Ask Google

Results for llu awyr brenhinol y fali translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Cynigodd y Llu Awyr Brenhinol wasanaeth diheintio 24 awr imi os oedd yn ofynnol

English

The Royal Air Force offered me a 24-hour disinfecting service if it was required

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Euthum i'r Llu Awyr Brenhinol am 7pm ddydd Gwener , a gadawodd y cerbyd cyntaf i gael ei ddiheintio fore Sul

English

I went to the RAF at 7pm on Friday , and the first vehicle to be disinfected went through on Sunday morning

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mynychodd rai ohonom gyflwyniad da gan Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Byddar ddoe

English

Some of us attended a good presentation by the Royal National Institute for the Deaf yesterday

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fodd bynnag , mae mewn sefyllfa arbennig o dda i ennill y rhan fwyaf o archebion yr Llu Awyr Brenhinol dros y 10 i 20 mlynedd nesaf

English

However , it is extremely well placed to win a major share of RAF orders over the next 10 to 20 years

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cynhaliodd y Cynulliad ddadl ar y mater hwnnw cyn Cydsyniad Brenhinol y Ddeddf

English

The Assembly debated that issue prior to the Act's Royal Assent

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Siaradais ag un o'r cadfridogion a oedd â gofal -- Cadfridog Arthur Devaro -- yn y Llu Awyr Brenhinol , Fali ddydd Mawrth

English

I spoke to one of the generals in charge -- General Arthur Devaro -- at RAF Valley on Tuesday

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cyflwynwyd ein gwelliant o ganlyniad i adroddiad comisiwn brenhinol y Llywodraeth Lafur yn San Steffan

English

Our amendment arises from the Westminster Labour Government's royal commission report

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion yng Nghymru wedi gwneud gwaith diddorol yn y maes hwn

English

The Royal National Institute for the Blind in Wales has done interesting work in this area

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae ganddynt gyfleusterau lleol rhagorol yn ysbyty brenhinol y dosbarth ac opsiynau o ran geni gartref

English

They have excellent local facilities at the district general hospital and options regarding home births

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oeddwn yn falch o glywed am waith Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub yn Mozambique

English

I was pleased to hear of the RNLI's work in Mozambique

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fodd bynnag , y bore yma , newidiodd cynrychiolydd o'r Post Brenhinol y penderfyniad hwnnw

English

However , this morning , a Royal Mail representative reversed that decision

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn ddiweddar , ymwelais â dwy ganolfan ym Mryste , yng nghwmni cynrychiolwyr Coleg Brenhinol y Nyrsys

English

I recently visited , with Royal College of Nursing representatives , two centres in Bristol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cyfarfûm â rhai nyrsys practis yr wythnos diwethaf , pan gynhaliodd Coleg Brenhinol y Nyrsys dderbyniad yma

English

I met some practice nurses last week , when the RCN hosted a reception here

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr ydym hefyd yn sicrhau gweithgor gofal plant y mae Coleg Brenhinol y Nyrsys yn ymwneud ag ef

English

We are also ensuring a childcare working party , in which the RCN is involved

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cofiaf y rôl a chwaraeodd Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub yn y llifogydd yn Nhowyn 10 mlynedd yn ôl

English

I recall the role that the RNLI played in the Towyn floods 10 years ago

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Croesawaf gynrychiolwyr o Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion a Sefydliad Cenedlaethol Cwn y Deillion sydd yn yr oriel gyhoeddus

English

I welcome representatives from the Royal National Institute for the Blind and the National Guide Dogs Association who are in the public gallery

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gwasanaethodd tad Edwina drwy gydol yr ail ryfel byd a bu ei mam yn aelod o Wasanaeth Llyngesol Brenhinol y Menywod

English

Edwina's father served throughout the second world war and her mother was a member of the Women's Royal Naval Service

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r ymgyrch honno , a redir ar hyn o bryd gan Goleg Brenhinol y Nyrsys , yn werthfawr

English

That campaign , which is currently being run by the Royal College of Nurses , is worthwhile

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Jonathan Morgan : Un o brif flaenoriaethau Coleg Brenhinol y Nyrsys yw cael nyrs ysgol ym mhob ysgol yng Nghymru

English

Jonathan Morgan : One of the Royal College of Nursing's top priorities is for there to be a school nurse in every school in Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cyhoeddodd Coleg Brenhinol y Niwrolawfeddygon ganllawiau yn datgan bod angen i driniaeth niwrolegol fod ar gael i blant o fewn dwy awr

English

The Royal College of Neurosurgeons has issued guidance stating that children require access to neurological treatment within two hours

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK