheterna och EBA har en klar bild av värdeintervallet för de riskvägda tillgångar och kapitalbaskrav som uppkommer för liknande exponeringar i enlighet med dessa strategier.

English

Given the wide range of approaches adopted by institutions using internal modelling approaches, it is important that competent authorities and EBA have a clear view of the range of values for risk-weighted assets and own funds requirements that arise for similar exposures under such approaches.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Kommissionen konstaterar vidare att Fintecnas konsult, Citigroup, har analyserat olika scenarier enligt vilka planens mål uppnås i lägre utsträckning. Enligt den metod som använts har Fintecnas investering höjts över det anmälda beloppet, och man har mätt konsekvenserna av denna situation för Fintecnas lönsamhet. Medianvärdet för de fyra scenarierna, varav tre är mindre fördelaktiga än grundscenariet, ger fortfarande en internränta mellan 18,7 och 27,1 %, enligt värdeintervallet för EBITDA-multipeln, trots att det investerade kapitalet är större.

English

In addition, the Commission notes that Fintecna's consultant, Citigroup, has analysed various scenarios corresponding to lesser degrees of achievement of the plan's objectives involving, depending on the method used, an upward adjustment in Fintecna's investment beyond the amount notified, and measuring the impact of this on profitability for Fintecna; the median value of these four scenarios, three of which are more unfavourable than the base scenario, still generates an IRR between 18,7 % and 27,1 % depending on the EBITDA multiple, notwithstanding the larger amount of capital invested.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Swedish

Även om man bara beaktar det mest negativa scenariet (enligt vilket endast 60 % av effektivitetsmålen och 85 % av progressionsmålen för omsättningen gentemot externa kunder uppnås) kombinerat med de lägsta EBITDA-multiplarna inom värdeintervallet för varje verksamhet, blir lönsamheten ändå 9,1 %.

English

Account should be taken only of the worst case scenario, which forecasts the attainment of only 60 % of the efficiency targets and 85 % of the targets for increasing turnover from third-party customers, and associated with the lowest EBITDA multiples in the range for each activity, resulting in profitability of 9,1 % corresponding more or less to AZ Servizi's capital cost, Fintecna's being estimated at around one percentage point lower.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK