Ask Google

Results for kasinungalingan translation from Tagalog to Kabylian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Tagalog

Kabylian

Info

Tagalog

At nagsipagtindig ang ilan, at nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kaniya, na sinasabi,

Kabylian

Kra deg-sen kkren-d ad cehden fell-as s ẓẓur, nnan :

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Tagalog

At sa kanikaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan: sila'y mga walang dungis.

Kabylian

Ur d-yeffiɣ lekdeb seg imawen nsen, ur yelli deg-sen wayen ara sen-d yețwassukksen.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Tagalog

Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan,

Kabylian

Amcum-agi amejhul a d-yas s tezmert n Cciṭan, ad ixdem leɛǧubat d lbeṛhanat s wayes ara ikellex,

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Tagalog

At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan:

Kabylian

Daymi Sidi Ṛebbi iceggeɛ-asen-d tazmert n ṭṭlam aț-țexdem deg-sen, iwakken ad amnen s wayen yellan d lekdeb.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Tagalog

Sapagka't marami ang nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kaniya, at ang kanilang mga patotoo ay hindi nangagkatugma.

Kabylian

Aṭas i gcehden fell-as s ẓẓur, lameɛna cchadat-nsen ur ṣṣeḥant ara.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Tagalog

Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga;

Kabylian

A ten-ɣuṛṛen wat sin wudmawen yețbecciṛen lekdeb, wid iwumi yemmut wul am akken yețwaqqed s useffud.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Tagalog

At hindi papasok doon sa anomang paraan ang anomang bagay na karumaldumal, o siyang gumagawa ng kasuklamsuklam at ng kasinungalingan: kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Cordero.

Kabylian

Ur ikeččem ɣuṛ-es wayen ineǧsen, ur ikeččem ɣuṛ-es win ixeddmen cceṛ neɣ win yeskiddiben ; anagar wid yețțujerden di tektabt n tudert n Izimer ara ikecmen ɣer dinna.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Tagalog

Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan.

Kabylian

Uriɣ-awen mačči imi ur tessinem ara tideț, lameɛna imi ț-tesnem axaṭer ulac lekdeb i d itekken si tideț.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Tagalog

Datapuwa't kung ang katotohanan ng Dios sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluluwalhati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan?

Kabylian

Ma yella lekdeb-iw ițbeggin-ed tideț n Sidi Ṛebbi yerna isnernay di lɛaḍima-s, acuɣer ihi mazal-iyi țwaḥesbeɣ d amednub ?

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Tagalog

Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan man. Siya nawa.

Kabylian

Beddlen tideț n Sidi Ṛebbi s lekdeb, ɛebbden ayen yețwaxelqen, ǧǧan win i d-ixelqen kullec, nețța i gețțubarken i dayem ; Amin !

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Tagalog

Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito.

Kabylian

Baba-twen d Cciṭan yerna tebɣam aț-țxedmem lebɣi-s. Nețța d bu-tmegṛaḍ si tazwara, ur yeṭṭif ara di tideț axaṭer ulac deg-s tideț. M'ara yeskiddib, yețmeslay-ed seg ul-is imi d ameskaddab i gella ; d nețța i d bab n lekdeb.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Tagalog

Nangasa labas ang mga aso, at ang mga manggagaway, at ang mga mapakiapid, at ang mga mamamatay-tao, at ang mga mapagsamba sa diosdiosan, at ang bawa't nagiibig at gumagawa ng kasinungalingan.

Kabylian

ma d iɛdawen n Sidi Ṛebbi, iseḥḥaren, wid ixeddmen cceṛ, wid ineqqen timegṛaḍ, wid iɛebden lmeṣnuɛat d ssadaț, wid ixeddmen ticmatin d wid yeskiddiben ama s imeslayen nsen ama s lecɣal-nsen, ur keččmen ara ɣer temdint.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Tagalog

At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya.

Kabylian

Ma d kunwi, Ṛṛuḥ iqedsen i d-yesmar fell-awen Lmasiḥ yezga deg-wen, ur teḥwaǧem ara win ara kkun-islemden ; axaṭer d Ṛṛuḥ iqedsen i d-immaren fell-awen i kkun-isselmaden. Ayen i wen-yesselmad ț-țideț, ur yeskiddib ara. Sṭfet ihi di Lmasiḥ am akken i wen-t-isselmed Ṛṛuḥ iqedsen.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Tagalog

Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawa't isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa: sapagka't tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin.

Kabylian

Daymi, xḍut i lekdeb, ilaq mkul yiwen deg-wen ad immeslay s tideț i lɣiṛ-is, axaṭer d leɛḍam n yiwet n lǧețța i nella.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Tagalog

Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinaguusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin.

Kabylian

D iseɛdiyen ara tilim, m'ara kkun-regmen, mm'ara tețwaqehṛem, m'ara xedmen deg-wen lbaṭel ɣef ddemma-w.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK