Ask Google

Results for heisiau translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

roeddwn yn gweld ei heisiau

English

I was missing her

Last Update: 2015-08-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

Dylai darlledwyr gael y wybodaeth y mae arnynt ei heisiau

English

Broadcasters should get the information they want

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae ein colled yn fawr a byddwn yn gweld ei heisiau

English

Our loss is great and we will miss her

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid rhethreg sydd ei heisiau arnom , ond gweithredu effeithiol

English

We do not need rhetoric , but effective implementation

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

_Rhybuddio cyn anfon negeseuon HTML at gysylltiadau nad ydynt eu heisiau

English

_Prompt on sending HTML mail to contacts that do not want them

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid oes arnom ei heisiau , ac nid oes angen amdani yng Nghymru

English

We do not want it , and there is no need for it in Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Maent yn honni nad ydynt ei heisiau am fod adroddiad Rees yn cael ei gyhoeddi ddydd Iau

English

They claim that they do not want it because the Rees report is being published on Thursday

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Byddwn yn ariannu awdurdodau lleol am y math o bolisïau y mae arnom ni eu heisiau ac y gallant hwy eu darparu

English

We will fund local authorities for the kind of policies that we want and that they can deliver

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Os na roddwn y cyfle i gwmnïau preifat wneud elw , yna na chynigiant y gwasanaethau sydd eu heisiau arnom

English

If we do not give private companies the opportunity to make profit , then they will not offer the services that we want

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr wyf yn ymwybodol o'r siom pan nad wyf yn cyflawni pob dim y mae'r Pwyllgorau eu heisiau

English

I recognise the disappointment when I do not deliver on everything that Committees want

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhaid inni ddarparu lefel uchel o sgiliau a buddsoddiad mewn cynnyrch newydd ac yn y cynnyrch y bydd ar bobl eu heisiau ymhen 10 a 15 mlynedd

English

What we must provide is a high level of skills and investment in new products and in the products that people will want in 10 and 15 years ' time

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yma gallwch osod sawl rhith- benbwrdd rydych eu heisiau ar eich penbwrdd KDE. Symudwch y llithrydd i newid y werth.

English

Number of desktops:

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd yn helpu awdurdodau lleol i gyflwyno'r gwasanaethau y mae pobl leol eu heisiau mewn ffordd fwy cost-effeithiol

English

It will help local authorities to deliver in a more cost-effective way the services which local people want

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Geraint Davies : Mae pawb eu heisiau , ond mae arnom ni angen gwell ffyrdd yn fwy na'r rhelyw

English

Geraint Davies : Everybody does , but we need better roads more than most

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gobeithiaf y bydd yn cyfaddef ei gamgymeriad ac yn gweithredu i roi terfyn ar dreialon addasu genetig nad ydym eu heisiau ac y mae trethdalwyr Cymru yn talu amdanynt

English

I hope that he will admit his mistake and take action to halt the GM trial that we do not want and for which Wales's taxpayers are paying

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'n rhaid inni sicrhau fod ysgolion a disgyblion yn ystyried o ddifrif y math o addysg berthnasol i waith y maent ei heisiau

English

We must ensure that schools and pupils consider actively the kind of work-related education they wish to undertake

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'n ymagwedd dewis a dethol tuag at y pwerau yr ydych eu heisiau a'r rhai nad ydych eu heisiau

English

It is a ` pick'n'mix ' approach as to which powers you do and do not want

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Caiff hyn ei fonitro , a bydd yn rhaid i'r strwythurau trefniadol sicrhau gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus o ansawdd y mae pobl ei heisiau

English

This will be monitored , and the organisational structures will have to deliver the quality of public transport services that people want

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Er hynny , ni ellir gorfodi cyflogwyr i gyflogi pobl benodo ; maent yn cyflogi'r rhai y mae arnynt eu heisiau

English

However , you cannot force employers to hire particular peopl ; employers hire the people that they want

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid ydym yn cael pob deddfwriaeth yr oeddem ei heisiau , ac mae'r llwybr o'i chwmpas yn cael ei chyfyngu hefyd

English

We are not being given all the legislation that we wanted and the route around it is also being circumscribed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK