Ask Google

Results for godasoch translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Rhoddais sylw didwyll i'r materion a godasoch

English

I addressed the issues that you raised in good faith

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y llall yw'r mater o les a godasoch

English

The other is the welfare matter that you raised

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid mater i mi yw'r pwynt a godasoch

English

The point that you raised is not a matter for me

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r holl faterion a godasoch yn y maes cyhoeddus

English

All the issues that you raised are in the public domain

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid oes gennyf ddim i'w ychwanegu at yr hyn a godasoch

English

I have nothing to add to what you raised

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Byddaf yn sicr yn edrych i mewn i'r mater a godasoch

English

I will certainly look into the issue that you raised

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhoddaf sylw i'r pwyntiau hynny a'r materion a godasoch

English

I will address those points and the issues that you have raised

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Byddai cyngor cyfathrebu Cymru'n ffordd o ateb y pryderon a godasoch

English

The Wales communications council would be a way of addressing the concerns that you raised

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oeddwn yn pryderu am y pwynt a godasoch y diwrnod o'r blaen

English

I was concerned about the point that you raised the other day

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fodd bynnag , yr oedd y cwestiwn a godasoch yn un a ddaeth i'm meddwl i

English

However , the question that you raised was one that came to my mind

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cewch fy holi arno a chodaf y pwyntiau a godasoch chi â'r grŵp safonau sydd yn ystyried y materion hyn

English

You may question me on it and I will take the points that you raise back to the standards group that is considering these issues

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r pwynt a godasoch am gyfarpar TG yn arwain ymlaen o'r pwynt a wneuthum wrth ateb Phil

English

The issue that you raised about IT equipment follows on from the point I made in answer to Phil

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Er hynny , fel y dywedais , os oes modd , darparaf wybodaeth ar y pwyntiau a godasoch yn nifer o'ch cwestiynau

English

However , as I said , where possible , I will provide information on the points that you raised in several of your questions

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r mater a godasoch am broblemau o ran staffio a geir ar hyn o bryd yn un newydd yng nghyd-destun yr ymchwiliad hwn

English

The issue that you raised in terms of current staffing problems is a new issue in terms of this inquiry

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r cwestiwn a godasoch ynghylch a ddylai'r gwasanaethau a ddarperir ddod o dan awdurdod Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn un anodd

English

Your question regarding whether the services provided should come under the Welsh Language Board's remit is difficult

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gwrandewais ar y ddadl y prynhawn yma , a gwn fod y sesiwn holi ac ateb a'r pwyntiau a godasoch ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ddefnyddiol dros ben iddo

English

I have listened to the debate this afternoon , and I know that the Secretary of State for Wales found the question and answer session and the points that you put to him last week of particular help

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y mater pwysicaf a godasoch yw sut y mae'n rhaid gweld datblygu economaidd fel rhywbeth canolog i Rhoi Cymunedau'n Gyntaf

English

The most important issue that you raised is about how economic development must be seen as central to Communities First

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ynghylch y materion a godasoch sy'n ymwneud â llywodraeth leol , Kirsty , gwyddoch yn iawn mai gwaith sydd ar y gweill yw hwn , o ganlyniad i setliad teg

English

On the local government issues that you raised , Kirsty , you know very well that this is a work in progress , as a result of a fair settlement

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Caf fy nhemtio i drafod rhai o'r materion a godasoch , yn enwedig mewn perthynas â Chymru wledig , ond credaf y byddwn mewn perygl o ennyn digofaint y Llywydd pe bawn yn mynd yn rhy bell

English

I am tempted to discuss some of the issues that you raised , particularly with regard to rural Wales , but I think that , if I went too far , I would risk the wrath of the Presiding Officer

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ar y pwynt a godasoch ynglyn ag amserlennu , siaradais â chydweithwyr yng ngogledd Cymru ac anfonais e-bost atynt yn gofyn am fanylio ; yr wyf wedi bod ar drywydd hynny

English

On the point that you raised about timetabling , I have spoken to colleagues in north Wales and have e-mailed them asking for detail ; I have been following that up

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK