Ask Google

Results for arfon translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Arfon

English

Arfon

Last Update: 2011-06-01
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Wikipedia

Welsh

Y llynedd , ymwelais â Hufenfa De Arfon

English

Last year , I visited South Caernarfon Creameries

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bu Hufenfa De Arfon yn weithgar iawn wrth hyrwyddo allforion caws

English

South Caernarfon Creameries has done a great deal to promote cheese exports

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd safle gan Hufenfa De Arfon hefyd , yn ogystal â gwneuthurwyr caws eraill

English

South Caernarfon Creameries also had a stall , as did other cheesemakers

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fel y dywedodd Gareth Evans o Hufenfa De Arfon , cadeirydd y Gweithgor ar Laeth :

English

As Gareth Evans of South Caernarfon Creameries , the chairman of the Dairy Working Group , has said :

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nos Wener diwethaf , croesewais Carwyn i gyfarfod blynyddol Hufenfa De Arfon , lle yr oeddwn yn llywyddu

English

Last Friday evening , I welcomed Carwyn to South Caernarfon Creameries ' annual meeting , which I chaired

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Arfon Arthur Arwel Bryn Dafydd Dewi Elgan Fôn Ffred Guto Gwallter Huw Iolo Llywelyn Marc Owain Pedr Rhys Sam Tomos

English

Adam Alex Andreas Andrew Bart Ben Bernd Bill Chris Chuck Daniel Don Duncan Ed Emily Eric Gary Greg Harry Ian Jean Jeff Jan Kai Keith Ken Kirk Marc Mike Neil Paul Rik Robert Sam Sean Thomas Tim Walter

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

C11 Brynle Williams : A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar Gwmni Cig Arfon ? ( OAQ37573 )

English

Q11 Brynle Williams : Will the First Minister make a statement on Cwmni Cig Arfon ? ( OAQ37573 )

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Carwyn Jones : Yr wyf yn siwr , Dafydd , eich bod yn croesawu presenoldeb Hufenfa De Arfon mewn ffeiriau bwyd rhyngwladol

English

Carwyn Jones : I am sure , Dafydd , that you welcome South Caernarfon Creameries ' presence at international food fairs

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Talaf derynged i sefydliadau fel Pembrokeshire Action for Single Homeless a hefyd Grwp Ieuenctid Sengl Digartref Arfon yng Ngwynedd , y siaradais ag ef yr wythnos diwethaf

English

I pay tribute to organisations like Pembrokeshire Action for Single Homeless and also to Arfon Young Single Homeless Group in Gwynedd , to whom I spoke last week

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Datganaf fuddiant fel cyfarwyddwr Picosorb , Caernarfon a Hufenfa De Arfon ac fel cadeirydd bwrdd ymgynghorol Ysgol Busnes a Datblygiad Rhanbarthol , Prifysgol Cymru , Bangor

English

I declare an interest as director of Picosorb , Caernarfon and South Caernarfon Creameries and as chair of the University of Wales , Bangor's School for Business and Regional Development advisory board

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ymysg y rhai sydd wedi derbyn grantiau y mae Hufenfa De Arfon , Caws Dyffryn Aeron a Rachel's Dairy yn Aberystwyth , yr ymwelais ag ef ychydig cyn y Nadolig

English

Grant recipients include South Caernarfonshire Creameries , Aeron Valley Cheese and Rachel's Dairy in Aberystwyth , which I visited just before Christmas

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae arnom angen targedau ar wahân fel y gallwn fonitro i ba raddau y mae ein cynnydd economaidd yn cyrraedd y targedau yn Arfon , Sir Benfro a Blaenau Gwent yn ogystal â Glannau Dyfrdwy a Chas-gwent

English

We need separate targets so that we can monitor the extent to which our economic progress is meeting the targets in Arfon , Pembrokeshire and Blaenau Gwent as well as on Deeside or in Chepstow

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y Prif Weinidog : Mae cau Cwmni Cig Arfon wedi cael effaith fawr ar y gymuned leol , yn ogystal â ffermwyr ledled y Gogledd a gyflenwai dda byw i'r cwmni

English

The First Minister : The closure of Cwmni Cig Arfon has had a significant impact on the local community , as well as on farmers across north Wales who supplied the company with its livestock

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r enghreifftiau'n cynnwys Hufenfa De Arfon yn Chwilog , lle y bu ehangu yn ddiweddar , cwmni Bwydlyn ym Mhen Llyn , a Chig Arfon yng Nghaernarfon

English

The examples include South Caernarfon Creameries in Chwilog , which has recently expanded , the Bwydlyn company on the Llyn peninsula , and Cig Arfon in Caernarfon

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

A dalwch deyrnged i Gyngor Gwynedd , Parc Cenedlaethol Eryri , y milfeddygon ac , yn arbennig , y ffermwyr am eu cydweithrediad buan unwaith yr oedd y ffiniau wedi eu newid ? A edrychwch ar symud y ffiniau eto er mwyn iddynt gydredeg ag afon Menai , a fyddai'n rhyddhau nifer o ffermydd sydd wedi eu cloi i mewn i'r ffin heintiedig yn Arfon ar hyn o bryd ?

English

Will you pay tribute to Gwynedd Council , Snowdonia National Park , the veterinary surgeons and , especially , to the farmers for their ready co-operation once the boundaries had been changed ? Will you look at moving the boundaries again so that they correspond with the Menai straits , which would release many farms that are currently locked into the infected boundary in Arfon ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dafydd Wigley : Datganaf fuddiant fel cyfarwyddwr Gwernafalau Cyf yng Nghaernarfon -- cwmni sydd yn arloes ; yr wyf yn gadeirydd bwrdd ymgynghorol Ysgol Busnes a Datblygiad Rhanbarthol Prifysgol Cymru , Bango ; llywydd Hufenfa De Arfon a darpar gadeirydd Designate , ymddiriedolaeth hybu gwyddoniaeth

English

Dafydd Wigley : I declare an interest as a director of Gwernafalau Ltd in Caernarfon -- an innovative compan ; I am chair of the advisory board of the School for Business and Regional Development at the University of Wales , Bango ; president of South Caernarfon Creameries and prospective chair of Designate , a science promotion trust

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

O edrych ar y Gogledd-orllewin , sydd o ddiddordeb arbennig i mi , mae'r rhanbarth wedi'i ganoli ar lannau'r Fenai , gan gwmpasu Môn , Arfon a Dwyfor hefyd , felly rhaid gofyn sut mae sicrhau nad yw'r holl dwf yn canoli ar ddinas Bangor , oherwydd ei leoliad ffafriol ? A fydd adran ddatblygu'r Llywodraeth yn defnyddio'r cynllun i rwystro buddsoddi mewn safleoedd diwydiannol neu fusnes ym Mhen Llyn , er enghraifft , am nad yw'n cysylltu'n uniongyrchol â'r Fenai ? Nid oes awgrym sut y bydd Llangefni neu Gaernarfon yn rhannu'r manteision sydd gan ardal Bangor

English

Looking at north-west Wales , which is of particular interest to me , the region is centred on the Menai Straits , but also encompasses Anglesey , Arfon and Dwyfor , therefore I must ask how we can ensure that all growth is not centred on the city of Bangor , because of its favourable location ? Will the Government's development department use the scheme to stop investment in industrial or business parks in Pen Llyn , for example , because it is not directly linked to the Menai Straits ? There is no suggestion as to how Llangefni or Caernarfon will share the benefits enjoyed by the Bangor area

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn aml , yn arbennig yn yr ardaloedd blaengar , sef -- os cofiaf yn iawn -- Ynys Môn , Arfon a'r Rhondda , ar ôl i'r cyfnod ddod i ben yr oedd dirywiad

English

Often , in the vanguard areas in particular , namely -- if I remember correctly -- Anglesey , Arfon and Rhondda , there was a decline after the period ended

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK