Usted buscó: rechnungslegungssystems (Alemán - Checo)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Alemán

Checo

Información

Alemán

(46) ungeachtet dessen schreibt artikel 155 des chinesischen rechnungslegungssystems für gewerbliche unternehmen eine vollständige, ausführlich erläuterte buchführung vor.

Checo

(46) bez ohledu na výše uvedené se poznamenává, že článek 155 Čínského systému účetnictví pro obchodní podniky vyžaduje, aby společnosti předložily úplné a podrobné poznámky k účetní závěrce.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

ein weiteres beispiel für die beschränkungen im zusammenhang mit dem rechnungslegungsrecht sind die hürden für börsennotierte unternehmen aufgrund des inter­nationalen rechnungslegungssystems (international accounting system/ias).

Checo

dalším příkladem omezení, jež je spojeno s účetním právem, jsou překážky, na něž narážejí kotované podniky v souvislosti se zavedením nového mezinárodního účetního systému (ias).

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

(51) ein gemeinschaftseinführer wies darauf hin, dass die lagerbestände und die rentabilität für 1995 nicht ermittelt wurden. wie unter den randnummern 81 und 82 der verordnung über den vorläufigen zoll dargelegt, konnten für 1995 keine genauen zahlen über die lagerbestände und die rentabilität ermittelt werden, da ein unternehmen seine rechnungslegungssysteme umstellte und ein anderes unternehmen seine struktur änderte. die untersuchung ergab aber, dass die rentabilität 1995 höher war als 1996. dies bekräftigt die schlussfolgerung, dass eine schädigung vorliegt.

Checo

(51) jeden dovozce ve společenství poukázal na to, že za rok 1995 nebyly vypočteny zásoby a výnosnost. jak bylo uvedeno v bodech 81 a 82 odůvodnění nařízení o prozatímním clu, přesná čísla o zásobách a výnosnosti nemohla být získána kvůli změnám účetních systémů v jedné společnosti a změnám struktury v jiné společnosti. Šetření v každém případě ukázalo, že výnosnost byla vyšší v roce 1995 než v roce 1996. to podtrhuje konstatování újmy.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 10
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

(4) allgemeine ziele dieser empfehlung sind die förderung der anwendung einheitlicher rechnungslegungsgrundsätze und -methoden in der eu unter berücksichtigung der erfahrungen, die die nationalen regulierungsbehörden auf dem gebiet der kostenrechnung und getrennten buchführung gemacht haben, sowie die erhöhung der transparenz der rechnungslegungssysteme, der methoden und der ermittelten daten sowie der rechungsprüfungs- und berichtsverfahren im interesse aller beteiligten.

Checo

(4) celkovými cíli tohoto doporučení je podpořit uplatňování jednotných účetních zásad a metodik na úrovni eu při zohlednění zkušeností, které národní regulační úřady získaly v oblasti nákladového účetnictví a odděleného účetnictví, a zlepšit průhlednost účetních systémů, metodik, zpracovávaných údajů a procesu auditu a výkaznictví ku prospěchu všech zúčastněných stran.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

[24] ein beispiel hierfür sind die bestimmungen, wonach die aufsichtsbehörden den geschäftsplan der neuen rechtsperson genehmigen, das management billigen und sich davon überzeugen müssen, dass die erforderlichen anpassungen der systeme und berichtsinstrumente der bank wie beispielsweise die angemessene integration von risikomanagement, kunden- und rechnungslegungssystemen und die anpassung von kontrollverfahren und informationstechnologie vorgenommen werden können.

Checo

[24] to se odráží např. v nezbytnosti schvalování obchodního plánu nové právnické osoby orgány dohledu, prověřování managementu a ověření, že mohou být provedeny nezbytné úpravy bankovních systémů a nástrojů oznamování jako např. přiměřená integrace rizikového managementu, zákazníků a účetních systémů a úprava kontrolních postupů a informačních technologií.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

(56) außerdem beantragte das unternehmen eine berichtigung für währungsumrechnungen gemäß artikel 2 absatz 10 buchstabe j der grundverordnung. der antrag wurde damit begründet, dass das unternehmen die verkaufssumme für einige ausfuhrverkäufe in der rechnungswährung solange nicht umwechselte, bis der kurs günstig war. da im rechnungslegungssystem der tageskurs des jeweiligen ausfuhrverkaufs zugrunde gelegt und somit die verkaufssumme in der inländischen währung ausgewiesen wurde, konnte keine berichtigung für spekulative währungsgewinne gewährt werden. das unternehmen wies nicht nach, dass die voraussetzungen des artikels 2 absatz 10 buchstabe j der grundverordnung erfüllt waren, und deshalb wurde der antrag abgelehnt.

Checo

(56) kromě toho tato společnost požadovala úpravu kvůli měnovým přepočtům v souladu s čl. 2 odst. 10 písm. j) základního nařízení. Žádost byla založena na skutečnosti, že společnost ponechávala částku z obratu některých vývozních prodejů ve fakturované měně a směnila ji teprve, až byl příznivý směnný kurz. protože však směnný kurz používaný v účetním systému se rovnal kurzu v den jednotlivých vývozních prodejů a tudíž odrážel částky prodeje v tuzemské měně, nemohla být poskytnuta úprava kvůli spekulativním měnovým ziskům. tato společnost neprokázala, že podmínky podle čl. 2 odst. 10 písm. j) základního nařízení byly splněny a proto byla žádost zamítnuta.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

(8) bei der einführung eines rechnungslegungssystems, das von einem zukunftsorientierten ansatz (z. b. den langfristigen zusätzlichen kosten) ausgeht und nicht auf anschaffungs-, sondern auf wiederbeschaffungskosten beruht, bei dem also das anlagevermögen ständig anhand der kosten einer vergleichbaren, modernen und mit effizientester technik ausgestatteten infrastruktur neu bewertet wird, muss die nationale regulierungsbehörde u. u. die parameter der kostenrechnungsmethode anpassen, damit diese regulierungsziele erreicht werden können. dabei ist gegebenenfalls eine koordinierte mischung aus top-down-und bottom-up-ansatz zu erwägen. die rechnungslegungssysteme sollten auf dem grundsatz der kostenverursachung beruhen, beispielsweise auf der prozesskostenrechnung (activity-based costing).

Checo

(8) při zavádění účetního systému, který používá přístup zaměřený na budoucí vývoj (např. dlouhodobé přírůstkové náklady) a založený nikoli na historických nákladech, ale na běžných (aktuálních) nákladech, například přístup, kdy se aktiva znovu oceňují na základě nákladů na používání moderní ekvivalentní infrastruktury postavené za použití nejúčinnější dostupné technologie, mohou národní regulační úřady potřebovat upravit parametry metodiky výpočtu nákladů, aby bylo určených cílů dosaženo. kdekoliv je to možné, je třeba vzít v úvahu koordinované použití přístupů shora dolů a zdola nahoru. Účetní systémy musí být založeny na zásadě původu nákladů, například na výpočtu nákladů podle odvětví činnosti (metoda abc – "activity based costing").

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Alemán

(46) ungeachtet dessen schreibt artikel 155 des chinesischen rechnungslegungssystems für gewerbliche unternehmen eine vollständige, ausführlich erläuterte buchführung vor. die fehlenden belege und erläuterungen in den abschlüssen des unternehmens legen den schluss nahe, dass die rechnungsprüfung nicht nur gegen die ias, sondern auch gegen die chinesischen rechnungslegungsstandards verstieß.

Checo

(46) bez ohledu na výše uvedené se poznamenává, že článek 155 Čínského systému účetnictví pro obchodní podniky vyžaduje, aby společnosti předložily úplné a podrobné poznámky k účetní závěrce. vzhledem k neexistenci smysluplných poznámek nebo vysvětlení v účetnictví společnosti se jeví, že ověření účtů nejenže porušovalo ias, ale nesplňovalo ani čínské standardy.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

damit die angaben vergleichbar sind, hat der eef-rechnungsführer die eröffnungsbilanz für das haushaltsjahr 2005 auf der grundlage der periodenrechnung neu erstellt. die daten aus dem derzeitigen edv-gestützten rechnungslegungssystem des eef (olas) wurden gegebenenfalls angepasst und in einklang mit den grundsätzen der periodenrechnung gebracht. der anweisungsbefugte hat außerdem weitere angaben zu einnahme-und ausgabeposten gemacht.

Checo

aby se zajistila srovnatelnost informací, připravil účetní erf počáteční účetní výkazy za účetní období 2005 na plně akruálním základě. Účetní informace ze stávajícího počítačového účetního systému (olas) byly tam, kde je to třeba, upraveny, aby se dospělo k údajům, které vyhovují zásadám akruálního účetnictví. schvalující úředník rovněž poskytl dodatečné informace o položkách příjmů a výdajů.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

das rechnungslegungssystem des eef umfasst eine finanzbuchführung und eine haushaltsbuchführung, die beide nach kalenderjahren in euro geführt werden. anhand der finanzbuchführung werden sämtliche aufwendungen und erträge des haushaltsjahres ausgewiesen, um die finanzlage alljährlich zum 31. dezember in einer bilanz darzustellen. die haushaltsbuchführung zeichnet die verwendung der eef-mittel nach. sie erfolgt nach dem kassenprinzip.

Checo

Účetní systém evropských rozvojových fondů se skládá z obecných účtů a finančních účtů. oba tyto typy účtů jsou vedeny v eurech za kalendářní rok. obecné účty umožňují přípravu účetních výkazů, protože vykazují všechny náklady a příjmy za účetní období a jsou určeny k sestavení finanční pozice v podobě rozvahy ke dni 31. prosince. finanční účty podávají podrobný obraz o využití zdrojů erf. vycházejí ze zásady účetnictví na hotovostním základě.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

(75) nachdem das unternehmen hiervon in kenntnis gesetzt worden war, machte es geltend, dass die vietnamesische produktionsstätte nur deshalb nahezu ausschließlich in die gemeinschaft lieferte, weil ihre produktionskapazität zur belieferung anderer märkte nicht ausreichte. den untersuchungsergebnissen zufolge lag die produktion über weite teile des uz jedoch brach, so dass genügend produktionskapazität zur belieferung anderer märkte als der gemeinschaft verfügbar gewesen wäre. das unternehmen behauptete ferner, seine abschlüsse seien als zuverlässig anzusehen, weil sie geprüft worden wären und dem prüfbericht zufolge im einklang mit den vietnamesischen rechnungslegungsstandards stünden. diesbezüglich sei daran erinnert, dass das unternehmen kein hauptbuch führte und das von ihm verwendete rechnungslegungssystem keine prüfung der abschlüsse auf vollständigkeit und genauigkeit zuließ. deshalb werden die schlussfolgerungen unter randnummer 74 bestätigt.

Checo

(75) po zveřejnění společnost tvrdila, že vietnamský výrobní závod dodával téměř výhradně do společenství, protože jeho kapacita nepostačovala na dodávky na jiné trhy. dalo se však ověřit, že v průběhu významné části oŠ neprobíhala žádná výroba a že proto zřejmě mohly být k dispozici dostatečné rezervní kapacity pro dodávky na trhy jiné než do společenství. společnost také požadovala, aby její účetnictví bylo považováno za spolehlivé, protože byl proveden jeho audit se závěrem, že je v souladu s vietnamskými postupy gaap. v tomto smyslu je třeba připomenout, že společnost nevedla žádné účetní knihy ani neměla účetní systém, který by umožňoval ověřit úplnost a přesnost účtů. proto zůstávají v platnosti závěry v 74. bodu odůvodnění.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

(12) hochfunktions-hr-und -fms-software muss mit den verschiedenen rechts-und rechnungslegungssystemen der wichtigsten wirtschaftszonen und mit den rechtlichen zuständigkeiten konform sein (zum beispiel mit us-gaap, ias und anderen einzelstaatlichen systemen); in diesem zusammenhang können die systeme großer komplexer unternehmen in der regel für mehrere regionen und verschiedene währungen gleichzeitig oder fast in echtzeit eingesetzt werden. diese lösungen müssen mindestens mechanismen haben, mit denen großunternehmen solche unterschiedlichen systeme mit geringem aufwand berücksichtigen können. darüber hinaus müssen die anwendungen großer unternehmen selbst an ein und demselben standort für mehrere sprachen gleichzeitig ausgelegt sein, d. h., sie müssen manchmal sprachen wie japanisch und chinesisch anbieten. lösungen für das mittlere marktsegment sind in der regel für die verwendung in einem bestimmten wirtschaftsgebiet optimiert und bieten daher wesentlich weniger sprachen und geografische unterstützungsoptionen.

Checo

(12) sofistikovaný software pro oblast systémů finančního řízení a lidských zdrojů musí umožňovat dodržování právních požadavků a účetních pravidel platných v hlavních hospodářských zónách a jurisdikcích (např. us-gaap, ias a jiné národní systémy); v této souvislosti lze velké a složité podnikové systémy používat v rámci několika regionů a pro různé měny současně nebo téměř v reálném čase. přinejmenším musí tato řešení nabízet mechanismy, které umožní velkým podnikům řídit tyto rozdíly s minimálním úsilím. mimo to musí aplikace používané velkými podniky současně podporovat několik jazyků, a to i na jednom jediném místě, někdy i japonštinu a čínštinu. Řešení střední třídy jsou obvykle optimalizována pro použití v konkrétní hospodářské oblasti, a proto obvykle poskytují podstatně menší počet jazykových a zeměpisných verzí.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

(8) viele europäische banken argumentieren, dass ias 39 ihnen nicht die möglichkeit gibt, die bilanzierung von sicherungsgeschäften auf kerneinlagen auf portfolio-basis anzuwenden, und sie zwingen würde, unverhältnismäßige und kostenträchtige Änderungen sowohl bei ihrem aktiv-passiv-management als auch in ihrem rechnungslegungssystem vorzunehmen. da sich eine portfolio-absicherung — wegen interner interaktionen und dem gesetz der großen zahlen — von der absicherung eines einzelnen vermögenswerts oder einer einzelnen verbindlichkeit unterscheidet, wird auch argumentiert, dass die zulassung der bilanzierung der portfolio-absicherung von kerneinlagen auf der grundlage der bewertung zum beizulegenden zeitwert mit dem grundsatz konsistent ist, der in ias 39 festgeschrieben ist und dem zufolge der beizulegende zeitwert einer finanziellen verbindlichkeit mit nachfragecharakter nicht unter dem auf nachfrage zu zahlenden betrag liegen darf.

Checo

(8) mnoho evropských bank argumentuje, že jim ias 39 nedovoluje používat zajišťovací účetnictví jejich jistých vkladů na portfoliovém základě a nutil by je k provedení důležitých a nákladných změn jak v řízení aktiv/pasiv, tak v jejich účetních systémech. zajištění portfolia je díky vnitřním interakcím a vysokému počtu právních předpisů odlišné od zajištění jednotlivého aktiva či pasiva, existují zde i argumenty, že umožnění portfolia zajišťovacího účetnictví jistých vkladů na základě oceňování reálnou hodnotou se shoduje se zásadou uvedenou v ias 39, podle níž reálná hodnota finančního pasiva s charakterem pohledávky nemůže být menší než částka splatná na požádání.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

diesbezüglich sei daran erinnert, dass das unternehmen kein hauptbuch führte und das von ihm verwendete rechnungslegungssystem keine prüfung der abschlüsse auf vollständigkeit und genauigkeit zuließ.

Checo

v tomto smyslu je třeba připomenout, že společnost nevedla žádné účetní knihy ani neměla účetní systém, který by umožňoval ověřit úplnost a přesnost účtů.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

die eu-strategie hebt die notwendigkeit hervor, die wirtschaftlichen und sozialen nutzen der natur in vollem umfang zu berücksichtigen und in berichterstattungs- und rechnungslegungssysteme einzubeziehen.

Checo

strategie eu zdůrazňuje potřebu plně zohlednit hospodářské a sociální přínosy přírody a začlenit tyto přínosy do systému podávání zpráv a účetnictví.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

der ausgabenbetrag, der wahrscheinlich durch spätere konformitätsentscheidungen aus der gemeinschaftlichen finanzierung ausgeschlossen wird, wirdim rechnungslegungssystem der kommission undin einem vermerk zu den jahresabschlüssen als even-tualforderungausgewiesen.zusammen mit der rechnungsabschlussentscheidung erhalten mit dieser offenlegung das europäische parlament und der rat die informationen, die siefür das entlastungsverfahren benötigen.

Checo

Částka výdajů, která bude budoucímirozhodnu-tími o souladu s předpisy pravděpodobně vyloučenazfinancování,jevúčetním systému komise a v poznámce k účetní závěrcezveřejněnajakopodmíněné aktivum.spolusrozhodnutímofinanč-nímschválenítotozveřejnění poskytuje evropskému parlamentu a radě informace, které potřebují pro postup udílení absolutoria.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

die rechnungslegungssysteme sollten auf dem grundsatz der kostenverursachung beruhen, beispielsweise auf der prozesskostenrechnung (activity-based costing).

Checo

Účetní systémy musí být založeny na zásadě původu nákladů, například na výpočtu nákladů podle odvětví činnosti (metoda abc – "activity based costing").

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Alemán

ein einheitliches rechnungslegungssystem ermöglicht auch eine rechenschaftspflicht im rahmen des weltklimaübereinkommens 2015.

Checo

je to rovněž klíčovým aspektem pro zaručení zodpovědnosti s ohledem na novou dohodu.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

(5) aufhebung der richtlinien, um es den mitgliedstaaten zu überlassen, ein rechnungslegungssystem ihrer wahl für nicht börsennotierte unternehmen einzuführen

Checo

5) zrušení směrnic a poskytnutí možnosti členským státům zavést takový základní účetní systém pro nekotované společnosti, který si zvolí.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

104. d)der geschätzte ausgabenbetrag, der wahrscheinlich durch nachfolgende konformitätsentscheidungen von der finanzierung durch die eu ausgeschlossen wird, wird im rechnungslegungssystem der kommission als eventualforderung ausgewiesen undin einem vermerk zum jahresabschluss der kommission offengelegt.

Checo

104. d)odhadovanáčástkavýdajů,kterábude budoucímirozhodnutímiosouladu spředpisypravděpodobněvyloučena z financování eu, je v účetním systému komiseavpoznámcekúčetnízávěrce komise zveřejněnajako podmíněné aktivum.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo