Ask Google

Results for haerllugrwydd translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Mae'n dangos haerllugrwydd

English

What arrogance this resolution shows

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Haerllugrwydd yr etholedigion mewn grym yw hyn

English

It is the arrogance of the ruling elite

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Jane Hutt : Haerllugrwydd llwyr yw hynny

English

Jane Hutt : That is absolute cheek

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Enghraifft berffaith o haerllugrwydd a hyfrdra Blairaidd fydd hyn

English

This will turn out to be the apotheosis of Blairite arrogance and turkey-cock posturing

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae ei ddatganiadau i'r wasg yr un mor annealladwy â'i haerllugrwydd

English

His press releases are as bewildering as his cheek

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Christine Gwyther : Mae haerllugrwydd llwyr yn ymadrodd na allaswn ddewis ei well fy hun

English

Christine Gwyther : Sheer effrontery is a phrase I could not have chosen better myself

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r cyfnod hwn wedi gweld Russell Goodway yn dangos haerllugrwydd eithriadol a thraha

English

This period has seen Russell Goodway show extraordinary arrogance and high-handedness

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y fath haerllugrwydd gan y weinyddiaeth Lafur/Rhyddfrydol wrth ddweud na chawn fod yn arloesol

English

The cheek of the Labour/Liberal administration in saying that we cannot be innovative

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ni fu haerllugrwydd San Steffan , a'r Swyddfa Gartref yn arbennig , o gymorth iddi

English

She has not been helped by the arrogance of Westminster , and the Home Office in particular

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dengys haerllugrwydd syfrdanol sydd , efallai , yn nodweddiadol o natur y dyn a'r grŵp a arweinir ganddo

English

He shows breathtaking arrogance , which is , perhaps , indicative of the nature of the man and the group that he leads

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae wedi dangos haerllugrwydd aruthrol a diffyg gafael o ran ymdrin â'r holl gwestiynau a godwyd am reolaeth ELWa

English

She has shown a stunning arrogance and a lack of grasp in terms of approaching all the questions that have been raised about ELWa's management

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Sandy Mewies : Tybed a yw cynllun gweithredu Wanless i sir Fynwy yn argymell triniaeth ar gyfer haerllugrwydd

English

Sandy Mewies : I wonder whether the Wanless action plan for Monmouthshire has a treatment for brass neck

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Catherine Thomas Ni allaf gredu haerllugrwydd y Torïaid o ystyried y bu i'w plaid weithredu toriadau enbyd yn y GIG pan oedd mewn grym

English

Catherine Thomas : I cannot get over the bare-faced cheek of the Tories considering how their party decimated the NHS when it was in Government

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nick Bourne : Yr oedd adroddiad blynyddol y Prif Weinidog fel y'i cyflwynwyd heddiw yn ymarfer mewn hunanfoddhad a haerllugrwydd

English

Nick Bourne : The First Minister's annual report as presented today was an exercise in complacency and arrogance

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cydnabu Llafur yr holl ddegawdau hynny o gamreolaeth a diffyg buddsoddiad gan y Ceidwadwyr , oedd â'r haerllugrwydd i gyflwyno gwelliant 1

English

Labour recognised all those decades of mismanagement and lack of investment from the Conservatives , who had the audacity to table amendment 1

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dengys yn eglur y trahauster a'r haerllugrwydd y cred y Blaid Lafur ei bod yn iawn iddi eu hamlygu am fod ganddi 30 o seddau yn y Siambr hon

English

It starkly illustrates the high-handedness and arrogance that the Labour Party believes that having 30 seats in this Chamber allows it

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nick Bourne : Nid oes neb tebyg ichi o ran ehofndra a haerllugrwydd , Brif Weinido ; yr ydych yn sicr ar y blaen i bawb

English

Nick Bourne : For brass neck and chutzpah , no-one can touch you , First Ministe ; you are certainly in gold medal position

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nick Bourne : Yn gyntaf , fe'm syfrdanwyd bod Richard Edwards wedi awgrymu bod haerllugrwydd wrth gynnig cynnig fel hwn

English

Nick Bourne : First , I find it astounding that Richard Edwards has suggested that there was effrontery in proposing a motion such as this

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae ganddo'r haerllugrwydd wedyn i fychanu'r Prif Weinidog , a roddodd ei swydd iddo , drwy ei wawdio yn gyhoeddus

English

He then has the gall to humiliate the First Minister , who gave him his position , by publicly ridiculing him

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ni welsom y fath haerllugrwydd ar ran Llafur Cymru yn y Cynulliad cyntaf , ond mae'n hen gyfarwydd i lawer o awdurdodau lleol ledled Cymru

English

We did not see such arrogance from Welsh Labour during the first Assembly , but it is all too familiar to many in local authorities throughout Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK