Ask Google

Results for dogfennu translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

FIXME: Mae angen dogfennu hyn

English

FIXME: Document this

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Welsh

(c) Dogfennu anawsterau a chofnodi penderfyniadau

English

(c) Documentation of problems and recording of decisions

Last Update: 2007-08-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Nid yw lleoliad nac ansawdd y deunydd wedi'u dogfennu'n briodol

English

The location and quality of material has not been properly documented

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Felly mae angen dogfennu a rhannu'r categorïau data arbennig a ddefnyddir gan bob prosiect.

English

Therefore there is a need to document and share the special data categories used by each project.

Last Update: 2007-08-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Fodd bynnag , ni fyddai’n ddoeth i rannu eitemau sydd heb fod drwy’r proses cadwraeth , dogfennu a churadiaeth

English

However , it would not be wise to distribute items that have not been through the conservation , documentation and curation process

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Buasai o fudd dogfennu ymhellach y gwaith prosiect arbrofol a wnaed gan y Bwrdd gyda Heddlu Gogledd Cymru a Cheredigion.

English

It would be beneficial to document further the experimental project work undertaken by the Board with North Wales Police and Ceredigion.

Last Update: 2008-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Mae’n bwysig dogfennu penderfyniad yn fanwl gan ddangos bod yr argymhelliad wedi ei wneud ar sail tystiolaeth a thafoli dadleuon pob carfan.

English

It is important to document a decision in detail, showing that the recommendation has been made on the basis of evidence and the balancing of the arguments of all factions.

Last Update: 2009-03-30
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Os nad ywr safonau hyn yn darparu ar gyfer data dwyieithog yna dylid cytuno ar wyriad oddi wrth y safonau hynny, dogfennu hynny ai fabwysiadu er mwyn caniatáu cyflwyno data dwyieithog.

English

If these standards do not provide for bilingual data then an agreed and documented deviation from that standard should be adopted to allow for the submission of bilingual data.

Last Update: 2008-02-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

C4 William Graham : A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch dogfennu arteffactau yn Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru ? ( OAQ34478 )

English

Q4 William Graham : Will the Minister make a statement concerning the documentation of artefacts at the National Museums and Galleries of Wales ? ( OAQ34478 )

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Brian Gibbons : Mae'r rhesymau wedi'u dogfennu'n helaeth ac mae hynny'n destun ar gyfer dadl arall

English

Brian Gibbons : The reasons are well documented and that is a subject for another debate

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Lynne Neagle : Fel y gwyddoch , mae sawl mantais sydd wedi'u dogfennu yn deillio o well addysg a gofal cynnar i blant o enedigaeth hyd at dair oed , nid yn unig i'r plentyn o ran gwella ei sgiliau a lliniaru effeithiau tlodi , ond hefyd i'r rhieni

English

Lynne Neagle : As you know , enhanced early education and care for children from birth to age three provides many documented benefits , not only for the child in terms of improving his or her skills levels and mitigating the effects of poverty , but also for parents

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r problemau sy'n wynebu cymunedau difreintiedig yng Nghymru , yn cynnwys y cyn gymunedau meysydd glo , wedi eu dogfennu'n dda , ac yr ydym wedi ymrwymo i fynd i'r afael â hwy drwy waith y WDA a Rhoi Cymunedau'n Gyntaf

English

The problems facing deprived communities in Wales , including the former coalfields communities are well-documented , and we are committed to addressing them through the work of the WDA and Communities First

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae’n cynnwys (a) cydymffurfio â safonau <PROTECTED>/<PROTECTED> ar safoni termau, (b) dilyn y fanyleb a’r cynllun gwaith, (c) gwerthuso’r gwaith yn barhaus, (d) dogfennu anawsterau a chofnodi penderfyniadau.

English

It includes (a) conformity to the <PROTECTED>/<PROTECTED> on terminology standardization, (b) following the specification and work plan (c) continuous evaluation of the work (d) documenting problems and recording decisions.

Last Update: 2007-08-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK