Ask Google

Results for utbildningsutbyte translation from Swedish to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

Spanish

Info

Swedish

Internationellt utbildningsutbyte

Spanish

Intercambio Educacional Internacional

Last Update: 2014-12-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Swedish

Biverkningsbevakning Veterinärmedicinska frågor Utbildningsutbyte

Spanish

Farmacovigilancia Cuestiones veterinarias Formación entre autoridades competentes

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

ReK vill peka på CEJA-programmet för utbildningsutbyte för unga jordbrukare som ett gott exempel på erfarenhetsutbyte.

Spanish

El CDR felicita al CEJA por el programa de intercambios educativos para jóvenes agricultores, que constituye un buen ejemplo de cómo compartir experiencias.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Utbildningsbehov på kritiska områden som inte tillgodosetts kommer att identifieras, och system för avancerat utbildningsutbyte kommer att införas.

Spanish

Se identificarán las necesidades no satisfechas en ámbitos críticos y se establecerán procesos para poner en marcha un intercambio educativo avanzado.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Kommittén rekommenderar att man tillämpar principerna från "Utbildning i i syfte att säkerställa att utbildningsutbyte och erfarenhetsutbyte inleds snarast.

Spanish

4.9. declara su satisfacción por que el informe de Parlamento Europeo sobre las negociaciones de ampliación insista en que la cooperación regional entre países candidatos es de la mayor importancia; refrenda la petición del Parlamento a la Comisión para que ésta adopte ulteriores medidas de fomento del desarrollo de la cooperación regional entre los países candidatos y aporte la correspondiente financiación;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

Denna kortfattade folder är användbar för alla, särskilt studerande och lärare, som vill veta något om möjligheterna till utbildningsutbyte inom unionen och hela Europa.

Spanish

Este folleto conciso es útil para cualquier persona, especialmente estudiantes y profesores, que desee conocer las posibilidades de intercambios educativos dentro de la Unión y en Europa en general.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Skolorna måste ges en chans att tillhandahålla bättre möjligheter att undervisa i och lära ut främmande språk samt att ta del i EU:s program för utbildningsutbyte och rörlighet.

Spanish

Hay que dotar a los centros escolares de medios para ofrecer las mejores instalaciones para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras y para participar en los programas euro peos de intercambios educativos y de movilidad.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Jag betraktar detta som särskilt viktigt för ett land som Slovakien där vi behöver hjälpa detta folk att utveckla sin demokratiska potential till fullo och utbildningsutbyte är särskilt användbart i detta avse ende. På samma sätt behöver vi också utveckla utbildningsförbindelser med andra grannländer och-kulturer.

Spanish

Puesto que la erradicación de la pobreza y los derechos humanos se consideran partes funda mentales e integrantes del Convenio de Lomé, también la Unión Europea debería prestar una atención adicional a la situación de las personas con discapacidades en los países ACP.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Genomförandet av EG: s läkemedelslagstiftning och – politik (“ acquis communautaire ”) God tillverkningssed (GMP) Biverkningsbevakning Utbildningsutbyte Veterinärmedicinska frågor

Spanish

Aplicación de la legislación y la política farmacéutica de la Comunidad (“ acervo comunitario”) Buenas prácticas de fabricación Farmacovigilancia Formación entre agencias Asuntos veterinarios

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Detta anslag är avsett att bland annat täcka gemenskapens bidrag till utgifter för i) projekt för datateknik och upprättandet av IT-nätverk, ii) inköp och installation ombord av elektronisk utrustning för fartyg (satellitbaserade övervakningssystem för fartyg, VMS), iii) elektroniska färdskrivar- och rapporteringsanordningar som möjliggör dataöverföring från fartyg, iv) pilotprojekt för ny teknik för fiskerikontroll, v) program för utbildningsutbyte för tjänstemän inom kontroll och övervakning, vi) införandet av pilotsystem för inspektion och observation, vii) kostnads-/intäktsanalyser av utgifter för fiskerikontroll, viii) medieverktyg och seminarier om fiskerikontroll samt ix) inköp och modernisering av fartyg och luftfartyg för inspektion och övervakning av fiskeriverksamhet.

Spanish

Este crédito se destina, en particular, a cubrir la contribución comunitaria a los gastos de: i) tecnologías informáticas y establecimiento de redes informáticas, ii) adquisición e instalación a bordo de equipos electrónicos (SLB), iii) dispositivos electrónicos de registro y transmisión de datos, que permitan la comunicación de información a partir de los buques, iv) proyectos piloto sobre nuevas tecnologías para el control de la pesca, v) programas de formación e intercambio de funcionarios responsables de las actividades de seguimiento, control y vigilancia, vi) realización de planes piloto de inspección y de observadores, vii) análisis coste/beneficio del gasto que haya supuesto el control de la pesca, viii) utilización de medios de comunicación y realización de seminarios sobre el control de la pesca, y ix) adquisición y modernización de buques y aeronaves para la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

KOM(97) 364 slutlig Forslag till rådets beslut om en gemensam åtgärd, beslutad av rådet, om införande av ett utbildningsutbytes- och samarbetsprogram avseende asyl, invandring och överskridande av medlemsstaternas yttre gränser (programmet Odysseus) (framlagt av kommissionen)

Spanish

CES < 97)983 Dictamen de iniciativa del Comité Económico y Social sobre el tema «Desarrollo sostcnible en materia di construcción y vivienda en Europa» 01.10.1997­ 14 páginas ISBN 92­78­25238­7 EY­CO­97­105­ES­C ES­97­32

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

Efter diskussioner under sommaren 2004 mellan Leader+representanter och surfare från de tre involverade regionerna (North Devon, Storbritannien, Ouest Cornouaille, Bretagne, Frankrike, och Donegal, Irland) bestämde man till sist att det skulle upprättas ett program för utbildningsutbyte mellan unga surfare.

Spanish

Tras las reuniones celebradas en verano de 2004 entre representantes de Leader+ y surfi stas de las tres regiones implicadas (North Devon en el Reino Unido, Ouest Cornouaille en la Bretaña francesa y Donegal en Irlanda) se decidió establecer un programa de intercambio de formación para surfi stas jóvenes.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

GUSP pä nätet: http://ue.cu.int/pesc/default. nen föreslår att man vid det tredje ASEM­mötet (Söul i asp'.'lang=en oktober 2000) ska koncentrera sig på regionala och globa­ la säkerhetsfrågor, ökat samarbete i fråga om handel och ekonomiska frågor, ökat utbildningsutbyte, samarbete på konsumentskyddsområdet och en eventuell utvidgning av deltagandet i ASEM­processen: KOM(2000) 241 slutlig.

Spanish

La Comisión ha sugerido que la tercera cumbre Asia­Europa, que se celebrará en Seúl en octubre de 2000, se centre en la seguridad global y regional, en una mayor cooperación económica y comercial, en la colaboración en el ámbito de la protección de los consumidores y en una posible ampliación de la participación en el proceso de la cum­bre: COM(2000) 241 final.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Inom ramen för programmen Phare och Tacis finns särskilda arrangemang för att främja universitets- och utbildningsutbyte (Tempus) och samriskprojekt (JOPP).

Spanish

El programa TACIS presta asistencia téc nica a las reformas económicas de los países de la antigua Unión Soviética: Armenia, Azerbaiyán, Belarus, Georgia, Kazajstán, Klrguistán, Moldova, Uzbekistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, así como Mongolia.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Övrigt EU-bistånd omfattar gemenskapens budgetstöd,humanitärt stöd, demokratiseringsstöd, stöd till tull- och skatteplanering, stöd tillprogram för utbildningsutbyte samt de bilaterala bidragen från EU:s medlemsstater.

Spanish

Otra forma de ayudade la UE consiste en su colaboración en materia presupuestaria, humanitaria,democratizadora, de aduanas y de planificación fiscal, el apoyo a programas deintercambio educativo, así como las contribuciones bilaterales efectuadas por los Estados miembros de la UE.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

KOM(97) 364 slutlig Förslag till rådets beslut om en gemensam åtgärd, beslutad av rådet, om införande av ett utbildningsutbytes- och samarbetsprogram avseende asyl, invandring och Överskridande av medlemsstaternas yttre gränser (programmet Odysseus) (framlagt av kommissionen) 09.07.1997-24 s. ISBN 92-78-22483-9 CB-CO-97-35I-SV-C

Spanish

COM(97) 264 final Propuesta de directiva del Consejo relativa a la armonización de las principales disposiciones sobre el seguro de crédito a la exportación para operaciones con

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Införandet av gemenskapens läkemedelslagstiftning och - strategi för human - och veterinärläkemedel (‘ acquis communautaire ’) God tillverkningssed Biverkningsbevakning Utbildningsutbyte (kvalitetssystem, god regel - och tillsynspraxis och benchmarking; utvärdering av akter, IT) Veterinärmedicinska frågor (däribland särskilda frågor som rör kvalitet, säkerhet (inklusive biverkningsbevakning) och effekt för veterinärläkemedel)

Spanish

Aplicación de la legislación y la política farmacéutica de la Comunidad para medicamentos humanos y veterinarios (“ acervo comunitario”) Buenas prácticas de fabricación Farmacovigilancia Formación entre agencias (sistemas de calidad, buenas prácticas de regulación y estudio comparativo; evaluación de informes; telemática) Asuntos veterinarios (con apartados concretos relacionados con la calidad, la seguridad (incluida la farmacovigilancia) y la eficacia de los medicamentos veterinarios)

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK