Ask Google

Results for druan o ben translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

arweiniad o ben uchaf y gadwyn reoli.

English

leadership from the highest level of the management chain.

Last Update: 2008-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Llynedd , cefais y fraint o gerdded o Ben Tir Cernyw i Benrhyn Cothnais

English

Last year , I had the privilege of walking from Land's End to John O'Groats

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Sicrhau arweiniad o ben uchaf y gadwyn reoli” – aruthrol o bwysig.

English

"Ensuring leadership from the highest level of the management chain" - extremely important.

Last Update: 2008-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams
Warning: Contains invisible HTML formatting

Welsh

Dangos y mesur batri yn gwacáu o ben y batri. Dim ond ar gael ar gyfer yr olwg batri traddodiadol.

English

Show the battery meter draining from the top of the battery. Only implemented for traditional battery view.

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Rhaid i Lywodraeth Lafur y Cynulliad ddod o ben y clawdd a datgan ei safbwynt ar ailwladoli cronfeydd yr UE

English

The Labour Assembly Government needs to come off the fence and declare its position on the repatriation of EU funds

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Pob clod i'r postmon o Ben-coed , Gareth Thomas , am y tacl hwnnw

English

All credit to the postman from Pencoed , Gareth Thomas , for that tackle

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

I fynd o Ben-y-bont ar Ogwr i orsaf Bae Caerdydd , rhaid newid ddwywaith

English

To get from Bridgend to the Cardiff Bay station , one must change twice

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae llawer o'r mwg a anedlir i mewn yn oddefol yn dod o ben y sigarét felly nid yw wedi ei hidlo

English

Much of the smoke that is inhaled passively comes from the end of a cigarette and so is not filtered

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fodd bynnag , fe ddysgais ar y daith honno o Ben Tir Cernyw i Benrhyn Cothnais wirionedd y ddihareb Sbaeneg :

English

However , I learned last year in that walk from Land's End to John O'Groats the truth of the Spanish proverb :

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae dau o'r awdurdodau y cyfeiriasoch atynt heb fod ymhell o ben y tabl cynghrair , ond rhaid iddynt ddysgu oddi wrth yr ymarfer meincnodi

English

Two of the authorities that you mentioned are not a long way from the top of the league table , but they need to learn from the benchmarking exercise

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Pan geir pleidlais yn ddisymwth , yr wyf wedi aros sawl gwaith i Aelodau allu cerdded i'w seddau o ben draw'r Siambr

English

When a vote arises suddenly , I have paused , on several occasions , to allow Members to walk to their seats from the far end of the Chamber

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid yw'n gred y bûm yn ei gweiddi o ben y drws tra bu comisiwn Richard mewn bod , ond yr wyf wedi egluro erioed nad yw fy marn am hynny wedi newid

English

It is not a belief that I have been hollering from the rooftops while the Richard commission has been in existence , but I have always made it clear that my view on that has not changed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Carwyn Jones : Fe allai ymddangos yn rhyfedd bod Aelod o Ben-y-bont ar Ogwr yn siarad mewn dadl ar weithfeydd dur

English

Carwyn Jones : It may seem strange that a Member from Bridgend is speaking in a debate on steelworks

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'n her fawr i'r gwledydd hynny , gan y bydd pobl sydd mewn anobaith yn cymryd rhywbeth o ben y pentwr os cânt gyfle

English

It is a big test for those countries , because desperate people will take something off the top if they get the opportunity

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y bwriad o ran y llosgydd a gynigir ar gyfer Crumlyn Burrows yw y bydd yn mynd â gwastraff o Ben-y-bont ar Ogwr ac ardaloedd eraill

English

The proposed incinerator for Crumlyn Burrows is hoping to take waste from Bridgend and other areas

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn Rhondda Cynon Taf , bu'n rhaid i fenyw 84 blwydd oed o Ben-y-graig ddisgwyl dwy awr am ateb

English

In Rhondda Cynon Taf , an 84-year-old lady from Pen-y-graig had to wait two hours for a response

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gallai'r syniadau sydd yn ein cyrraedd yng Nghymru o ben arall twnel afon Hafren chwalu llywodraeth leol Cymru o hyd , yn enwedig drwy syniad mor annemocrataidd â meiri etholedig

English

The ideas that come chugging through the Severn tunnel to a platform in Wales , could yet crash Welsh local government , particularly through such an undemocratic idea as elected mayors

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

sicrhau arweiniad o ben uchaf y gadwyn reoli, a hwnnw’n arweiniad a rydd fri ar y Gymraeg ac ar weithio’n ddwyieithog.

English

to ensure leadership at the highest level of the management chain which demonstrates that it values the Welsh language and working bilingually.

Last Update: 2008-06-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

1o2sicrhau arweiniad o ben uchaf y gadwyn reoli, a hwnnw’n arweiniad a rydd fri ar y Gymraeg ac ar weithio’n ddwyieithog.

English

1o2to ensure leadership at the highest level of the management chain which values the Welsh language and working bilingually.

Last Update: 2007-09-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Carwyn Jones : Fel un sydd yn hanu o Ben-y-bont ar Ogwr ac yn byw yno , mae pwysigrwydd y ffatri beiriannau yn amlwg i mi

English

Carwyn Jones : As somebody who is from Bridgend and lives there , the importance of the engine plant is apparent to me

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK