Ask Google

Results for ddamcaniaeth translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Cyhoeddodd Charles Dar win ei ddamcaniaeth esbl ygiad ym 1

English

Charles Darwin published his theory of evolution in 1859.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Welsh

Dim ond gan Blaid Cymru y clywais y ddamcaniaeth honno

English

I have only heard that theory from Plaid Cymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dyna'r ddamcaniaeth , ac yn awr rhaid i ni ei gwireddu

English

That is the theory , and now we must turn it into a reality

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r rhain yn ddwy ddamcaniaeth sydd yr un mor gyffredin ymysg meddygon

English

These are two theories that have equal currency in the medical profession

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid wyf yn gymwys i farnu a yw'r ddamcaniaeth honno yn gywir

English

I am not qualified to judge whether that hypothesis is correct

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Am resymau cyfreithiol mae ef megis y darn cymhlethaf o ddamcaniaeth ystadegol a mathemategol

English

For legal reasons it reads like the most obscure branch of statistical and mathematical theory

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cyflwynodd Chris Busby ddamcaniaeth ynglyn â'r effeithiau posibl ar iechyd

English

Chris Busby presented a hypothesis on the possible effects on health

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Wrth y gwely yr oedd cyfrolau trymion o ddamcaniaeth wleidyddol , yno efallai er mwyn helpu pobl i gysgu

English

Near the bed there were weighty volumes of political theory , which may have been there to help people to go to sleep

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dyma rai o'r niferoedd mawr o enghreifftiau o arfer sy'n ategu'r ddamcaniaeth

English

These are just some of the huge number of examples of practice backing up the theory

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dyna ddamcaniaeth Plaid Cymru am beth aeth o'i le o ran y canran o bobl a bleidleisiodd yn ein hetholiad

English

That is Plaid Cymru's theory as to what went wrong in terms of the percentage of people who voted in our election

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fodd bynnag , yn anffodus , mae gweithredu hyn yn ymarferol ychydig yn anoddach na'r ddamcaniaeth yn aml

English

However , unfortunately , it is often slightly more difficult in practice than it is in theory

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Julian Tudor Hart , yr arbenigwr yng Nghymru ar y mater hwn , a luniodd y ddamcaniaeth honno sydd mor wir yng Nghymru

English

Julian Tudor Hart , our Welsh expert on this issue , produced that theory which is so true in Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd gan yr hen Roegiaid ddamcaniaeth fod toeau gwastad yn gollwng ac nid ydym hyd heddiw wedi dysgu'r wers honno

English

The ancient Greeks had a theory that flat roofs leak and we still have not learnt that lesson

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Collant ddiddordeb yn gyflym wrth i bobl siarad wrthynt ac wrth wrando ar ddamcaniaeth yn hytrach na chael defnyddio'r offer

English

They lose interest quickly when they are talked at and given theory rather than being able to use the equipment

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mewn geiriau eraill , ni chaiff y dinesydd ei gynnwys na'i alluogi a dyna ddamcaniaeth ddiddorol Julian Le Grand

English

In other words , the citizen is not involved or empowered and that is Julian Le Grand's interesting theory

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae llawer o ffactorau gwahanol a chymhleth yn arwain at allbriodas ond mae ystyriaeth o ddamcaniaeth tebygolrwydd yn gallu goleuo ein dealltwriaeth ohonynt.

English

Many varied and complex factors lead to exogamy but consideration of the likelihood theory can illuminate our understanding of them.

Last Update: 2008-01-30
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Gwyddonydd: ym 1933, cynigiodd ddamcaniaeth y ‘Glec Fawr’, i esbonio sut gychwynnodd y bydysawd.

English

Scientist: in 1933 he put forward the ‘Big Bang’ theory, explaining how the universe began.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Dim ond pobl yn eich plaid chi , Ieuan , a gyflwynodd y ddamcaniaeth honno i egluro'r gostyngiad yn nifer y pleidleiswyr

English

It is only people in your party , Ieuan , who put forward that theory to explain the drop in turnout

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd rhan helaeth o'r dull a'r ddamcaniaeth yn ddiystyr os na chawn ddata cadarn o'r cyfrifiad

English

A great deal of the mechanism and theory will not count for very much if we are not going to have robust census data

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae amser yn brin , ond crybwyllaf ychydig o enghreifftiau ymarferol allweddol , gan fod enghreifftiau ymarferol pwysig y tu ôl i'r ddamcaniaeth a'r geiriau

English

Time is short , but I will mention a few key practical examples , because there are important practical examples behind the theory and the words

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK