Ask Google

Results for a bydd colled mawr ar ei hol i bawb translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Bydd colled fawr ar ei hôl

English

She will be sadly missed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd colled fawr ar ei hôl

English

She will be sorely missed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd colled ymhob man ar ei ôl

English

He will be missed across the board

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Buom yn cydweithio'n agos ar sawl ymgyrch a bydd colled fawr ar ei hôl

English

We worked closely on many campaigns and she will be sadly missed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd yn gaffaeliad mawr i ranbarth Dwyrain De Cymru a bydd colled fawr ar ei ôl

English

He was a great asset to the South Wales East region and he will be sadly missed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd colled fawr ar ei hôl , ond caiff ei chofio gyda hoffter , angerdd a pharch

English

She will be greatly missed , but she will be remembered with affection , warmth and respect

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ni all neb orffwys ar ei fri , rhaid i bawb ddal i symud ymlaen

English

Nobody can sit on his or her laurels , everybody must keep moving forward

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bwriedir agor y ganolfan yn llawn yn 2004 a bydd yn rhad ac am ddim i bawb

English

The centre is due to open fully in 2004 and will be free to everybody

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cymerwyd pob sylw yn y drafodaeth hon o adroddiad yr arolygydd , a rhoesom bwys mawr ar ei ddarganfyddiadau a'i gasgliadau

English

This discussion took full account of the inspector's report , and we gave great weight to his findings and conclusions

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd y comisiwn yn dechrau ar ei waith cyn yr etholiad nesaf a bydd yn ei gwblhau ar ei ôl

English

The commission will start its work this side of the next election and will complete it on the other side of it

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r ffaith bod y Cynulliad bellach yn rhoi arweiniad clir yn bwysig a bydd o fudd i bawb

English

The fact that the Assembly is now giving clear guidance is important and will benefit everyone

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae wedi methu'r prawf mawr ar ei arweinyddiaeth yn y Cynulliad

English

He has failed the big test of his leadership in the Assembly

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd rhai ar gael i bawb a bydd rhai'n amodol ar brawf moddion

English

Some will be universal and some will be means-tested

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Felly , sefydlir ganolfan driniaethau fach yn Ysbyty St Woolos , a bydd yn barod i gychwyn ar ei gwaith tua mis Ionawr 2006

English

Therefore , a mini treatment centre will be set up at St Woolos Hospital , and it will be ready for operation around January 2006

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid oes dwywaith nad yw Llywodraeth y Cynulliad wedi rhoi pwyslais mawr ar ei chyflawniadau ym maes cyfle cyfartal

English

There is no doubt that the Assembly Government has placed much emphasis on its achievements in relation to equality of opportunity

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r comisiynydd plant wedi rhoi pwys mawr ar ei ymgais i fynd i'r afael â thlodi plant yng Nghymru

English

The children's commissioner has made great play of his attempts to tackle child poverty in Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r cynllun gofodol hwn mewn cyfnod cynnar , a bydd y brif ddadl ar ei gynnwys yn y Cyfarfod Llawn yng ngwanwyn 2004

English

This spatial plan is at an early stage , and the major debate on its content will take place in Plenary in the spring of 2004

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd yn broses dryloyw a rydd gyfle i bawb gymryd rhan a thrafod dyfodol eu cymunedau , a bydd pwyslais ar benderfyniadau o ansawdd i greu a chynnal lleoedd deniadol a chynaliadwy

English

It will be a transparent process , which gives everyone a chance to participate and debate the future of their communities , and there will be an emphasis on quality decisions to create and maintain attractive and sustainable places

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn ôl rhai traddodiadau ganwyd merch i'rddau a'i henwi'n Paphos, ac enwyd un o drefi Cyprus ar ei hol.

English

Some traditions tell how the couple had a daughter named Paphos, who gave her name to the town in Cyprus.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae gwthio mawr ar y rhain , a bydd y dyddiad sbarduno ail gynnig yn dod i lawr o 18 mis i 12 mis erbyn diwedd Mawrth 2006

English

There is a big push on these , and the trigger date for the second offer will be brought down from 18 months to 12 months by the end of March 2006

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK