Ask Google

Results for cyfarwyddiaeth translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Cyfarwyddiaeth Datblygu Marchnad

English

Market Development Directorate

Last Update: 2009-07-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Mae cyfarwyddiaeth yr NHS yn asesu eu cynigion

English

The NHS directorate is assessing their proposals

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Felly mae Cyfarwyddiaeth yr NHS yn wynebu heriau mawr

English

Therefore considerable challenges face the NHS Directorate

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd yn £105 ,000 dros dair blynedd ar gyfer cyfarwyddiaeth fwyd y WDA

English

It will be £105 ,000 over three years for the WDA's food directorate

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Sylwais hefyd fod sawl cyfarwyddiaeth yn cyfeirio at gefnogi digwyddiadau megis Cymraes y flwyddyn

English

I also noticed that several directorates refer to support for events such as Welsh woman of the year

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ymddengys nad yw Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai yn gwneud defnydd o alluoedd <PROTECTED>.

English

The Directorate of Social Services and Housing does appear to be making use of the capabilities of <PROTECTED>.

Last Update: 2007-07-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams
Warning: Contains invisible HTML formatting

Welsh

Carwyn Jones : Mae Cyfarwyddiaeth Bwyd Awdurdod Datblygu Cymru yn gwneud gwaith da ar hyn

English

Carwyn Jones : Good work is being done by the Welsh Development Agency Food Directorate on this

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cyfarwyddiaeth Ystadegol y Cynulliad a Mike Treadaway o Ymddiriedolaeth Teulu Fischer a gasglodd y data ystadegol

English

The Assembly's Statistical Directorate and Mike Treadaway of the Fischer Family Trust compiled statistical data

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

1Dadansoddi ei berfformiad ar sail Cyfarwyddiaeth/Grŵp Gwasanaeth a chorfforaethol er mwyn sicrhau cysondeb;2

English

1Analyse its performance on a Directorate/Service Group and corporate basis, in order to ensure consistency;2

Last Update: 2009-06-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Yn cynnwys cynrychiolwyr o bob cyfarwyddiaeth, cadeirydd y grŵp yw’r Rheolwr Strategaethau Corfforaethol.

English

Comprising of representatives from each directorate, the group is chaired by the Corporate Strategy Manager.

Last Update: 2007-07-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Nid oes cyfeiriad at y sefyllfa o ran gweithredu gofynion y Cynllun fesul Cyfarwyddiaeth/Grŵp Gwasanaeth.

English

There is no reference to the situation with regard to implementing the requirements of the Scheme according to Directorate/Service Group.

Last Update: 2009-06-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Asesiad sgiliau y Tîm Rheoli a phob Tîm/Cyfarwyddiaeth unigol yn eu lle erbyn 31 Mawrth 2010.

English

Skills assessment of the Management Team and every individual Team/Directorate to be in place by 31 March 2010.

Last Update: 2009-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Mae cyfarwyddiaeth bwyd y WDA drwy'r bartneriaeth amaeth-bwyd yn cefnogi llawer o fentrau ledled Cymru

English

The WDA food directorate through the agri-food partnership is supporting many initiatives throughout Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae cyfarwyddiaeth bwyd y WDA yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth i helpu cwmnïau bwyd o Gymru i fanteisio ar gyfleoedd yn rhyngwladol

English

The WDA food directorate offers a range of support services to help Welsh food companies in pursuing opportunities internationally

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr wyf yn falch o allu dweud wrthych bod cyfarwyddiaeth y brifysgol wedi cytuno i fwrw ymlaen i benodi cadair mewn celfyddyd gymunedol

English

I am pleased to be able to tell you that the university's directorate has agreed to proceed to the appointment of a chair in community arts

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Caiff Cyfarwyddiaeth NHS y Cynulliad gopïau o gasgliadau pob un o gyfarfodydd y panel adolygu annibynnol ac adroddiadau'r Ombwdsmon

English

The Assembly's NHS Directorate receives copies of the conclusions of all the independent review panel meetings and of the Ombudsman's reports

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Byddai cyfarwyddiaeth y Comisiwn Ewropeaidd sydd yn ymdrin â chystadleuaeth yn dal i fod o'r farn y byddai angen ei argyhoeddi

English

The directorate of the European Commission that deals with competition would still take the view that it would need to be convinced

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

O ran y Cynulliad , caiff sefydliad Cyfarwyddiaeth yr NHS a'r ystod o sgiliau sydd ar gael yn uniongyrchol iddo eu hatgyfnerthu

English

At Assembly level , the NHS Directorate's organisation and the range of skills directly available to it will be strengthened

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd cyfarwyddiaeth gofal sylfaenol yn y Cynulliad , wedi'i hategu gan grŵp cyfeirio a fydd yn cynrychioli buddiannau gweithwyr proffesiynol

English

There will be a primary care directorate at the Assembly supported by a reference group representing professional interests

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd Cyfarwyddiaeth Cymunedau'r Cynulliad yn ystyried y cynnydd a wnaed ac yn adrodd yn ôl i Edwina Hart yn rheolaidd ar hyn

English

The Assembly Communities Directorate will be considering the progress made and reporting to Edwina Hart on this regularly

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK