Ask Google

Results for energiprojekt translation from Swedish to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

Slovak

Info

Swedish

Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning

Slovak

Projekty v oblasti energetiky na podporu oživenia hospodárstva

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning – Energinät

Slovak

Projekty v oblasti energetiky na podporu oživenia hospodárstva – Energetické siete

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning – Avskiljning och lagring av koldioxid

Slovak

Projekty v oblasti energetiky na podporu oživenia hospodárstva – Zachytávanie a ukladanie uhlíka

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning – Europeiska nät för vindkraft till havs

Slovak

Projekty v oblasti energetiky na podporu oživenia hospodárstva – Európska sieť využívania veternej energie na mori

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Detta mål ska inte påverka eventuell omfördelning av tillgänglig finansiering för energiprojekt.

Slovak

Týmto cieľom nie je dotknuté prípadné opätovné prerozdelenie dostupných finančných prostriedkov medzi projektmi v sektore energetiky.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning – Energieffektivitet och initiativ på området förnybar energi

Slovak

Projekty v oblasti energetiky na podporu hospodárskej obnovy – Iniciatívy v oblasti energetickej účinnosti a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Att se till att infrastrukturen är på plats är en förutsättning för att alternativa energiprojekt ska bli framgångsrika.

Slovak

Vybudovanie infraštruktúry je podmienkou pre akýkoľvek úspešný podnik zaoberajúci sa alternatívnou energiou.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

EIB fyrdubblade samtidigt sitt stöd för rena energikällor, genom att teckna låneavtal på mer än 2miljarder euro för förnybara energiprojekt.

Slovak

EIB zároveň štvornásobne zvýšila svoju podporu zdrojov čistej energie, keďže na projekty z oblasti energie z obnoviteľných zdrojov podpísala pôžičky v hodnote viac ako 2 mld. EUR.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Ansvariga för energiprojekt bör uppmanas att undersöka möjligheten att använda finansieringsinstrument innan de ansöker om bidrag för bygg- och anläggningsarbeten.

Slovak

Realizátori energetických projektov by sa mali podnecovať k tomu, aby preskúmali možnosť použitia finančných nástrojov pred podaním žiadosti o granty na stavebné práce.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Målsättningen för 2007 var att låna ut totalt 4 miljarder euro till energiprojekt inom och utanför Europeiska unionen, varav 900 miljoner euro till förnybar energi.

Slovak

Cieľom na rok 2007 bolo poskytnúť pôžičky v celkovej hodnote 4 mld. EUR na energetické projekty v rámci Európskej únie aj mimo nej, z čoho 900 mil. EUR malo ísť na energie z obnoviteľných zdrojov.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Stort energiprojekt n Europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi – ”Fusion for Energy”

Slovak

nEurópsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det ligger till grunden för EIB:s framtida utlåning i landet och lägger tonvikten vid stora energiprojekt samt investeringar i miljöskydd.

Slovak

Základ budúcej úverovej činnosti EIB v tejto krajine budú tvoriť veľké energetické projekty, ako aj investície do ochrany životného prostredia.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

EIB-gruppens verksamhet för små och medelstora företag gav stöd till uppskattningsvis 162 000 små och medelstora företag under 2007 med särskild inriktning på innovativa små och medelstora företag med hög tillväxtpotential, små förnybara energiprojekt som tas fram av små och medelstora företag samt mikroföretag.

Slovak

Skupina EIB v činnosti pre MSP poskytla v roku 2007 podporu odhadom pre 162 000 malých a stredných podnikov so zvláštnym dôrazom na inovatívne MSP s vysokým potenciálom rastu, malými systémami energií z obnoviteľných zdrojov podporovaných zo strany MSP a na mikropodniky.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

(1) Utom energiprojekt till stöd för den ekonomiska återhämtningen.(2) Minskning orsakad av minskade anslag till s.k. infasningsregioner, som kunde få stöd enligt mål 1 mellan 2000 och 2006.

Slovak

(1) Bez projektov v oblasti energetiky na pomoc hospodárskej obnove.(2) Pokles v dôsledku zníženia pridelených prostriedkov na takzvané„postupne zaraďované regióny“, ktoré boli oprávnené v rámci cieľa 1 v období

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

i sig.Inom förnybar energi ligger landsbygdsområdena ofta i framkant av utvecklingen. Det är inte så konstigt eftersom energiprojekt med en bas eller koppling i form av lokalt odlade eller utvunna råvaror som trä, biomassa, återvunnen metan och vatten ofta har ett direkt sam-band med andra landsbygdsprioriteringar som t.ex. di-versifieringavjordbruketochstordriftsfördelarförge-mensamma bearbetningsanläggningar.

Slovak

Nie je to prekvapujúce, lebo e nffe r - getické projekty založené a pripojené na lokálne pe s t o - vaných alebo dobývaných primárnych materiáloch ako drevo, biomasa, recyklovaný metán a voda, wasto pri amo súvisia s inými vidieckymi prioritami ako napr. s d i v e r z i f i - káciou fariem a úsporami z ve qkovýroby pre kolektív ne spracovate qské zariadenia.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

– – – internationella avtal,stödtillforskning och utvecklinginom områdena energieffektivitet och förnybara energikällor, lagstiftning för att främja ett effektivt energiutnyttjande (såsom EU:s energimärke),främjande av demonstrationsprojekt,tilldelning avstrukturfondsmedeltill energiprojekt,handel med utsläppsrätter.

Slovak

– – – – medzinárodné dohody,podpora výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie,legislatíva na podporu energetickej účinnosti(napr.typovýštítok EÚ),podpora pilotných projektov,výdavky zoštrukturálnychfondov na energetické projekty,obchodovanies emisiami.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa investeras totalt 4,0 miljarder euro i EU:s framtida ekonomi i form av strategiska energiprojekt såsom havsbaserad vindkraft.Ytterligare 1 miljard euro har öronmärkts till projekt för utbyggnad av höghastighetsinternet i landsbygdsområden där omkring 30 % av befolkningen saknar tillgång till bredband.

Slovak

Ďalšia 1 miliarda EUR je vyčlenená na projekty zavedenia vysokorýchlostného internetu do vidieckych oblastí, v ktorých takmer 30 % obyvateľstva nemá prístup k širokopásmovému pripojeniu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

EIB-gruppen ta en konkurrenskraftig, innovativ och kunskapsbaserad europeisk ekonomi, till konvergensregioner, 33 procent av utlåningen gick till att förbättra miljön, 33 procent användes till transeuropeiska transportnät och 15 procent till energiprojekt.

Slovak

Skupina EIB nálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorá bude k dispozícii v priebehu nasledujúcich pár rokov.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Ruta 4I ett fall var en stad involverad i ett uppvärmnings-och energiprojekt för ett distrikt, men inte utsedd bland de främsta stödmottagarna. Staden godkände inte uppgiftsbeskrivningen, vilket ledde till att projektet försenades och att andra förvaltningssvårigheter uppstod på grund av att stadens myndigheter inte var tillräckligt engagerade.

Slovak

Rámček 4V jednom prípade bolo do oblastného teplárensko-elektrárenského projektu zapojené mesto, ale nebolo nominované za hlavného prijímateľa. Neschvaľovalo ZP a v dôsledku toho sa projekt oneskoril a čelil iným riadiacim problémom zapríčineným nedostatkom zaangažovanosti predstaviteľov mesta.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

För utvecklingsländerna är tillgången till energi en viktig prioritet. Afrika söder om Sahara har minst tillgång till moderna energitjänster. Samtidigt utnyttjas bara 7% av Afrikas möjligheter till vattenkraft. EU bör gynna ett dubbelt angreppssätt och arbeta dels genom Europeiska unionens energiinitiativ, dels för att öka energieffektivitetens betydelse i utvecklingsprogram. Genom att fokusera på att till exempel utveckla förnybar energi och mikroprojekt för energiutvinning skulle många länder kunna få hjälp att minska beroendet av importerad olja och miljoner människor få ett bättre liv. Tillämpningen av Kyotoprotokollets mekanism för en ren utveckling kan öka investeringarna i sådana energiprojekt i utvecklingsländer.

Slovak

Pre rozvojové krajiny je prístup k energiám kľúčovou prioritou a Subsaharská Afrika má vo svete najnižší prístup k moderným energetickým službám. Zároveň sa však využíva len 7% potenciálu Afriky na výrobu elektrickej energie vo vodných elektrárňach. EÚ by mala podporovať dvojaký prístup, a to prostredníctvom iniciatívy Európskej únie v oblasti energetiky a zostrením profilu energetickej účinnosti rozvojových programov. Napríklad zameranie na obnoviteľné zdroje a projekty mikrovýroby by mohlo pomôcť mnohým krajinám znížiť závislosť od dovozu ropy a zlepšiť život miliónom ľudí. V rámci implementácie Kjótskeho protokolu by mechanizmus vývoja priaznivého pre životné prostredie mohol podporiť investície do takýchto energetických projektov v rozvojových krajinách.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK