Results for cheidwadwyr translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

nid yw'r cwestiwn hwn yn ymwneud â cheidwadwyr cymru

English

this question is not about the welsh conservatives

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

bu ymgyrch nick bourne a cheidwadwyr cymru hefyd yn un hynod lwyddiannus

English

nick bourne and the welsh conservatives also ran a remarkably successful campaign

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

croesawaf y ffaith fod plaid cymru a cheidwadwyr cymru hefyd --

English

i also welcome the fact that both plaid cymru and the welsh conservatives --

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

nid yw'r gweinidog yn gyfrifol am blaid cymru na cheidwadwyr cymru

English

the minister does not have responsibility for the party of wales or for the welsh conservatives

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yr unig rai sydd erioed wedi sôn am lysgenadaethau bach yw david davies a cheidwadwyr eraill

English

mini embassies have only ever been mentioned by david davies and other conservatives

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

edwina hart : anaml iawn y cytunaf â cheidwadwyr cymru , ond fe wnaf y tro hwn

English

edwina hart : i do not often agree with the welsh conservatives , but i do on this occasion

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

gofynnaf ichi wrthod gwelliannau 2 a 3 plaid cymru a gwelliant 1 david davies a cheidwadwyr cymru

English

i ask you to reject plaid cymru's amendments 2 and 3 , and david davies and the welsh conservatives ' amendment 1

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

clywsom yr holl nonsens hwn ynglyn â cheidwadwyr -- [ torri ar draws . ]

English

we heard all this nonsense about conservative -- [ interruption . ]

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae plaid cymru a cheidwadwyr cymru yn benderfynol o wrthod derbyn y gwirionedd a'r hyn a ddywedaf o dan broses graffu

English

plaid and the welsh conservatives are showing a wilful refusal to accept the truth and what i say under scrutiny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yr ydym wedi awgrymu y dylai'r blaid lafur gael sedd arall ar y pwyllgor iechyd a gwasanaethau cymdeithasol , yn ogystal â cheidwadwyr cymru

English

we have suggested that the labour party have another seat on the health and social services committee , as well as the welsh conservatives

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

jonathan morgan : mae plaid geidwadol y du a cheidwadwyr cymru o blaid cadw awdurdodau addysg lleol , ond ein cynnig yw lleihau rolau yr aall yn sylweddol

English

jonathan morgan : the uk conservative party and the welsh conservatives are in favour of retaining local education authorities , but our proposal is to severely reduce the role of leas

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

o ran pwyntiau ieuan a jonathan y bore yma , clywais fod plaid cymru a cheidwadwyr cymru yn cyfeirio'r mater hwn i'r pwyllgor safonau ymddygiad

English

on ieuan's and jonathan's points this morning , i heard that plaid cymru and the welsh conservatives were referring this matter to the committee on standards of conduct

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

y trefnydd ( jane hutt ) : yr oedd yn syndod imi pan glywais y datganiad agored bod plaid cymru yn ffurfio cynghrair gyda cheidwadwyr cymru

English

the business minister ( jane hutt ) : i was surprised to hear the open declaration of plaid cymru forming an alliance with the welsh conservatives

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

y gweinidog dros iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ( jane hutt ) : lywydd a chyd-aelodau , cydymdeimlaf â cheidwadwyr cymru i raddau

English

the minister for health and social services ( jane hutt ) : llywydd and colleagues , i have some sympathy for the welsh conservatives

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

john griffiths : a gytunwch fod y gefnogaeth i gynnal refferenda a glywn gan nick bourne a cheidwadwyr cymru'n gwrthgyferbynnu â'u record mewn grym ?

English

john griffiths : do you agree that the support for referenda that we hear from nick bourne and the welsh conservatives is in stark contrast to their record when in office ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae'n amlwg ei bod yn ddyletswydd ar lywodraeth cynulliad cymru a cheidwadwyr cymru i bwyso ar eu priod gyd-aelodau yn san steffan drwy ymgyrch drylwyr i sicrhau y caiff y gwelliant hanfodol hwn ei basio

English

clearly , it is the duty of the welsh assembly government and the welsh conservatives to bring pressure to bear on their respective westminster colleagues by way of a thorough campaign to ensure that this crucial amendment is passed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae'n ddiddorol , oherwydd yn rhifyn heddiw o the western mail , dywed un o arweinwyr plaid cymru , adam price , yn bendant na fyddai fyth yn ffurfio clymblaid gyda cheidwadwyr cymru

English

it is interesting because , in today's western mail , one of plaid cymru's leaders , adam price , says clearly that he would never go into coalition with the welsh conservatives

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

drwy ei gefnogi , mae'r gweinidog a cheidwadwyr cymru wedi dangos ymrwymiad y cynulliad hwn i barhau â'r strategaeth hon drwy roi terfyn ar yr ansicrwydd o ran ariannu --

English

by supporting it , the minister and the welsh conservatives have demonstrated this assembly's commitment to continuing this strategy by ending the uncertainty of funding --

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

y gweinidog dros iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ( jane hutt ) : mae safbwynt plaid cymru a cheidwadwyr cymru yn gwbl groes i'w cefnogaeth i'r gorchmynion blaenorol ar gyfer ein strategaethau iechyd , gofal cymdeithasol a lles

English

the minister for health and social services ( jane hutt ) : the stance of plaid cymru and the welsh conservatives completely contradicts how they supported the previous orders for our health , social care and wellbeing strategies

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

nick bourne : clywsom yr holl nonsens hwn ynglyn â cheidwadwyr cymru , nad ydynt wedi eu hymrwymo i wasanaethau cyhoeddus , ond eglurasom y byddem yn gwario mwy , mr peter law , ar y gwasanaeth iechyd nag y mae llafur yn ei wneud yng nghymru

English

nick bourne : we heard all this nonsense about the welsh conservatives not being committed to public services , but we have made it clear that we would spend more , mr peter law , on the health service than labour is doing in wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK