Ask Google

Results for hunanfoddhaus translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Eisteddwch yno'n gwenu'n hunanfoddhaus

English

You sit there smiling to yourself , complacent

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fodd bynnag , rhaid peidio â theimlo'n hunanfoddhaus oherwydd hynny

English

However , this must not lull us into complacency

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid wyf erioed wedi clywed araith mor hunanfoddhaus ag un y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd

English

I have never heard a speech as smug as the one we heard from the Minister for Economic Development

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid yw hynny'n wir , ac nid yw yn natur Peter i fod yn hunanfoddhaus

English

They have not , and it is not like Peter to be smug

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid adroddiad blynyddol ystyrlon , difrifol yw hwn , ond llwyth o sbin hunanfoddhaus , hunanglodforus

English

This is not a meaningful , serious annual report , but a load of smug , self-congratulatory spin

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nick Bourne : Y broblem gydag adroddiadau blynyddol yw eu bod bob amser yn hynod hunanfoddhaus

English

Nick Bourne : The problem with annual reports is that they are always incredibly self-congratulatory

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae hynny'n tanlinellu sylwadau Rhodri Glyn Thomas , sef bod y Gweinidog yn gallu ymddangos yn ofnadwy o hunanfoddhaus

English

That underlines Rhodri Glyn Thomas ' comment that the Minister can appear to be terribly complacent

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dengys hynny , unwaith eto , pa mor warthus yw bod y Gweinidog mor hunanfoddhaus pan mae amaethwyr ledled Cymru yn dioddef cyni ariannol oherwydd hyn

English

Once again , this shows how disgraceful it is that the Minister is so self-congratulatory when farmers across Wales are suffering financial adversity because of this

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Weinidog , pe baech yn ffermwr yng Nghymru'n disgwyl tâl , ni fyddech yn gwenu'n hunanfoddhaus ar hyn o bryd

English

Minister , if you were a farmer in Wales waiting for payment , you would not be smiling complacently at this moment

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'n welliant hunanfoddhaus , ac yn nodweddiadol o'r Dirprwy Brif Weinidog a'r Gweinidog dros Ddatblygu Gwledig a Chymru Dramor

English

It is a totally self-congratulatory amendment , and typical of the Deputy First Minister and Minister for Rural Development and Wales Abroad

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'n hunanfoddhaus ac , mewn sefyllfa argyfyngus , yn nodi bod ffermwyr yng Nghymru wedi cael eu taliadau cyn ffermwyr yn Lloegr , yr Alban a Gogledd Iwerddon y llynedd

English

It is self-congratulatory and notes , during a period of crisis , that farmers in Wales received their payments before farmers in England , Scotland and Northern Ireland last year

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Er y gallai'r ail gymal ymddangos ychydig yn hunanfoddhaus o gofio profiad y rhan fwyaf o bobl o'r system drafnidiaeth o ddydd i ddydd , fe'i cefnogwn

English

Although the second clause could seem slightly smug given most people's day-to-day experience of the transport system , we will support it

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fodd bynnag , daeth y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd i Abergwaun hanner awr yn hwyr , yn waglaw , yn hunanfoddhaus a'i ben yn wag o unrhyw syniadau neu ddealltwriaeth o'r sefyllfa yno

English

However , the Minister for Economic Development arrived at Fishguard half an hour late , empty-handed , self-satisfied , clueless and with no understanding of the situation there

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ers gormod o flynyddoedd , mae'r weinyddiaeth Lafur hon wedi defnyddio talwyr y dreth gyngor yn hunanfoddhaus i dalu am eu cynlluniau gwleidyddol gywir , sy'n cynnwys adeilad newydd Cynulliad Cymru , ei llysgenadaethau ledled y byd , y mae Rhodri Morgan bellach yn mynnu eu galw'n swyddfeydd hysbysrwydd , a'r holl gynlluniau eraill y clywsom amdanynt

English

For too many years , this Labour administration has complacently used council tax payers as a milch cow for their politically correct schemes , which include the new Welsh Assembly building , its embassies throughout the world , which Rhodri Morgan now insists on calling information offices , and all the other schemes that we have heard about

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Croesawaf yn fawr y gwaith a wnaethpwyd , adroddiad ardderchog y Gweinidog a'i Dirprwy , a'r ffaith eu bod yn barod i gydnabod y problemau ac i wynebu'r sialens yn hytrach nag ymateb yn hunanfoddhaus

English

I greatly welcome the work that has been done , the excellent report produced by the Minister and her Deputy , and the fact that they are willing to acknowledge problems and face challenges , rather than responding in a self-satisfied manner

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK