Ask Google

Results for sut oedd y bobl yma'n teimlo translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

David Melding : Dywedasoch mai hwy oedd y bobl orau

English

David Melding : You said that they were the best people

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhaid inni ofyn a oedd y bobl hyn wedi'u paratoi i gyflawni'r rôl newydd hon

English

We must ask whether these people were equipped to take on this new role

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd y bobl ifanc a oedd yn bresennol yn y sesiwn cwestiynau hwnnw yn uniongyrchol ac arloesol wrth ymateb i'n cyfraniadau

English

The young people who where present in that question time were direct and innovative in giving feedback on our contributions

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mwy hynod fyth oedd mor wybodus oedd y bobl ifanc ynglyn â'r pynciau a drafodwyd

English

Even more notable was how informed the young people were in the topics that were under discussion

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Sut aeth y diwrnod ? Yn gadarnhaol , yr oedd y bobl ifanc yn hapus i fod yno ac yn falch o'r diwrnod

English

How did the day go ? On a positive side , the young people were happy to be there and were proud of the event

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd y cwestiynau a ofynnwyd gan y bobl ifanc yn ddeallus , heriol a chraff

English

The questions prepared by the young people were intelligent , challenging and insightful

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd y bobl hynny a fu'n eich gwylio'n pleidleisio ym mis Chwefror yn credu eich bod yn pleidleisio am bresgripsiynau am ddim iddynt yn awr

English

Those people who watched you vote in February , Peter , thought that you were voting for free prescriptions for them now

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd y bobl a ddywedodd y byddai datganoli yn peri i Brydain ddaduno yn anghywir

English

Those who said that devolution would lead to the break-up of Britain have been proved wrong

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd y bobl ifanc hyn yn bobl yr oedd cymdeithas fwy neu lai wedi golchi eu dwylo ohonynt

English

These were young people on whom society had all but given up

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd y bobl ifanc wedi'u siomi gan y ffaith bod cynifer o Aelodau'r Cynulliad yn methu bod yn bresennol

English

The young people were disappointed by the fact that many Assembly Members were not available to attend

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid oedd unrhyw dryloywder , a phrin oedd y bobl a wyddai sut y câi cronfeydd strwythurol eu dyrannu

English

There was an absence of transparency , and few people knew how structural funds were allocated

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd y pwyslais hwnnw yno yn achos y bobl ifainc ar y Fargen Newydd y cyfarfûm â hwy heddiw

English

That emphasis was there in the case of the New Deal youngsters whom I met today

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd yn brofiad gwylaidd a chalonogol i weld sut yr oedd y bobl ifanc hyn yn ymateb i Brif Weinidog Cymru a'r Gweinidog dros Gyllid , Llywodraeth Leol a Chymunedau ac yn gwneud i rywun deimlo'n wylaidd

English

It was humbling and heartening to see how those disabled young people took on the First Minister and the Minister for Finance , Local Government and Communities

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dyfarniad y bobl bryd hynny oedd y dylai fod gan Gymru gorff deddfwriaethol a gaiff ei ethol yn ddemocrataidd ac sy'n datblygu

English

The verdict of the people at that stage was that Wales should have an evolving , democratically elected , legislative body

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd y bobl ifanc hyn yn gadarnhaol iawn ynghylch yr hyn y bydd y Cynulliad yn ei gyflawni ar eu cyfer hwy

English

These young people were very positive about what the Assembly will deliver for them

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Er hynny, nad yw’r adroddiad yn glir pa gynllun oedd y bobl ifanc yn rhan ohoni.

English

However, the report does not state clearly with which scheme the young people were involved.

Last Update: 2009-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Hwy oedd y bobl a driniwyd yn wael yn ystod y rhyfel , a gollodd bopeth ac a ddaeth i Brydain i ddechrau bywyd o'r newydd

English

They were the people who had been badly treated during the war , had lost everything and had come to Britain to make a new life

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd y bobl yn byw mewn amgylchedd mwy brwnt , ar dir diffaith diwydiannol gyda'r peiriannau y tu allan o hyd a chyda'r holl dommeni asbestos

English

The people lived in more squalor , in industrial wasteland with the machinery still outside and with all the tips of asbestos

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd y bobl y cyfarfûm â hwy yn gyfranogwyr brwdfrydig a oedd yn awyddus i gyfleu eu dadansoddiad hwy o'r system ac i roi atebion byrdymor a hirdymor penodol

English

The people whom I met were eager participants who were keen to express their analysis of the system and to prescribe long and short-term solutions

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dylai nodi ym mha gategorïau yr oedd y bobl ddigartref , dangos yn ddaearyddol ym mha le yr oedd y galw hwnnw ac a gododd y galw oddi mewn i'r siroedd lleoli ai peidio

English

It should indicate in which categories homeless people were , show geographically where that demand was and whether the demand came from within the placing counties or not

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK