Ask Google

Results for coc y garth translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

tan y garth

English

tan and garth

Last Update: 2018-09-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

Mynydd y Garth

English

Ffynnon garw

Last Update: 2013-05-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Welsh

Coc y gath

English

funnel

Last Update: 2017-09-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

A allwch gadarnhau y deuir o hyd i gyllid ar gyfer unedau dialysis newydd yn Ysbyty Bron y Garth ac Ysbyty Cymunedol Dolgellau ?

English

Can you confirm that funding will be found for new dialysis units at Ysbyty Bron y Garth and Dolgellau Community Hospital ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gelwid y llond dwrn o blant o Dongwynlais a Gwaelod-y-garth a âi i Ysgol Ramadeg yr Eglwys Newydd bob amser yn taffs

English

The small handful of children from Tongwynlais and Gwaelod-y-garth who used to attend Whitchurch Grammar School were always known as the taffs

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fodd bynnag , ni wnaeth unrhyw beth i atal yr uned feithrin cyfrwng Cymraeg rhag cau yn ei chymuned fabwysiedig sef Gwaelod y Garth , sydd wedi bod ar gau ers 1996 , ac ni fwriedir agor un arall yn ei lle tan fis Ionawr 2006

English

However , she did not resist the closure of the Welsh-medium nursery unit in her adopted community of Gwaelod y Garth , which has been closed 1996 and will not be replaced until January 2006

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r swyddog datblygu yng Nghaerdydd yn gweithio gyda 31 o ysgolion , yn cynnwys ysgol Gwaelod-y-garth yn fy mhentref i , mewn rhaglenni chwe wythnos

English

The development officer in Cardiff works with 31 schools , including Gwaelod-y-garth School in my village , for six-week slots

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr wyf yn disgwyl i'r Gweinidog , sef Siân ap Dafydd o Waelod-y-garth , i fanteisio ar y cyfle i wneud hyn yn drobwynt yn hanes ein hen iaith

English

I look to the Minister , namely Siân ap Dafydd of Gwaelod-y-garth , to seize the opportunity to make this a turning point in the history of our language

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Pan ffoniais brifathro Ysgol Gwaelod-y-garth heddiw i holi ei farn am y rhaglen , dywedodd yr hoffai iddi fod yn barhaol a chredai ei bod yn arbennig o bwysig mewn llawer o ysgolion cynradd lle nad oes athrawon gwrywaidd ac felly neb o reidrwydd sydd â gwybodaeth am bêl-droed

English

When I telephoned the headteacher from Gwaelod-y-garth School to ask his views about the programme today , he said he would like it to be permanent and thought it was particularly important in many primary schools as a number of them do not have male members of staff and therefore they do not necessarily have teachers who know about football

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Hoffwn feddwl , fel yr hoffai nifer o bobl eraill feddwl mae'n siwr , y bydd croglofftydd mewn lleoedd megis Gwaelod-y-garth a Grangetown yn dod yn ffasiynol , ac y bydd aristiaid ifanc yn dechrau cerdded o amgylch Cymru efo locsyn bwch gafr ac yn gwisgo smociau , ond efallai fy mod yn rhy wamal

English

I would like to think , as I am sure many others would , that garret rooms in places such as Gwaelod-y-garth and Grangetown will become fashionable , and that young artists will start walking around Wales sporting goatee beards and wearing smocks , but perhaps I am being too fanciful

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ni wn pa mor agos yr ydych wedi astudio daearyddiaeth afon Taf , ond mae Gwaelod-y-Garth yn uwch na'r Taf a , hyd y gwn i , yn un o etholaethau'r Cymoedd er bod y pentref yn digwydd bod o fewn ardal weinyddol Caerdydd

English

I do not know how closely you have observed the river Taff's geography , but Gwaelod-y-Garth is above the Taff and is , as far as I am aware , a Valleys constituency although the village happens to be in the administrative area of Cardiff

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Penwythnos diwethaf , cefais fy synnu o ganfod nad yw gwisgo crys pêl-droed Lerpwl yn gyfyngedig i'r merched yn Ysgol Gynradd Gwaelod-y-garth ond ei fod hefyd yn gyffredin yn etholaeth Brian ac yn Sir Benfro

English

Last weekend , I was surprised to find that the wearing of Liverpool football shirts is not confined to the girls at Gwaelod-y-garth Primary School but it is also common in Brian's constituency and in Pembrokeshire

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fodd bynnag , pan symudwyd rhan o Forgannwg Ganol a Thaf Elái o'r ardaloedd hynny wrth ad-drefnu llywodraeth leol , fe enillodd Caerdydd dair cymuned newydd : pentrefi Gwaelod-y-Garth , Pentyrch a Chreigiau

English

However , when part of mid Glamorgan and Taff Ely moved out of those areas at local government reorganisation , Cardiff gained three new communities : the villages of Gwaelod-y-Garth , Pentyrch and Creigiau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK