Ask Google

Results for kvalifikationskraven translation from Swedish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

Polish

Info

Swedish

Kvalifikationskraven för flygbesättningen är specifika med avseende på operatör och typ av flygplan som brukas.

Polish

Wymagania dotyczące kwalifikacji załogi lotniczej są określane w odniesieniu do operatora i typu użytkowanego samolotu.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Efterlevnaden av kvalifikationskraven skall styrkas genom uppvisande av emot dessa svarande skriftliga handlingar.

Polish

Wymagane będzie okazanie odpowiedniego pisemnego zaświadczenia o zgodności z wymaganiami w zakresie kwalifikacji zawodowych.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Kvalifikationskraven måste harmoniseras i fråga om de personer som är behöriga att genomföra lagstadgad revision av räkenskaper. Det bör säkerställas att sådana personer är oberoende och har ett gott anseende.

Polish

należy zharmonizować kwalifikacje osób uprawnionych do dokonywania ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych; należy zapewnić, aby były to osoby niezależne i o nieposzlakowanej opinii;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Om ett moderkreditinstitut inom EU och dess dotterföretag eller dotterföretagen till ett finansiellt moderholdingföretag inom EU tillämpar någon internmätningsmetod enhetligt, får de behöriga myndigheterna tillåta att moderföretaget och dess dotterföretag betraktas som en enhet när det gäller kvalifikationskraven i del 3 i bilaga X.

Polish

Jeżeli dominująca unijna instytucja kredytowa oraz przedsiębiorstwa od niej zależne, lub też przedsiębiorstwa zależne unijnego podmiotu dominującego w holdingu finansowym stosują zaawansowaną metodę pomiaru w sposób jednolity, właściwe organy mogą zezwolić na to, aby kryteria kwalifikacyjne określone w załączniku X część 3, spełnione były przez przedsiębiorstwo dominujące i przedsiębiorstwa od niego zależne w ujęciu łącznym.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Kvalifikationskraven för att en pilot ska erhålla och behålla godkännande att utföra starter vid låga siktvärden och kategori II- eller kategori III-verksamhet.

Polish

wymagania dotyczące kwalifikacji pilotów potrzebnych do uzyskania i utrzymania zezwolenia na wykonywanie startów przy ograniczonej widzialności i prowadzenie operacji w kategorii II lub III; oraz

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Säkerhetsbedömaren ska ha den kunskap och expertis som krävs för att göra en korrekt säkerhetsbedömning, i enlighet med kvalifikationskraven i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1223/2009.

Polish

Osoba przeprowadzająca ocenę bezpieczeństwa musi być specjalistą posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby móc sporządzić trafną ocenę bezpieczeństwa zgodnie z wymogami dotyczącymi kwalifikacji określonymi w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Kvalifikationskrav

Polish

Kryteria kwalifikacyjne

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Medlemsstaterna ska se till att deras inspektörer uppfyller de kvalifikationskrav som anges nedan.

Polish

Państwa członkowskie zapewniają spełnienie przez ich inspektorów wszystkich warunków kwalifikujących określonych poniżej.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

KVALIFIKATIONSKRAV

Polish

WYMOGI DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

FÖR MEDLEMSSTATERNAS FASTSTÄLLANDE ELLER ANTAGANDE AV UTBILDNINGS- OCH KVALIFIKATIONSKRAV FÖR PERSONAL MED UPPGIFT ATT UTFÖRA SÅDAN VERKSAMHET SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 5.1 I FÖRORDNING (EG) nr 842/2006 OM VISSA FLUORERADE VÄXTHUSGASER

Polish

W SPRAWIE USTANOWIENIA/DOSTOSOWANIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE SZKOLEŃ I KWALIFIKACJI DOTYCZĄCYCH PERSONELU WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI OBJĘTE ART. 5 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 842/2006 W SPRAWIE NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Kvalifikationskrav

Polish

Kwalifikowalność

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

- Utbildnings- och kvalifikationskrav för distributörer och yrkesmässiga användare av bekämpningsmedel i alla medlemsstater, med minimikrav fastställda på gemenskapsnivå.

Polish

- wymogi dotyczące przeszkolenia i kwalifikacji dystrybutorów i profesjonalnych użytkowników pestycydów we wszystkich państwach członkowskich, wraz z ustaleniem minimalnych wymogów obowiązujących we Wspólnocie,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

3.1 Den industriella omvandlingens konsekvenser för arbetstagarna kan sträcka sig alltifrån ändrade kvalifikationskrav till följd av tekniska nyheter och förändringar när det gäller arbetsorganisation och arbetsvillkor till att man förlorar sitt arbete.

Polish

3.1 Pracownicy ponoszą konsekwencje przemian w przemyśle, co może oznaczać zarówno zmienione w wyniku innowacji technologicznych wymagania w zakresie kwalifikacji, zmiany organizacji i warunków pracy, jak i nawet utratę miejsca pracy.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

3.3.9 Varvsindustrin har officiellt inrättat en kommitté för social dialog inom branschen (den första i sitt slag inom metallsektorn), inom vilken nya kvalifikationskrav skall analyseras och angripas.

Polish

3.3.9 Sektor budownictwa okrętowego oficjalnie powołał komitet do prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu sektorowym (pierwszy tego typu w sektorze przemysłu metalurgicznego), który będzie zajmował się tworzeniem i analizą programów dla nowych wymagań w zakresie kwalifikacji pracowników.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

De skall senast den 31 december 2001 lämna uppgifter till kommissionen om program som rör sådana kvalifikationskrav.

Polish

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2001 r. Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji sprawozdanie dotyczące programów odnoszących się do wyżej wymienionych kwalifikacji.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Det finns också ett behov att ha samma normer och kvalifikationskrav inom hela EU för att säkerställa de resandes säkerhet.

Polish

Istnieje również potrzeba posiadania jednakowych standardów i kwalifikacji w całej UE, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżujących obywateli.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Detta gäller i synnerhet om ursprungsmedlemsstaten höjer de utbildningskrav som är en förutsättning för tillträde till och utövande av ett yrke, och om en person som genomgått tidigare utbildning, som inte uppfyller de nya kvalifikationskraven, åtnjuter förvärvade rättigheter i kraft av nationella bestämmelser i lag eller andra författningar. I detta fall betraktar den mottagande medlemsstaten, för tillämpningen av artikel 13, denna tidigare utbildning som motsvarande nivån på den nya utbildningen.

Polish

Odnosi się to szczególnie do przypadków, kiedy rodzime Państwo Członkowskie podnosi poziom wykształcenia wymaganego, aby uzyskać dostęp do zawodu i jego wykonywania, i kiedy osoba, która uzyskała wykształcenie w poprzednio obowiązującym systemie, niespełniające wymogów nowego systemu, korzysta z praw nabytych na mocy postanowień zawartych w krajowych przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych; w takim przypadku wykształcenie uzyskane w dawnym systemie jest uznawane przez przyjmujące Państwo Członkowskie, do celu stosowania art. 13, za równoważne z poziomem wykształcenia w nowym systemie.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

En del av dem som deltog i samrådet på Internet ville att kontrollorganens uppgifter även skulle omfatta godkännande av metoder för permanent sammanfogning och kvalifikationskrav för personal som utför permanenta sammanfogningar och oförstörande provningar med motiveringen att brukarnas kontrollorgan har stor expertis om permanent sammangfogning (svetsning) och oförstörande provning.

Polish

Niektórzy z respondentów uczestniczących w konsultacjach internetowych proponowali rozszerzenie zakresu zadań inspektoratów ds. użytkowników o zatwierdzanie procedur stałego łączenia oraz kwalifikacji pracowników wykonujących stałe połączenia i przeprowadzających badania nieniszczące, argumentując że inspektoraty posiadają ugruntowaną wiedzę ekspercką w zakresie stałego łączenia (spawania) oraz badań nieniszczących.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

För läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, apotekare och veterinärer skall rådet genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen fastställa en förteckning över de kvalifikationskrav som gäller invånare i ULT, vilka skall erkännas i medlemsstaterna.

Polish

W odniesieniu do zawodów lekarza, stomatologa, położnej, pielęgniarki farmaceuty i lekarza weterynarii, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, przyjmuje wykaz kwalifikacji zawodowych szczególnych dla mieszkańców KTZ, które mają być uznane przez Państwa Członkowskie.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Godkännande av metoder för permanent sammanfogning och kvalifikationskrav för personal som utför permanenta sammanfogningar och oförstörande provningar

Polish

Zatwierdzanie procedur stałego łączenia oraz kwalifikacji pracowników wykonujących stałe połączenia i przeprowadzających badania nieniszczące

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK