Ask Google

Results for un cyn ei throi hi translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Yna caiff y ffwrnais chwyth fach ei throi ymlaen eto

English

The small blast furnace will then be switched back on again

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd yn ferch cyn ei hamser

English

She was a woman before her time

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ni adawn unrhyw garreg heb ei throi yn ystod y chwe mis

English

We will leave no stone unturned during these six months

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gwnaethpwyd man newidiadau cyn ei dderbyn.

English

A minor change was made before it was accepted.

Last Update: 2008-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Ystyriwch dôn y neges cyn ei anfon.

English

Consider the tone of a message before sending.

Last Update: 2007-10-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Mae'n bwysig nad ydym yn gadael yr un garreg heb ei throi wrth geisio delio â'r materion hynny

English

It is important that we leave no stone unturned in trying to deal with those issues

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Addawaf ichi na adewir unrhyw garreg heb ei throi yn yr ymgyrch i sicrhau gwell gwerth

English

I promise you that no stone will be left unturned in the drive to secure better value

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi troi ein sir ar ei phen ac yr ydym am ei throi'n ôl

English

Plaid Cymru councillors have turned our county upside down and we are going to turn it the right way up

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd y Cynulliad yn ystyried y strategaeth derfynol cyn ei mabwysiadu

English

The Assembly will consider the final strategy before it is adopted

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fe ddaw'r protocol gerbron y Cynulliad cyn ei gwblhau

English

The protocol will come before the Assembly before it is finalised

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y flwyddyn cyn ei chau , gosodwyd cledrau newydd yn Llangollen

English

The year before closure , new track was laid at Llangollen

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Buasai'n well cynnal dadl ar y cynllun cyn ei gyhoeddi

English

It would have been better to have a debate on the scheme before it was published

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhaid gweld hyn mewn persbectif cyn ei alw'n llwyddiant mawr

English

This must be seen in perspective before it is hailed as a great success

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Caiff sawl rhan o'r byd ei throi yn anialwch , os yw'r rhagolygon presennol yn gywir

English

Many parts of the globe will be turned into deserts , if current predictions are accurate

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fe'i gadawyd i aros am 34 awr ar droli cyn ei gweld

English

She was left waiting for 34 hours on a trolley before she was seen

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ceir rhai awgrymiadau drosodd ar sut i baratoi eich post cyn ei bostio.

English

Overleaf are a few tips on how to prepare your mail before posting.

Last Update: 2008-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Rhaid inni ystyried beth y mae dim gwastraff yn ei olygu cyn ei osod fel targed

English

We must consider what zero waste means before setting it as a target

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y Prif Weinidog : Yn yr un modd â'n holl ymrwymiadau , cafodd ei brisio cyn ei gynnwys yn ein maniffesto

English

The First Minister : Like all our commitments , it was costed before being included in our manifesto

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ceir cyrff lle nad oes ond ychydig o werth ychwanegol fel yn achos Tai Cymru cyn ei ddiddymu

English

There are bodies where there is little added value as was the case with Tai Cymru before its abolition

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Craffwyd arno cyn ei ddeddfu yma , ac yn arbennig gan y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

English

It was subject to pre-legislative scrutiny here , and particularly by the Health and Social Services Committee

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK