Ask Google

Results for gwahoddwn translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

O ran ymgynghori , gwahoddwn sylwadau a chyfranogiad gan bawb

English

On consultations , we will invite comments and participation from everybody

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gwahoddwn y Gweinidog i sicrhau awdurdodau lleol ledled Cymru

English

We invite the Minister to reassure local authorities throughout Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bwriadwn ymgynghori yn yr hydref a gwahoddwn y Cynulliad i weithredu'r cynllun yn hanner cyntaf y flwyddyn nesaf

English

We plan to consult in the autumn and invite the Assembly to implement the scheme in the first half of next year

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr ydym wedi gosod cynnig i'r perwyl hwn a gwahoddwn aelodau o bob plaid i'w gefnogi

English

We have tabled a motion to this end and invite Members of every party to support it

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gwahoddwn yr asiantaeth i ystyried ffyrdd o weithio mewn partneriaeth â chymunedau lleol pan fo'n ystyried materion sy'n achosi pryder yn lleol

English

We invite the agency to consider ways of working in partnership with local communities when considering issues of local concern

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn yr hirdymor , gwahoddwn y Gweinidog dros yr Amgylchedd a'r comisiynydd traffig i ystyried gwneud y swydd honno yn atebol i'r Cynulliad

English

In the long term , we invite the Minister for Environment and the traffic commissioner to consider making that office accountable to the Assembly

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gwahoddwn y sefydliadau hynny y mae eu lleisiau'n bwysig i'r mater hwn , i gydweithio gyda ni ac i'n harwain ar sut y gallem fod yn fwy effeithiol

English

We will invite those organisations whose voices are important in this issue , to work with us and to guide us on how we could be more effective

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gwahoddwn y Gweinidog dros yr Amgylchedd a'i swyddogion i lunio cynigion ar gyfer newidiadau trefniadol -- gan gynnwys yr opsiynau ar gyfer Awdurdodau Trafnidiaeth Teithwyr -- a chyflwyno adroddiad cynnydd i'r Pwyllgor ac adroddiad gerbron Cyfarfod Llawn ar y dewis opsiwn o fewn chwe mis

English

We invite the Minister for Environment and her officials to work up proposals for options for organisational change -- including the PTA options -- report progress to the Committee , and report to Plenary on the preferred option within six months

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gwahoddwn y Gweinidog i fynnu'r pwer i'r Cynulliad Cenedlaethol gyfarwyddo'r Awdurdod Rheilffyrdd Strategol , ar lun y model yn yr Alban , ac fel rhan o'r gwaith ar opsiynau awdurdodau trafnidiaeth teithwyr i wneud cais i'r cyfrifoldeb dros reoli Valley Lines gael ei ddirprwyo i'r Cynulliad drwy awdurdod trafnidiaeth teithwyr neu gonsortiwm statudol

English

We invite the Minister to seek the power for the National Assembly to direct the SRA , along the lines of the Scottish model , and as part of the work on PTA options seek a delegation to the National Assembly of management responsibility for the Valley Lines , which could be implemented through a PTA or statutory consortium

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yng nghyd-destun yr uchod , gwahoddwn y Cabinet i roi sicrwydd inni -- a chroesawaf yr hyn a ddywedodd Alun Michael eisoes -- y bydd y Cynulliad cyfan yn cael adroddiadau rheolaidd am hynt y gwaith ar yr adeilad

English

In the context of the above , we invite the Cabinet to assure us -- and I welcome what Alun Michael has already said -- that the whole Assembly will receive regular reports about the building's progress

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK