Ask Google

Results for hjärnvävnad translation from Swedish to French

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

French

Info

Swedish

Vävnad som omger tumören och normal hjärnvävnad kan också påverkas.

French

Il est également possible que le tissu bordant la tumeur et le tissu cérébral normal soient touchés.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

Påvisande av rabiesvirusnukleinsyra i kliniskt prov (t.ex. saliv eller hjärnvävnad).

French

détection d'acide nucléique de lyssavirus dans un échantillon clinique (par exemple, salive ou tissu cérébral),

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Hos råtta fann man hög koncentration i hjärnvävnad (ungefär 8 gånger högre än i plasma).

French

Chez le rat, il a été observé des concentrations élevées dans le tissu cérébral (environ 8 fois supérieures aux concentrations plasmatiques).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

Hos råtta fann man hög koncentration i hjärnvävnad (ungefär 8 gånger högre än i plasma).

French

Chez le rat, il a été observé des concentrations élévées dans le tissu cérébral (environ 8 fois supérieures aux concentrations plasmatiques).

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

Vidare har levetiracetam i in vitro-studier visats binda till ett specifikt bindningsställe i hjärnvävnad hos gnagare.

French

Par ailleurs, des études in vitro ont montre que le lévétiracétam se lie a un site spécifique du tissu cérébral des rongeurs.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Vidare har levetiracetam i in vitro-studier visats binda till ett specifikt bindningsställe i hjärnvävnad hos gnagare.

French

Par ailleurs, des études in vitro ont montré que le lévétiracétam se lie à un site spécifique du tissu cérébral des rongeurs.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 5
Quality:

Swedish

Vid belysning med blått ljus av en viss våglängd lyser PPIX i tumören intensivt rött, medan normal hjärnvävnad ser blå ut.

French

Lorsqu’elle est exposée à une lumière bleue correspondant à une certaine longueur d’onde, la PPIX de la tumeur émet une lumière rouge intense alors que le tissu cérébral normal apparaît en bleu.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

5-ALA-inducerad fluorescens i hjärnvävnad ger ingen information om vävnadens bakomliggande neurologiska funktion.

French

La fluorescence des tissus cérébraux induite par le 5-ALA ne permet pas d’obtenir d’information sur la fonction neurologique des tissus sous-jacents.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

Detta gör att kirurgen kan se tumören tydligare under en hjärnoperation och därmed lättare kan avlägsna den med stor precision och lämna kvar frisk hjärnvävnad.

French

Le chirurgien peut ainsi visualiser plus clairement la tumeur au cours de l’ intervention cérébrale et l’ extraire avec plus de précision en épargnant le tissu cérébral sain.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

5-ALA-inducerad PPIX- bildning är emellertid signifikant högre i malign vävnad än i normal hjärnvävnad.

French

Cependant, la formation de PPIX induite par le 5-ALA est significativement plus élevée dans les tissus malins quand dans le tissu cérébral normal.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

Studier på råttor visade att upptaget i hjärnvävnad var begränsat, distributionen in i och ut ur lymfatiska systemet var snabb och utsöndringen i mjölk hos digivande råttor var betydande.

French

Les études chez le rat indiquent que la captation dans le tissu cérébral est limitée et la distribution à l'intérieur et à l'extérieur du système lymphatique est rapide ; son excrétion dans le lait des rates allaitantes est importante.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

Kommittén drog slutsatsen att Gliolan ökar möjligheten att skilja tumören från frisk hjärnvävnad under operation och att detta ökar andelen patienter vars tumörer avlägsnas helt och förlänger den progressionsfria överlevnadstiden.

French

Il a conclu que Gliolan augmente la capacité à distinguer la tumeur du tissu sain au cours de l’intervention chirurgicale, accroît la proportion de patients dont la tumeur est intégralement extraite et prolonge la survie des patients sans progression de la maladie.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

Det finns begränsade kunskaper om orsakerna till Alzheimers sjukdom och relaterade tillstånd, men samtliga leder till strukturella och kemiska förändringar i hjärnan som resulterar i att hjärnvävnad dör.

French

Si l’on comprend encore mal les causes de la MA et des maladies apparentées, on sait qu’elles résultent de modifications structurelles et chimiques dans le cerveau, modifications qui conduisent à la mort du tissu cérébral.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Studier på råttor visade att upptaget i hjärnvävnad var begränsat, distributionen in i och ut ur lymfatiska systemet var snabb och utsöndringen i mjölk hos digivande råttor var betydande.

French

Les études chez le rat indiquent que la captation dans le tissu cérébral est limitée et la distribution à l'intérieur et à l'extérieur du système lymphatique est rapide; son excrétion dans le lait des rates allaitantes est importante.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Swedish

I enlighet med vetenskapliga råd som erhölls i april 2000 innebär förslaget också förbud mot användandet av vissa slaktmetoder som medför risk att djurblod förorenas genom BSE-smittad hjärnvävnad.

French

Sur la base d'un avis scientifique reçu au mois d'avril 2000, la proposition prévoit également l'interdiction de l'utilisation de certaines techniques d'abattage qui entraînent un risque de contamination du sang animal par le passage de tissu cérébral infecté par l'ESB dans la circulation sanguine.

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Dessa stamceller, som kan återfinnas i bland annat navelsträng, blod, fettvävnad och hjärnvävnad, kan återdifferentieras och därigenom också utgöra en rik mångfald av vävnadstyper .

French

Ces cellules souches, que l' on peut trouver notamment dans le cordon ombilical, le sang, les tissus adipeux et les tissus cérébraux, peuvent être différenciés et former ainsi toute une série de tissus différents.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

Vid den rekommenderade orala dosen 20 mg/kg kroppsvikt är kvoterna mellan fluorescens i tumör och normal hjärnvävnad vanligen höga och ger tydlig kontrast för visualisering av tumörvävnad under blåviolett ljus i minst 9 timmar.

French

À la dose recommandée per os de 20 mg/kg de masse corporelle, les rapports de fluorescence tumeur/tissu cérébral normal sont généralement élevés et il existe un contraste suffisamment fort pour permettre la visualisation du tissu tumoral sous une lumière bleue- violette pendant au moins 9 heures.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

Studier in vitro med radioaktivt märkt gabapentin på hjärnvävnad från råtta, inklusive neocortex och hippocampus, har visat ett nytt peptidbindningsställe som kan ha samband med den antiepileptiska och analgetiska effekten hos gabapentin och dess strukturderivat.

French

Des études in vitro menées avec de la gabapentine radiomarquée ont permis de caractériser un nouveau site de liaison des peptides dans les tissus cérébraux du rat, dont le néocortex et l'hippocampe, pouvant intervenir dans l'activité anticonvulsivante et antalgique de la gabapentine et de ses dérivés structuraux.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Studier in vitro med radioaktivt märkt gabapentin på hjärnvävnad från råtta, inklusive neocortex och hippocampus, har visat ett nytt peptidbindningsställe som kan ha samband med den antiepileptiska och analgetiska effekten hos gabapentin och dess strukturderivat.

French

Des études in vitro menées avec de la gabapentine radiomarquée ont permis de caractériser un nouveau site de liaison des peptides dans les tissus cérébraux du rat, dont le néocortex et l'hippocampe, pouvant intervenir dans l'activité anticonvulsivante et antalgique de la gabapentine et de ses dérivés structuraux.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Swedish

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) noterade att kirurgisk behandling av malignt gliom bör syfta till att avlägsna så mycket som möjligt av tumören och samtidigt lämna frisk hjärnvävnad i så stor utsträckning som möjligt.

French

Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) a noté que le traitement chirurgical du gliome malin a pour but l’élimination la plus complète possible de la tumeur, tout en épargnant le tissu sain du cerveau.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK