Ask Google

Results for oxideringskatalysatorerna translation from Swedish to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

Finnish

Info

Swedish

När det gäller utbytbarheten på utbudssidan, anger IBIDEN HU dessutom att produktionstekniken för oxideringskatalysatorerna och dieselpartikelfiltren är likartad. Den enda viktiga skillnaden är att i fallet med dieselpartikelfilter har obturationsprocessen lagts till processen för oxideringskatalysatorer för dieselmotorer och skärningsfasen är tidigare än för oxideringskatalysatorer.

Finnish

Sen lisäksi IBIDEN HU toteaa tarjontapuolen korvattavuuden osalta, että katalysaattorin ja hiukkassuodattimen valmistustekniikka on hyvin samanlainen: suurin ero on, että hiukkassuodattimen valmistusprosessiin on lisätty tiivistämisvaihe ja että leikkaaminen tapahtuu aiemmin kuin katalysaattorin valmistuksessa.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Alltså kommer dieselpartikelfilter och oxideringskatalysatorer att fortsätta att samexistera och installeras tillsammans under den period som det är frågan om här (2003–2008 dvs. ett år före inledningen av och ett år efter det fullständiga genomförandet av investeringsprojektet).

Finnish

Tarkasteltavana olevalla ajanjaksolla (vuosina 2003–2008 eli investointihankkeen aloittamista edeltävästä vuodesta hankkeen päättymistä seuraavaan vuoteen) hiukkassuodatin ja katalysaattori ovat siis edelleen erillisiä tuotteita, jotka on asennettava ajoneuvoon rinnakkain.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

De ungerska myndigheterna och stödmottagaren medger också att IBIDEN HU:s så kallade flerfunktionella produkt på grund av den gällande lagstiftningen fortfarande måste installeras tillsammans med oxideringskatalysatorn.

Finnish

Kuten asianomaisten lausunnoista on käynyt ilmi, IBIDEN HU:n monikäyttöiseksi mainittu tuote ei poista pakokaasujen puhdistusjärjestelmään asennettavan itsenäisen katalysaattorin tarvetta. Unkarin viranomaiset ja tuensaaja myöntävät myös, että nykyisten sääntöjen takia IBIDEN HU:n monikäyttöinen tuote on jatkossakin asennettava rinnakkain katalysaattorin kanssa.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Dessutom ser kommissionen att den marknadsundersökning som utförts av Frost & Sullivan, som är en oberoende industrikonsult och forskare, endast analyserar dieselpartikelfilter som en fristående produkt för behandling av partiklar och inte hänför till oxideringskatalysatorer.

Finnish

Komissio toteaa myös, että teollisuuden konsultti- ja tutkimustoimintaa harjoittavan Frost & Sullivanin laatima markkinatutkimus ei koske katalysaattoreita, sillä siinä tarkastellaan ainoastaan hiukkassuodattimen merkitystä itsenäisenä, hiukkasten käsittelyyn tarkoitettuna tuotteena.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

Dessutom är substrat för oxideringskatalysatorer alltid en cylinder med bikakestruktur i ett enda block medan substrat för dieselpartikelfilter normalt bildas genom hoplimning av flera filtreringskomponenter, och dieselpartikelfiltrets kanaler är pluggade, vilket inte är fallet för oxideringskatalysatorer. Därav följer att produktionen av substrat för dieselpartikelfilter kräver en icke-oxiderande sintringsugn med hög temperatur, limningssystem och pluggningsmaskiner, och denna utrustning är inte nödvändig för produktion av substrat för oxideringskatalysatorer.

Finnish

Lisäksi hiukkassuodattimessa kanavat tukitaan toisin kuin katalysaattorissa. Sen vuoksi hiukkassuodattimen substraatin valmistuksessa tarvitaan oksidivapaille keraameille tarkoitettua erittäin kuumaa sintrausuunia sekä liimaus- ja tiivistyslaitteistoa, joita ei tarvita katalysaattorin substraatin valmistuksessa.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det bekräftas också i undersökningen att för framtida Euro 5- och Euro 6-tekniker kommer oxideringskatalysatorer att fortsätta att användas för oxidering av koldioxid, kolväte och lösliga organiska fraktioner.

Finnish

Tutkimus vahvistaa lisäksi näkemystä, että tulevissa Euro 5- ja Euro 6 -standardien mukaisissa tekniikoissa katalysaattoreita käytetään edelleen hiilimonoksidin, hiilivedyn ja liukoisen orgaanisen aineksen hapettamiseen.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det material som används för oxideringskatalysatorernas substrat måste motstå en innertemperatur på ca 400 °C inuti oxideringskatalysatorn. Det referensmaterial som används för dieselpartikelfiltrens substrat är kiselkarbid.

Finnish

Substraatin raaka-aineen on kestettävä katalysaattorin sisällä esiintyvää noin 400 °C:n lämpötilaa. Sen sijaan hiukkassuodattimen substraatti valmistetaan yleensä piikarbidista.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det verkar därför inte vara möjligt att producera substrat för dieselpartikelfilter och oxideringskatalysatorer på samma produktionslinjer utan betydande merkostnader.

Finnish

Näyttää siis siltä, että hiukkassuodattimen substraattia ja katalysaattorin substraattia ei ole mahdollista valmistaa samalla tuotantolinjalla ilman merkittäviä lisäkustannuksia.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Detta argument bekräftas dock inte av AVL:s undersökning (som beställdes av stödmottagaren), eftersom den visar avsevärt högre priser på dieselpartikelfilter, och därför understiger en marknadsandel i värde fortfarande 25 % på den kombinerade marknaden (beträffande marknadspriset på oxideringskatalysatorer enligt AVL:s undersökning förefaller det dock som om detta avser priset på oxideringskatalysatorer efter metallöverdragningen i nivå 2, vilket skulle förklara det avsevärt högre priset jämfört med det som Saint-Gobain angav för substrat).

Finnish

AVL:n tutkimus (laadittu tuensaajan pyynnöstä) ei kuitenkaan tue tätä väitettä, sillä sen mukaan katalysaattorin hinta on huomattavasti korkeampi ja siten myynnin arvon perusteella laskettu markkinaosuus olisi yhteisillä markkinoilla alle 25 prosenttia (Näyttää kuitenkin, että AVL:n tutkimuksessa käytetty katalysaattorin markkinahinta on tuotteen hinta tasolla 2 tapahtuvan pinnoituksen jälkeinen. Tämä selittäisi, miksi AVL:n mainitsema hinta on huomattavasti korkeampi kuin Saint-Gobainin ilmoittama katalysaattorin substraatin hinta).

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Dieselpartikelfiltrens och oxideringskatalysatorernas substrat tillhör inte samma relevanta produktmarknad eftersom produkterna har olika egenskaper, och därför är de båda produkterna inte utbytbara vare sig på efterfrågesidan eller utbudssidan.

Finnish

Hiukkassuodattimen substraatti ja katalysaattorin substraatti eivät kuulu samoihin merkityksellisiin tuotemarkkinoihin, sillä niiden ominaisuudet ovat erilaiset. Sen vuoksi tuotteet eivät ole korvattavissa keskenään kysyntä- tai tarjontapuolella.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

En sådan prisskillnad visar att substrat för dieselpartikelfilter inte tillhör samma marknad som substrat för oxideringskatalysatorer, eftersom tillverkare av dieselpartikelfilter i nivå 2 inte kan gå över till att köpa ett substrat för oxideringskatalysatorer av tekniska skäl (vilket de annars skulle göra med tanke på prisskillnaden), och en tillverkare av oxideringskatalysatorer skulle inte byta ut ett substrat för oxideringskatalysatorer mot ett substrat för dieselpartikelfilter eftersom detta skulle ge en mycket dyrare produkt utan en oxideringsfunktion som är jämförbar med ett substrat för oxideringskatalysatorer.

Finnish

Hintaeron perusteella voidaan todeta, että hiukkassuodattimen substraatti ei kuulu samoihin markkinoihin kuin katalysaattorin substraatti, sillä hiukkassuodattimen substraatin (taso 2) valmistajat eivät voi teknisistä syistä siirtyä käyttämään katalysaattorin substraattia (minkä ne muuten tekisivät halvemman hinnan takia). Katalysaattorien valmistajat puolestaan eivät korvaisi katalysaattorin substraattia hiukkassuodattimen substraatilla, sillä toimenpide nostaisi huomattavasti tuotteen hintaa ilman, että saataisiin aikaan vastaavaa hapetus kuin katalysaattorin substraatilla.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Enligt de berörda parternas synpunkter ligger det genomsnittliga priset per enhet av substratet för dieselpartikelfilter på 120–180 euro (utan kostnaden för katalysatoröverdragning och kapsling), medan priset på ett substrat för oxideringskatalysatorer ligger på 12–20 euro (också utan kostnaden för katalysatoröverdragning och kapsling).

Finnish

Asianomaisten lausunnon mukaan hiukkassuodattimen substraatin keskimääräinen yksikköhinta (ilman katalyyttipinnoitteen lisäämisen ja koteloinnin kustannuksia) on 120–180 euroa, kun taas katalysaattorin substraatin hinta (myös ilman katalyyttipinnoitteen lisäämisen ja koteloinnin kustannuksia) on 12–20 euroa.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Enligt uppgifter från Saint-Gobain ligger IBIDEN:s marknadsandel, även på en hypotetisk marknad som omfattar substrat för både dieselpartikelfilter och oxideringskatalysatorer (DPF- + DOC-marknaden), på över 25 % i värde i EES.

Finnish

Saint-Gobainin toimittamien tietojen perusteella IBIDENin markkinaosuus myynnin arvolla mitattuna olisi Euroopan talousalueella yli 25 prosenttia myös hiukkassuodattimien ja katalysaattorien hypoteettisilla yhteisillä markkinoilla.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Enligt vad biltillverkarna och leverantörerna till bilindustrin väntar sig, kommer oxideringskatalysatorer och dieselpartikelfilter fortfarande att vara separata anordningar installerade bredvid varandra i avgassystemet [29].

Finnish

Ajoneuvojen ja autonosien valmistajat olettavat, että katalysaattori ja hiukkassuodatin ovat jatkossakin erillisiä laitteita, jotka asennettaan rinnakkain pakoputkeen [29].

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I sitt beslut om att inleda det formella granskningsförfarandet uttryckte kommissionen i flera fall tvivel, som sammanfattas ovan, om huruvida oxideringskatalysatorer och dieselpartikelfilter kan anses som substitut som tillhör samma relevanta produktmarknad.

Finnish

Komissio esitti muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä useita epäilyksiä (joita on kuvattu edellä) siitä, voidaanko katalysaattoria ja hiukkassuodatinta pitää keskenään korvattavissa olevina tuotteina, jotka kuuluvat samoihin merkityksellisiin tuotemarkkinoihin.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I synnerhet lämnades inga konkreta bevis på att det finns producenter av substrat för oxideringskatalysatorer som skulle producera substrat för dieselpartikelfilter med samma utrustning utan större kompletterande investeringskostnader eller vice versa.

Finnish

Ne eivät ole toimittaneet konkreettisia todisteita siitä, että katalysaattoreihin tarkoitettujen substraattien tuottajat valmistaisivat hiukkassuodattimien substraatteja, tai päinvastoin, samoilla laitteilla ilman huomattavia ylimääräisiä investointikustannuksia.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I undersökningen, som IBIDEN HU gett AVL i uppdrag för detta ärende, hävdas att både oxideringskatalysatorer för dieselmotorer och dieselpartikelfilter tillhör samma relevanta produktmarknad, men uppgifterna och analysen i AVL-undersökningen bekräftar inte detta, dvs. olika delar/uppgifter i undersökningen visar på att det saknas substituerbarhet, och inte motsatsen.

Finnish

IBIDEN HU:n AVL:ltä tilaamassa tutkimuksessa väitetään, että katalysaattorit ja hiukkassuodattimet kuuluvat samoihin merkityksellisiin markkinoihin. Tutkimuksessa esitetyt tiedot ja arviot eivät kuitenkaan tue tätä väitettä, vaan tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että tuotteet eivät ole korvattavissa keskenään.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Kommissionen konstaterar att IBIDEN HU:s och de ungerska myndigheternas övertygelse beträffande tendensen att använda en enda kombinerad lösning (med oxideringskatalysatorer och dieselpartikelfilter) kan återspegla den framtida utvecklingen av teknik för begränsning av utsläpp, men den återspeglar inte den rådande situationen, som är föremål för kommissionens undersökning.

Finnish

Komissio toteaa, että IBIDEN HU:n ja Unkarin viranomaisten luottamus katalysaattorin ja hiukkassuodattimen yhdistetyn muodon yleistyvään käyttöön saattaa kyllä vastata päästöjen sääntelyteknologian tulevaa kehitystä, mutta se ei kuitenkaan vastaa nykytilannetta, joka on nimenomaan ollut komission tarkastelun kohteena.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Kordierit, som till övervägande del används för substrat för oxideringskatalysatorer, sintras i luft vid en förhållandevis mycket lägre temperatur.

Finnish

Lisäksi katalysaattorin substraatti on yhdestä kappaleesta valmistettu kennomainen sylinteri, kun taas hiukkassuodattimen substraatti valmistetaan liimaamalla yhteen useita suodatinkappaleita.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Mot bakgrund av ovanstående argument anser kommissionen att även om oxideringskatalysatorer och dieselpartikelfilter, tillsammans med övriga komponenter (t.ex. mager NOx-fälla, vars syfte är att minska NOx i avgaserna) tillhör dieselpersonbilars eller lätta lastbilars efterbehandlingssystem/system för begränsning av dieselutsläpp, gör inte bara det faktum att de finns bredvid varandra i samma avgassystem eller påverkar varandras utveckling dem till substitut ur efterfrågesidans eller utbudssidans synpunkt, eftersom de är två separata komponenter med olika egenskaper, pris och användningsändamål.

Finnish

Komissio katsoo edellä esitettyjen seikkojen osalta, että vaikka katalysaattori ja hiukkassuodatin kuuluvat yhdessä useiden muiden laitteiden (kuten pakokaasujen typpioksidipitoisuutta vähentävä Lean NOx Trap) kanssa dieselkäyttöisten henkilöautojen tai kevyiden kuorma-autojen jälkikäsittely- tai päästöjen rajoittamisjärjestelmään, tuotteiden asentaminen rinnakkain samaan pakoputkeen tai niiden kehityksen keskinäinen riippuvuus eivät kuitenkaan riitä tekemään niistä kysynnän tai tarjonnan näkökulmasta keskenään korvattavissa olevia tuotteita. Komission mukaan katalysaattori ja hiukkassuodatin ovat erilliset tuotteet, joilla on toisistaan poikkeavat ominaisuudet ja käyttötarkoitus ja jotka ovat erihintaisia.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK