Ask Google

Results for fjäderfäproduktionens translation from Swedish to French

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

French

Info

Swedish

Fjäderfäproduktionens betydelse för livsmedelssektorn får inte underskattas.

French

L’ importance de la volaille dans le secteur alimentaire ne doit pas être sous-estimée.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

Om man jämför de italienska fjäderfäpriserna i juni och juli med genomsnittspriset i de länder som inte berördes av dioxinkrisen, skulle detta leda till en övervärdering av den italienska fjäderfäproduktionens beräknade värde.

French

Dès lors, une comparaison entre les prix des poulets en Italie en juin et juillet et la moyenne des prix des pays non touchés par la «crise de la dioxine» conduirait à une surestimation de la valeur présumée des poulets en Italie.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Förslaget kommer också att öka konkurrenskraften hos gris- och fjäderfäproduktionen i dessa regioner genom att kostnaderna för foder minskar, något som gynnar den ekonomiska utvecklingen.

French

Elle permettra également de stimuler la compétitivité de la production de porcins et de volailles dans ces régions en réduisant le coût des aliments pour animaux, soutenant ainsi le développement économique.

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Tillväxt inom fjäderfäproduktionen till följd av snabba investeringar kommer förmodligen att motsvaras av ökad efterfrågan på nya marknader.

French

La croissance de la production de volailles à la suite d'investissements rapides devrait répondre à une augmentation de la demande sur les nouveaux marchés.

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Av konsekvens- och tydlighetsskäl, och för att upprätthålla den ekologiska fjäderfäproduktionen, bör producenterna kunna hålla sina fjäderfän inomhus utan att mista sin status som ekologiska producenter när restriktioner (såsom veterinärrestriktioner) vidtas mot bakgrund av gemenskapslagstiftningen för att skydda människors eller djurs hälsa.

French

Par souci de cohérence et de clarté et afin de garantir la continuité du système de production biologique des volailles, il convient également de permettre aux producteurs de garder leurs volailles à l’intérieur sans que celles ci ne perdent leur statut biologique lorsque des restrictions, y compris des restrictions vétérinaires, prises sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et la santé des animaux, interdisent l’accès des volailles aux espaces extérieurs ou aux zones de pâturage.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

(15) Vid ett utbrott är det också nödvändigt att förhindra smittspridning genom att noggrant övervaka och begränsa fjäderfänas förflyttning och användningen av varor som kan vara kontaminerade, skärpa åtgärderna för biosäkerhet i alla led av fjäderfäproduktionen, rengöra och desinficera infekterade lokaler, upprätta skydds- och övervakningszoner omkring platsen för utbrottet samt vid behov vaccinera djuren.

French

(15) Il est également nécessaire d’empêcher toute extension de l’infection dès son apparition. Pour ce faire, il y a lieu de restreindre et de contrôler avec soin les mouvements des volailles et l’utilisation des produits susceptibles d’être contaminés, de renforcer les mesures de biosécurité à tous les niveaux de la production des volailles, de procéder au nettoyage et à la désinfection des locaux infectés, d’établir des zones de surveillance et de protection autour du foyer et, le cas échéant, de recourir à la vaccination.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

(17) Vid ett utbrott är det också nödvändigt att förhindra smittspridning genom att noggrant övervaka och begränsa förflyttning av fjäderfä och användningen av varor som kan vara kontaminerade, skärpa åtgärderna för biosäkerhet i alla led av fjäderfäproduktionen, rengöra och desinficera infekterade anläggningar, upprätta skydds- och övervakningszoner omkring platsen för utbrottet samt, vid behov, vaccinera djuren.

French

(17) Il est également nécessaire d'empêcher toute extension de l'infection dès son apparition. Pour ce faire, il y a lieu de restreindre et de contrôler avec soin les mouvements de volailles et l'utilisation de produits susceptibles d'être contaminés, de renforcer les mesures de biosécurité à tous les niveaux de la production des volailles, de procéder au nettoyage et à la désinfection de l'exploitation infectée, d'établir des zones de surveillance et de protection autour du foyer et, si nécessaire, de recourir à la vaccination.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

För att säkerställa en rationell utveckling av fjäderfäproduktionen och därmed öka produktiviteten inom denna sektor måste vissa djurhälsoregler för handeln inom gemenskapen med fjäderfä och kläckningsägg fastställas på gemenskapsnivå.

French

considérant qu'il importe, afin d'assurer un développement rationnel de la production de volailles et d'accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire certaines règles de police sanitaire relatives aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

d) I fråga om ägg- och fjäderfäproduktionen skall det förbud som avses i artikel 6.6 i samma förordning inte gälla familjejordbruk.

French

d) pour la production d'oeufs et de volailles, l'interdiction prévue à l'article 6 paragraphe 6 n'est pas applicable aux exploitations agricoles à caractère familial;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Fjäderfäproduktionen i anslutningsländerna i Central- och Östeuropa kan komma att öka i och med anslutningen,helt enkelt därför att marknadspriserna sannoliktkommer att stiga.

French

L’UE n’a jamais mis enplace de soutien financier direct en faveur de tels systèmes d’agriculture «intensive».

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Instämmer han i hennes uttalande i förra veckan där hon sa att om vi godkänner G20-förslagen i dess helhet skulle vi förlora upp till en halv miljon arbetstillfällen i distributionskedjan , varvid nötköttsproduktionen i länder som Irland och Frankrike skulle utraderas och fjäderfäproduktionen skulle försvinna helt och hållet?

French

Est-il d’ accord avec son affirmation de la semaine dernière selon laquelle, si nous acceptons les propositions du G20 dans leur intégralité, nous pourrions perdre jusqu’ à un demi-million d’ emplois dans la chaîne d’ approvisionnement, la production bovine à la façon de l’ Irlande et de la France étant rayées de la carte et la production de volaille suivant la même destinée?

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Jag tror nog att det även i fortsättningen borde vara möjligt att använda dessa biprodukter, upparbetade enligt säkra förfaranden med stränga villkor och framför allt med effektiv kontroll av bearbetningsfaserna , som ett högvärdigt djurfoder i svin- och fjäderfäproduktionen , om inga forskningsrön i framtiden visar på motsatsen .

French

Je pense encore qu' il devra rester possible d' utiliser ces sous-produits, travaillés selon des procédés sûrs, suivant des obligations strictes et surtout sous un contrôle effectif des étapes de transformation, comme alimentation de haute qualité destinée à l' élevage des porcins et des volailles, pour autant que les résultats scientifiques ne modifient pas la donne dans le futur.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Dessa ämnen är mycket viktiga inom fjäderfäproduktionen , och för mig handlar det uttryckligen inte om att förbjuda användningen av dem .

French

Ces substances sont capitales dans l' aviculture et je dois ajouter que je n' ai aucun intérêt à en interdire l' utilisation.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

(3) Mot bakgrund av den oro som råder för att fågelinfluensan skall spridas, bör försiktighetsåtgärder beaktas. Dessa kan medföra att fjäderfä måste hållas inomhus. Av konsekvens-och tydlighetsskäl, och för att upprätthålla den ekologiska fjäderfäproduktionen, bör producenterna kunna hålla sina fjäderfän inomhus utan att mista sin status som ekologiska producenter när restriktioner (såsom veterinärrestriktioner) vidtas mot bakgrund av gemenskapslagstiftningen för att skydda människors eller djurs hälsa.

French

(3) À la lumière des préoccupations actuelles sur la propagation de l’influenza aviaire, il est nécessaire de tenir compte de mesures de précaution, qui peuvent prévoir le confinement des volailles. Par souci de cohérence et de clarté et afin de garantir la continuité du système de production biologique des volailles, il convient également de permettre aux producteurs de garder leurs volailles à l’intérieur sans que celles ci ne perdent leur statut biologique lorsque des restrictions, y compris des restrictions vétérinaires, prises sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et la santé des animaux, interdisent l’accès des volailles aux espaces extérieurs ou aux zones de pâturage.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK