Ask Google

Results for hyrwyddwyr translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Rhaid i hyrwyddwyr cydraddoldeb fod yn uwch swyddogion

English

Seniority is key in terms of equality champions

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

1penodi hyrwyddwyr iaith o fewn adrannau unigol

English

1appointing language facilitators within individual departments

Last Update: 2008-02-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Ef hefyd oedd un o hyrwyddwyr cryfaf egwyddorion Nolan

English

He was also one of the strongest advocates of the Nolan principles

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae rhai gwledydd yn dal i ddefnyddio hyrwyddwyr twf ar gyfer cig coch a gwyn

English

Certain countries still use growth promoters on red and white meat

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

hyfforddi trefnwyr a hyrwyddwyr newydd i’r sîn gerddoriaeth Gymraeg;

English

training new organisers and promoters for the Welsh language music scene;

Last Update: 2007-09-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

hyfforddi trefnwyr a hyrwyddwyr newydd i’r sîn gerddoriaeth Gymraeg;

English

training new organisers and promoters for the Welsh music scene;

Last Update: 2006-10-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Ceisiaf sicrwydd gennych y bydd hyrwyddwyr cydraddoldeb yn rhai sydd ar lefel penderfynu uwch

English

I seek your assurance that equality champions will be at a senior decision-making level

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

sicrhau bod gwybodaeth a gynigir ar-lein gan yr Hyrwyddwyr er mwyn lledaenu a

English

ensuring that the information that is offered on-line by the Champion, in order to disseminate and

Last Update: 2009-01-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Yma hefyd y cyflwynir y sialens fwyaf i gyfieithwyr a hyrwyddwyr iaith oherwydd

English

Herein, too, lies the greatest challenge for simultaneous translators and promoters of the Welsh language due to

Last Update: 2007-05-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Yr oedd y strategaeth band eang a lansiodd yn 2002 yn amlygu ac yn cyhoeddi hyrwyddwyr band eang

English

The broadband strategy that he launched in 2002 highlighted and heralded broadband champions

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Os bydd yr hyrwyddwyr yn datrys y problemau a oedd ynglyn â cheisiadau blaenorol ac yn ailgyflwyno eu cynigion , gellir eu hailystyried

English

If the promoters overcome the problems that were in previous applications and resubmit their proposals , they can be reconsidered

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oeddwn yn un o hyrwyddwyr Mesur yn Nhy'r Cyffredin yn 1977 a gyflwynwyd gan Frank Hooley o Sheffield

English

I was one of the sponsors of a Bill in the House of Commons in 1997 which was tabled by Frank Hooley from Sheffield

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r ffaith bod y fagloriaeth Gymreig yn cael ei chyflwyno ym Medi 2003 yn deillio o'i hyrwyddwyr gwreiddiol

English

The issue about the Welsh baccalaureate being introduced in September 2003 arises from its original promoters

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr ydym hefyd yn ceisio sefydlu cysylltiad â'r rhwydwaith o gymunedau Cymreig dramor i annog eu rôl fel hyrwyddwyr i hybu Cymru

English

We are also looking to plug into the network of Welsh societies overseas to encourage their role as facilitators to promote Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

O safbwynt gweinyddu a chyflwyno , bydd yn bwysig i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru allu anfon llythyrau cymeradwyo at hyrwyddwyr prosiectau yng Nghymru ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru

English

Administratively and presentationally , it will be important for the Wales European Funding Office to be able to issue project approval letters to project promoters in Wales on behalf of the National Assembly for Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd y broses o benodi Hyrwyddwyr Amrywiaeth ymhob Uned Reoli Sylfaenol ac Adran o gymorth mawr i godi ymwybyddiaeth o'r sefydliad.

English

The appointment of Diversity Champions within all BCUs and Departments will be very helpful to raise awareness of the organisation.

Last Update: 2008-12-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Noda fod ei hyrwyddwyr yn credu , drwy gyflwyno hyn , y gellir trawsnewid cyflwr tai awdurdodau lleol gan greu effaith ddilynol ar les economaidd a chymdeithasol cymunedau yng Nghymru

English

It states that its advocates believe that its roll-out could see the transformation of the condition of local authority housing with an attendant impact on the economic and social wellbeing of Welsh communities

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae cwmnïau o lawer gwlad wedi ymgartrefu yng Nghymru ac wedi dod yn hyrwyddwyr ar gyfer Cymru , fel y gwelais yn ddiweddar mewn sawl rhan o'r byd

English

Companies from many countries have found a home in Wales and have become advocates for Wales , as I found recently in several parts of the world

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ar hyn o bryd , mae fy swyddogion yn cysylltu â hyrwyddwyr ymddiriedolaethau tir cymunedol mewn ymarfer i gymharu buddiannau cymharol model perchenogaeth cymunedol ymddiriedolaeth tir cymunedol y perchennog ty unigol gyda modelau rhannu ecwiti presennol

English

My officials are currently engaging the advocates of community land trusts in an exercise to compare the relative benefits to the individual homeowner of a community land trust community ownership model with existing equity share models

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

135.2Wrth gydnabod hyn ac ystyried arwyddocâd y sector yma i brofiad y claf cynhaliwyd seminar ym mis Hydref 2007 gyda Hyrwyddwyr a Phersonau Cyswllt y Gymraeg yn y Byrddau Iechyd;

English

135.2In acknowledging this and considering the significance of this sector to the patients' experience, a seminar was held in October 2007 with Welsh Language Facilitators and Contacts in the Health Boards;

Last Update: 2008-02-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK