Ask Google

Results for unionsfinansiering translation from Swedish to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

Finnish

Info

Swedish

medlemsstaternas lägsta tilldelning av unionsfinansiering till särskilda områden,

Finnish

erityisiä aloja koskevan unionin rahoituksen jakautumisen jäsenvaltiokohtaisesta vähimmäistasosta;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Belopp som överförs från fonden ska betraktas som unionsfinansiering.

Finnish

Takuurahastosta siirretyt saatavat katsotaan unionin rahoitukseksi;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Därför bör utgifter som har betalats sedan tidsfristen löpt ut uteslutas från unionsfinansiering.

Finnish

Oikeasuhteisuuden periaatteen noudattamiseksi komission olisi voitava säätää tästä yleissäännöstä poikkeuksia.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Varken bara unionsfinansiering eller de enskilda medlemsstaterna kommer att kunna möta denna utmaning.

Finnish

Tähän haasteeseen ei pystytä vastaamaan pelkästään unionin rahoituksella tai jäsenvaltioiden toimilla.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det är lämpligt att fastställa villkoren för unionsfinansiering för deltagare i åtgärder inom Horisont 2020.

Finnish

On tarpeen määrittää ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti unionin rahoitusta myönnetään Horisontti 2020 -puiteohjelman toimien osallistujille.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Unionsfinansiering är av avgörande betydelse för att skapa incitament för och uppmuntra till de nödvändiga strukturreformerna.

Finnish

Unionin rahoituksella voidaan luoda kannustimia välttämättömille rakenteellisille uudistuksille ja edistää niitä.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Kostnader för förvärv av mark ska anses stödberättigande för unionsfinansiering av projekt som avses i artikel 18 förutsatt att

Finnish

Unionin rahoitusta voidaan myöntää maanostomenoihin 18 artiklassa tarkoitetuissa hankkeissa, jos

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

typen av åtgärder som kan komma i fråga för unionsfinansiering samt villkoren för ersättning av dessa utgifter,

Finnish

toimenpidelajit, joille voidaan myöntää unionin rahoitusta, ja korvausedellytykset;

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Säkerställa kommunikationen och spridningen av information om vilken unionsfinansiering som beviljats och de resultat som uppnåtts för landet.

Finnish

unionin myöntämää rahoitusta ja hankkeiden tuloksia koskevasta viestinnästä ja tiedon levittämisestä huolehtiminen omassa maassaan.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

för alla medlemsstater senast den 28 februari år N + 1 fastställa situationen när det gäller unionsfinansiering för budgetår N,

Finnish

vahvistaa varainhoitovuodelta N kaikkien jäsenvaltioiden tilanteen unionin rahoituksen suhteen viimeistään varainhoitovuoden N+1 helmikuun 28 päivänä;

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

De ansvariga för projekt som får bidrag ur programmet ska säkerställa att uppgifter om den unionsfinansiering de fått och om resultaten kommuniceras och sprids.

Finnish

Ohjelmasta tukea saavien hankkeiden edunsaajien on huolehdittava unionin myöntämää rahoitusta ja hankkeiden tuloksia koskevasta viestinnästä ja tiedon levittämisestä.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

De belopp som uteslutits från unionsfinansiering från Ejflu och de belopp som indrivits samt räntorna på dessa belopp ska återföras till det berörda programmet.

Finnish

Maaseuturahaston kautta tapahtuvan unionin rahoituksen peruutetut määrät sekä takaisinperityt määrät ja niihin liittyvät korot osoitetaan uudelleen asianomaiseen ohjelmaan.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Målet med finansieringsinstrumenten inom ramen för FSE är att underlätta infrastrukturprojektens tillgång till projektfinansiering och finansiering av företag genom att använda unionsfinansiering för hävstångseffekt.

Finnish

Verkkojen Eurooppa -välineen mukaisesti perustettujen rahoitusvälineiden tavoitteena on helpottaa infrastruktuurihankkeiden pääsyä hanke- ja yritysrahoituksen piirin käyttämällä unionin rahoituksen vipuvaikutusta.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

anta genomförandeakter för att fastställa totalbeloppet för unionsfinansiering uppdelat per medlemsstat på grundval av en enda unionsfinansieringsnivå inom gränserna för den budget som gällde för månadsbetalningarna,

Finnish

hyväksyy täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvistetaan unionin rahoituksen kokonaismäärän jäsenvaltioittain unionin yhtenäisen rahoitusosuuden perusteella sekä kuukausimaksuihin käytettävissä olleiden määrärahojen rajoissa;

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Kommissionen ska förse de länder som deltar i programmet med uppgifter om projekt som beviljats unionsfinansiering genom att översända urvalsbesluten inom två veckor från och med att de antagits.

Finnish

Komissio antaa ohjelmaan osallistuville maille tietoja unionin rahoitusta saaneista hankkeista toimittamalla tiedot valintapäätöksistä kahden viikon kuluessa päätösten hyväksymisestä.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det är lämpligt att införa åtgärder som garanterar en sund ekonomisk förvaltning och förbättrar kontrollen av unionsfinansiering som betalats ut till stödmottagarna inom ramen för nationella stödprogram.

Finnish

On tarpeen ottaa käyttöön toimenpiteet, joilla varmistetaan kansallisten tukiohjelmien yhteydessä tuensaajille annetun unionin rahoituksen moitteeton taloushallinto ja parempi valvonta.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

För att vara berättigade till den unionsfinansiering som föreskrivs i punkt 2 ska medlemsstaterna genomföra en studie över produktions- och saluföringsstrukturer inom biodlingssektorn på sina respektive territorier.

Finnish

Voidakseen päästä osalliseksi 2 kohdassa tarkoitetusta unionin rahoitusosuudesta jäsenvaltion on tehtävä tutkimus mehiläishoitoalan tuotannon ja kaupan pitämisen rakenteesta alueellaan.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Unionsfinansiering behövs för att förmå erkända producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer eller branschorganisationer att upprätta arbetsprogram som syftar till att förbättra produktionen och saluföringen av olivolja och bordsoliver.

Finnish

Unionin rahoitusta tarvitaan hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien ja toimialakohtaisten organisaatioiden kannustamiseksi laatimaan toimintaohjelmia, joiden tarkoituksena on parantaa oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotantoa ja kaupan pitämistä.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Unionsfinansiering kan utformas som förkommersiell upphandling eller upphandling av innovativa lösningar som utförs av kommissionen eller det berörda finansieringsorganet för egen räkning eller tillsammans med upphandlande myndigheter från medlemsstaterna och associerade länder.

Finnish

Unionin rahoitus voidaan myöntää esikaupallisten hankintojen tai innovatiivisten ratkaisujen julkisten hankintojen muodossa siten, että hankinnat suorittaa komissio tai asianomainen rahoituselin omaan lukuunsa tai yhdessä jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden hankintaviranomaisten kanssa.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Kommissionen och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering.

Finnish

Komissiolla ja tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien unionilta rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK