Ask Google

Results for clare translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Dychwelodd Clare Short , yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddatblygu Rhynglwadol o Islamabad heddiw

English

Clare Short , the Secretary of State for International Development returned today from Islamabad

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

O ran y mater ehangach , yr wyf yn fwy na pharod i ysgrifennu at Clare Short ar ran y Cynulliad

English

On the wider issue , I am happy to write to Clare Short on the Assembly's behalf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn gyntaf , hoffwn drafod y mater gyda'r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol a Clare Short AS

English

First , I would like to discuss this matter with the Department for International Development and Clare Short MP

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae Clare Short , yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddatblygu Rhyngwladol , wedi cefnogi hynny ac wedi rhoi ei hymrwymiad y bydd hyn yn digwydd

English

Clare Short , the Secretary of State for International Development , has backed that and given her commitment that that will happen

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr wyf yn falch bod Clare Short yn gwybod pa gamau y mae'n rhaid eu cymryd o ran ceisio rhoi pecynnau cymorth ar waith ar draws y byd

English

I am glad that Clare Short knows what action to take in terms of trying to push through aid packages across the world

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Diolchwn i Clare Short a'r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol am ymateb yn fuan i'r argyfwng hwn , a hyderwn y gall yr adran gyfrannu mwy

English

We thank Clare Short and the Department for International Development for responding swiftly to this crisis and we hope that the department can contribute further

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'n rhyfeddol bod Clare Short , o ystyried y farn a fynegwyd ganddi , yn parhau'n aelod o'r Llywodraeth

English

It is extraordinary that , given the views that she has expressed , Clare Short is still a member of the Government

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ddoe , gwnaeth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddatblygu Rhyngwladol , Clare Short , ddatganiad yn Nhy'r Cyffredin ar y daeargryn ac ymdrechion Llywodraeth y DU a'r gymuned ryngwladol ehangach i ddarparu cymorth

English

Yesterday , the Secretary of State for International Development , Clare Short , made a statement in the House of Commons on the earthquake and the efforts of the UK Government and the wider international community to provide aid

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dywedodd yr Athro Clare Callender o Brifysgol London South Banc , a gyfrannodd at adroddiad Rees , mewn adroddiad a gomisiynwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg y bydd ffioedd ychwanegol o £3 ,000 yn atal mwy o fyfyrwyr hyd yn oed rhag mynd i'r brifysgol

English

Professor Clare Callender of London South Bank University , who contributed to the Rees report , said in a report commissioned by the Secretary of State for Education that top-up fees of £3 ,000 will put even more students off from going to university

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Elin Jones : Faint ohonom heno , wrth eistedd i lawr i swper , neu wrth ddiffodd y golau wrth fynd i'r gwely , a fydd yn meddwl am bobl Irac wrth iddynt baratoi i noswylio , heb wybod a fyddant o dan warchae bomio America a Phrydain erbyn bore yfory ? Tybed a fydd Tony Blair , Jack Straw , Iain Duncan Smith , a Clare Short yn meddwl heno am rieni yn rhoi plant yn eu gwelyau yn Baghdad , heb wybod beth a all ddigwydd yn ystod y nos ? Mae'n anodd dychmygu'r ofn yng nghalonnau pobl Irac ac yng nghalonnau milwyr Prydain heno

English

Elin Jones : How many of us this evening , as we sit down to supper , or as we turn out the light before going to bed , will be thinking of the people of Iraq as they prepare for bed , not knowing whether they will be besieged by American and British bombs by dawn ? I wonder whether Tony Blair , Jack Straw , Iain Duncan Smith , and Clare Short will be thinking tonight of parents putting their children to bed in Baghdad not knowing what could happen during the night ? It is difficult to imagine the terror in the hearts of the people of Iraq and in the hearts of British soldiers this evening

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Er fy mod yn croesawu datganiad Clare Short ddoe , tybed , o ystyried bod gan y gymuned Gujarati bresenoldeb amlwg yma -- bydd gan nifer ohonom gyfeillion yn eu plith -- ac o ystyried bod yr ardal yr effeithiwyd arni hefyd yr un maint â Chymru , a oes arian o dan benawdau argyfwng a gyhoeddwyd ar gael yng nghyllideb y Cynulliad er mwyn inni allu cefnogi'r gymuned honno

English

While I fully welcome Claire Short's announcement yesterday , I wonder , given the fact that the Gujarati community has a large presence here -- many of us will have friends among them -- and given that the area affected is also the size of Wales , whether there is money under announced emergency headlines in the Assembly budget so that we could make a gesture of support to that community

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Er mai cyfrifoldeb yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol a Clare Short AS yw'r mater hwn yn bennaf , gall y Cynulliad hyrwyddo syniadau o'r fath er mwyn sicrhau nad yw'r saith miliwn o ffoaduriaid sydd yn byw ar y ffin rhwng Pakistan ac Afghanistan yn marw o newyn yn ystod y gaeaf caled sydd yn eu hwynebu

English

Although the Department for International Development and Clare Short MP are primarily responsible for this matter , the Assembly can promote such ideas in order to ensure that the seven million refugees living on the border between Pakistan and Afghanistan do not die of starvation during the ensuing hard winter

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK