Ask Google

Results for ddiwaith translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Golyga hynny ostyngiad o dros 660 yn nifer y bobl sydd yn ddiwaith yn yr ardal honno

English

That means a reduction of over 660 in the number of people unemployed in that area

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Os ydych yn ddiwaith, gallwch gael hyfforddiant neu gyfnod o brofiad gwaith mewn rhan arali o'r Undeb.

English

If you are unemployed, you can also undergo training and periods of work experience elsewhere in the Union.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Os ydych yn ddiwaith, bydd gennych yr hawl yn unrhyw un o wledydd yr UE am 'gyfnod rhesymol' i chwilio am waith.

English

You have the right to leave your own country to work as an employee in any EU country without going through any special formalities.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Os ydych yn ddiwaith, bydd gennych yr hawl i fyw yn unrhyw un o wledydd yr UE am 'gyfnod rhesymol' i chwilio am waith.

English

You have the right to leave your own country to work as an employee in any EU country without going through any special formalities.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae nifer y plant sy'n byw mewn cartrefi lle mae aelodau o'r teulu yn ddiwaith yn uwch na'r cyfartaledd drwy Brydain

English

The number of children living in homes where family members are unemployed is higher than the British average

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr wyf wedi gofyn i'r Prif Weinidog sawl gwaith pa ymdrech a wnaethpwyd i ymateb i adroddiad lleol a ddangosodd fod dros 90 y cant o Somaliaid gwrywaidd ifanc Caerdydd yn ddiwaith

English

I have asked the First Minister several times what efforts have been made to respond to a local report that revealed that over 90 per cent of young male Somalis in Cardiff are unemployed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gwyddom fod diffyg diwylliant dysgu cadarn mewn llawer o gymunedau , yn enwedig ymysg rhai sy'n ddiwaith ers dwy neu dair cenhedlaeth , o ganlyniad i bolisïau trychinebus y Llywodraeth Geidwadol flaenorol

English

We know that a strong learning culture is absent in many communities , particularly among people who are second or third generation unemployed , as a result of the previous Conservative Government's devastating policies

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Jeff Cuthbert : Gan gofio bod Canolfan Byd Gwaith yn cael ei ledaenu ledled Cymru , ac y bydd yn gyfrifol am arwain pobl ddiwaith yn ôl i weithio , pa gamau a gymerir gan ei reolwyr i sicrhau bod ei staff yn ddigon galluog i helpu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl sydd am ymuno neu ailymuno â'r farchnad gyflogaeth ?

English

Jeff Cuthbert : Bearing in mind that Jobcentre Plus is rolling out across Wales , and that it will have responsibility for guiding people who are out of work back to work , what steps are being taken by its management to ensure that its staff are properly able to assist people with mental health problems who want to enter or re-enter the employment market ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn fy etholaeth , nodais fod dwy broblem ochr yn ochr , sef bod cannoedd o bobl yn parhau yn ddiwaith , a phobl ifanc yn dal i adael i chwilio am waith , tra dywed cyflogwyr wrthyf eu bod yn methu â chael gweithwyr â'r sgiliau angenrheidiol

English

In my constituency , I have noted that two problems exist side by side , namely that hundreds of people continue to be unemployed , and young people are still leaving to search for work , while employers tell me that they cannot find employees with the necessary skills

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK