Ask Google

Results for güvenilirliğini translation from Turkish to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Turkish

Latvian

Info

Turkish

Peki, kimi Yahudiler güvenilmez çıkmışsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrının güvenilirliğini ortadan kaldırır mı?

Latvian

Kas tad, ja daži no viņiem neticēja? Vai tad dažu neticība var atcelt Dieva uzticību? Nekad ne!

Last Update: 2012-05-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Turkish

Ancak, yol kenarındaki tükürük testini gerçekleştiren aygıtlarının güvenilirliğinin teyit edilmesi gerekmektedir.

Latvian

Mutes dobuma šķidruma (siekalu) analīze var noderēt autovadītāju pārbaudēm ceļmalā − urīna analīze nav piemērota metode, ar ko konstatēt transportlīdzekļu vadīšanas spēju pasliktināšanos.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Turkish

Mali denetim - varlık veya borç bilanço tarihinde mevcuttur ve rapor eden kuruma aittir hesapların güvenilirliği

Latvian

Finanšu revīzija –uzskaites ticamība aktīvi un pasīvi bilances datumā reāli pastāv un pieder pārskatu sniedzējai organizācijai

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Turkish

1994’ten itibaren Antlaşma tarafından Sayıştay’ın, Avrupa Birliği’nin mali tablolarının güvenilirliği ve bunları oluşturan işlemlerin yasallığı ve düzenliliği hakkında bir görüş içeren bir Uygunluk Bildirimi (DAS - déclaration d’assurance), vermesi gerekli kılınmıştır. DAS, ayrıntılı mali denetim sosonuçlarına dayalı olarak gerçekleştirilir.

Latvian

Kopš 1994. gada saskaņā ar Līgumu Palāta izstrādā ticamības deklarāciju(DAS – déclaration d’assurance), kurāizteikts atzinums par Eiropas Savienības finanšu pārskatu ticamību,kā arī atzinums par notikušo darījumu likumībuun pareizību.DAS pamatā ir detalizētu finanšurevīziju rezultāti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Turkish

Sayıştay, Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi’ne, hesapların güvenilirliği ve temelioluşturan işlemlerin yasallığıve kurallara uygunluğu hakkında Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanacak olan bir güvence beyanıverir.

Latvian

Eiropas Investīciju bankas dalībnieces ir dalībvalstis.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Turkish

Sayıştay,her mali yıl için Avrupa Birliği bütçesi ve Avrupa Kalkınma Fonlarının uygulanması ile ilgili olarak, mali tabloların güvenilirliğine ve bunların temelini oluşturan mali işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin Güvence Bildirimini deiçeren bir Yıllık Rapor,

Latvian

FINANŠU REVĪZIJU, revīzijas uzdevumu atlasi,laiveiktu revīzijas,izmantojot riskaanalīzi,ņemot vērāzināmās problēmas vainepil-

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Turkish

Hesapların güvenilirliği: Mali tablolar eksiksiz ve doğru mu?

Latvian

Uzskaites ticamība: Vai finanšu pārskati ir pilnīgi un precīzi?

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Turkish

Avrupa Birliği’nin ve aksi belirtilmedikçe Birlik tarafından tesis edilen tüm kurumların tüm gelir ve harcamalarının hesaplarını denetler; Tüm AB gelirlerinin ve harcamalarının yasalara uygun ve düzenli bir şekilde elde edilip edilmediği veya harcanıp harcanmadığını ve mali yönetimin ekonomi, verimlilik ve etkinlik bakımından yeterli olup olmadığını inceler.Her bir mali yıl için Avrupa Birliği bütçesinin uygulanmasi ile ilgili olarak; ilgili yıldaki Avrupa Birliği hesaplarının güvenilirliği ve bunların temelini oluşturan işlemlerin yasalllığı ve düzenliliği ile ilgili Uygunluk Bildirimi (DAS) `ni de kapsayan, gözlemlerini içeren bir Yıllık Rapor hazırlar. Herhangi bir zamanda, kendisinin seçtigi özel konular hakkında, özellikle Özel Raporlar şeklinde gözlemler sunabilir.Denetim çalışmaları sırasında tespit ettiği düzensizlik veya yolsuzluk şüphesi olduğu tahmin edilen vakaları rapor eder; Mali nitelikteki AB mevzuatı teklieri için resmi görüş bildirir; Yolsuzlukla mücadele önlemleri konusunda yapılacak herhangi bir öneri için görüşlerine başvurulur; Avrupa Birliği’nin bütçesinin uygulaması konusunda kontrol yetkilerini uygulayan aklama makamına - Avrupa Parlamentosu - denetim raporları ve görüşler yayınlayarak yardımcı olur.

Latvian

Eiropas Revīzijas palāta revidē visu Eiropas Savienības ieņēmumu un izdevumu pārskatusun, ja vien nav noteikts citādi, arī visu ES izveidotostruktūru ieņēmumu un izdevumu pārskatus; pārbauda, vai visi ieņēmumi ir saņemti un visi izdevumi veikti likumīgi un pareizi,un vai finanšu pārvaldībairbijusi pareiza,t.i., ekonomiska, efektīva un produktīva, sagatavo gada pārskatuar novērojumiem par Eiropas Savienības budžeta izpildi katrā finanšu gadā, tostarp,ticamības deklarāciju (DAS)par Eiropas Savienības pārskatu ticamību konkrētā gadā un notikušo darījumu likumībuun pareizību,var jebkurā laikā iesniegt apsvērumus par konkrētiem jautājumiem pēc pašas Palātas izvēles, galvenokārt īpašu ziņojumu formā, ziņo par revīzijas gaitā atklātiem pārkāpumiem vai iespējamu krāpšanu,sniedz formālus atzinumuspar priekšlikumiem izstrādāt ES tiesību aktus finanšu jomā,sniedz padomus par priekšlikumiem veikt pasākumus pret krāpšanu,palīdz Eiropas Parlamentam – instancei, kura atbild par atbrīvošanu no atbildības par budžeta izpildi– īstenot tāpilnvaras kontrolēt Eiropas Savienības budžeta izpildi, publicējot revīzijas pārskatus, ziņojumus un atzinumus.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Turkish

Genel bütçenin uygulanmasıyla ilgili görüşüne ek olarak, Sayıştay ayrıca Avrupa Kalkınma Fonu’nun hesaplarının güvenilirliği ve bunların temelini oluşturan işlemlerin düzgünlüğü hakkında bir yıllık Uygunluk Bildirimi verir.

Latvian

Papildus atzinumam par kopbudžetaizpildi Palāta katru gaduizstrādā deklarāciju par Eiropas Attīstības fondu uzskaites ticamību un saistīto darījumu likumību un pareizību.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Turkish

Antlaşma Sayıştay için topluluk hesaplarının güvenilirliği ve bu hesapların temelini oluşturan işlemlerin yasallığı ve uygunluğu hakkında yıllık bir Uygunluk Bildirimi (Fransızca déclaration d’assurance teriminden DAS olarak da bilinir) yayımlama yükümlülüğü getirdi.

Latvian

Ar Māstrihtas līgumu tika ieviesta prasība Palātai katru gadu publicētticamības deklarāciju (tiek lietots arī saīsinājums“DAS” nofranču valodas termina déclaration d’assurance) par Kopienu uzskaites ticamību un notikušo darījumu likumību un pareizību.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Turkish

Tanrının güvenilirliği hakkı için diyorum ki, size ilettiğimiz söz hem ‹‹evet›› hem ‹‹hayır›› değildir.

Latvian

Bet kā Dievs ir uzticams, tā mūsu runa jums nav reizē ‘jā’ un ‘nē’.

Last Update: 2012-05-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Turkish

Güvenilirlik

Latvian

Uzticība

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Turkish

Girdiğiniz parola düşük bir güvenilirliğe sahip. Parolanın güvenilirliğini artırmak için, aşağıdaki yöntemlerden birisini deneyebilirsiniz: - daha uzun bir parola kullanmak, - hem küçük, hem büyük harf kullanmak, - harflerin yanında numara ve sembol de kullanmak (# gibi). Yine de bu parolayı kullanmak istiyor musunuz?

Latvian

Jūsu ievadījāt vāju paroli. Lai uzlabotu paroles drošumu, jūs varat: - lietot garāku paroli; - lietot gan lielos gan mazos burtus; - bez burtiem lietot arī ciparus un citus simbolus, piemēram, #. Vai vienalga vēlaties lietot šo paroli?

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Turkish

Güvenilirlik aralığının düzeyi

Latvian

ticamības intervāla līmenis

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Turkish

İçeriye bir gizli anahtar aktardınız. Lütfen aktarılmış gizli anahtarların güvenilir olmadığının varsayıldığını unutmayın. Bu gizli anahtarı imzalama ve şifreleme için tamamıyla kullanabilmek için anahtarı düzenlemeniz gerekmektedir (üzerinde çift tıklayın) ve güvenilirliğini Tam veya Sonsuz olarak ayarlayın.

Latvian

Jūs esat importējis slepeno atslēgu. Atcerieties, ka importētas slepenās atslēgas, pēc noklusētā nav uzticamas. Lai pilnībā izmantotu slepeno atslēgu parakstīšanai un šifrēšanai, jums ir jarediģē atslēga (dubultklikšķis uz atslēgas) un jāuzstāda uzticība uz Pilnu vai Absolūtu.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Turkish

Anahtar Yöneticisi' nde güvenilirlik derecesini göster.

Latvian

Atslēgu pārvaldniekā rādīt uzticamību.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Turkish

% 1 makinesinin güvenilirliğine ulaşılamadı. Anahtar parmak izi:% 2 Bağlanmaya devam etmek istediğinizden emin misiniz?

Latvian

Datora% 1 autentiskums nav zināms. Atslēgas pirkstu nospiedums ir:% 2 Vai tiešām vēlaties pieslēgties šim serverim?

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Turkish

% 3% güvenlirlikle çöp posta olma olasılığı% 1%. Tam rapor: Olasılık=% 2 Güvenilirlik=% 4

Latvian

% 1% visdrīzak ir mēstule, pārliecību% 3%. Pilna atskaite: Varbūtība=% 2 Pārliecība=% 4

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Turkish

Parola güvenilirlik göstergesi:

Latvian

Paroles stipruma mērītājs:

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Turkish

Anahtar Sunucusu: Anahtar sunucusu PGP/ GnuPG anahtarlarının merkezi olarak bulunduğu ve istenilen anahtarların internet aracılığıyla uygun bir şekilde erişilebildiği bir yapıdır. Listeden hangi anahtar sunucusunun kulllanılacağını seçiniz. Çoğu zaman bu anahtarlar kullanıcının hiç tanımadığı kişilere aiittir ve en iyi ihtimalle güvenilirlikşüphelidir denilebilir. GnuPG' nin güvenirlik doğrulaması sorununu nasıl ele aldığını bulmak için GnuPG kılavuzunun "Güvenilirlik- Ağı" bölümüne bakın.

Latvian

Atslēgu serveris: Atslēgu serveris ir centralizēta, ar internetu savienota, PGP/ GnuPG atslēgu glabātuve, kurai var ērti piekļūt, lai iegūtu vai noglabātu atslēgas. Norādiet no saraksta, kuru atslēgu serveri izmantot. Bieži glabātās atslēgas ir no cilvēkiem, kurus lietotājs nekad nav saticis, tāpēc ir visai šaubīgas. Apskatiet GnuPG rokasgrāmatas sadaļu par "Tīkla uzticamība", lai uzzinātu, kā GnuPG strādā, lai atrisinātu problēmu, par autentiskuma verifikāciju.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK