Results for tir y gafel translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

tir y bar

English

the bridge land

Last Update: 2022-05-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

tir y coeden

English

the land of the big tree

Last Update: 2022-12-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

felly y bu pethau erioed , oherwydd pris tir , y tymor tyfu ac yn y blaen

English

that is how it has always been , because of the price of land , the growing season and so on

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

fel hynny y bu pethau erioed , oherwydd pris tir , y tymor tyfu ac yn y blaen

English

that is how it has always been , because of the price of land , the growing season and so on

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

fodd bynnag , fe soniodd am ddiogelu tir y llain las ac nid oes gennym ddim o hynny yng nghymru

English

however , he spoke about protecting green belt land and we do not have any in wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

fodd bynnag , yr ydym yn edrych arno o ran tir y comisiwn coedwigaeth a thir a fydd efallai yn cael ei ddefnyddio i adeiladu arno

English

however , we are looking at this in terms of forestry commission land , and land that might be used for building

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

o ran adfer tir , y peth olaf sydd ei angen ar ein cymunedau yw safleoedd tir llwyd segur wedi'u gadael yn wag gan corus

English

in relation to land reclamation , the last thing our communities need are derelict brownfield sites left behind by corus

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae cyngor cefn gwlad cymru , y parciau cenedlaethol a'r awdurdodau lleol wedi cymryd yr awennau wrth ddechrau llunio mapiau tir y ceir mynediad iddo , paratoi arweiniad a sefydlu fforymau mynediad lleol

English

the countryside council for wales , the national parks and local authorities have taken the lead in initiating work on maps on accessed land , preparing guidance and setting up local access forums

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

gwyddom hefyd y gall cerdded gael effaith sylweddol ar iechyd y genedl , gan fod llawer o'r tir y ceir mynediad iddo o'r newydd yn agos i ardaloedd lle y bu problemau mawr o ran iechyd yn y gorffennol

English

we also know that walking can have a significant effect on the health of the nation , because much of the new access land is close to areas where , historically , people have had great health problems

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yr ydym hefyd yn ystyried pa gyfraniad y gallai tir y mae'r cynulliad a'r wda yn berchen arno ei wneud , a bydd swyddogion yn dod â phapur i is-bwyllgor y cabinet maes o law

English

we are also considering what contribution land owned by the assembly and the wda could make , and officials will bring a paper to a cabinet sub-committee in due course

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

a gysylltwch â'r dirprwy brif weinidog a'r gweinidog dros ddatblygu gwledig a chymru dramor i amserlennu datganiad ar tir gofal ? cyfarfûm â sawl ffermwr yn ddiweddar a gododd faterion ynghylch tir gofal , gan gynnwys y gyllideb , y system sgorio ac , yn benodol , rhoi cydsyniadau gan berchnogion tir , y mae iddo oblygiadau ledled cymru

English

will you liaise with the deputy first minister and minister for rural development and wales abroad to schedule a statement on tir gofal ? i have met several farmers recently who have raised issues concerning tir gofal , including the budget , the scoring system and , in particular , the issue of landowner consents , which has wales-wide implications

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
7,482,564,448 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK