Preguntar a Google

Usted buscó: eigenkapitalanteil (Alemán - Maltés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Alemán

Maltés

Información

Alemán

Wertminderung Eigenkapitalanteil -1918 -— -

Maltés

Taħsir fil-parteċipazzjoni fl-interessi -1918 -— -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Manchmal erlangt ein Erwerber die Beherrschung eines erworbenen Unternehmens, an dem er unmittelbar vor dem Erwerbszeitpunkt einen Eigenkapitalanteil hält.

Maltés

Akkwirent xi kultant jikseb kontroll ta’ akkwiżit li fih kellu interess azzjonarju immedjatament qabel id-data tal-akkwiżizzjoni.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Dazu kommt, dass KMU oft nur einen niedrigen Eigenkapitalanteil haben, der durch die schlechte Zahlungsdisziplin in Europa noch weiter geschmälert wird.

Maltés

Barra minn hekk, l-SMEs ta’ spiss ikollhom pożizzjoni dgħajfa rigward l-ishma, li tiddgħajjef aktar mill-kultura ta’ ħlasijiet tard fl-Ewropa.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Hier ist anzumerken, dass der erforderliche Eigenkapitalanteil durch Kreditbürgschaften und in dem Maße, in dem sich die Portfolios entwickeln oder kombiniert werden durch Verbriefung begrenzt werden kann.

Maltés

Jeħtieġ li jissemma li l-kontribut meħtieġ tal-kapital ta' ishma jista' jiġi limitat b’garanziji ta’ self u, hekk kif il-portafolli jiżviluppaw jew huma konġunti, permezz ta’ titolizzazzjoni.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Bei einem sukzessiven Unternehmenszusammenschluss hat der Erwerber seinen zuvor an dem erworbenen Unternehmen gehaltenen Eigenkapitalanteil zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert neu zu bestimmen und den daraus resultierenden Gewinn bzw. Verlust gegebenenfalls im Gewinn oder Verlust zu erfassen.

Maltés

F’kombinament ta’ negozji mwettaq fi stadji, l-akkwirent għandu jkejjel mill-ġdid l-interess azzjonarju li kellu qabel fl-akkwiżit skont il-valur ġust tiegħu fid-data tal-akkwiżizzjoni u għandu jirrikonoxxi l-qligħ jew telf riżultanti, jekk ikun hemm, fi profitt jew telf.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Ist dies der Fall, so ist der Betrag, der im sonstigen Ergebnis erfasst war, auf derselben Grundlage zu erfassen, wie dies erforderlich wäre, wenn der Erwerber den zuvor gehaltenen Eigenkapitalanteil unmittelbar veräußert hätte.

Maltés

Jekk dan ikun il-każ, l-ammont li ġie rikonoxxut fi dħul ieħor komplessiv għandu jiġi rikonoxxut fuq l-istess bażi bħal ma jkun meħtieġ kieku l-akkwirent iddispona direttament mill-interess azzjonarju li kellu qabel.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Die Ermittlung des jeweils notwendigen Eigenkapitalanteils muss antizyklisch erfolgen.

Maltés

Jeħtieġ li l-kalkoli kapitali jsiru antiċikliċi.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Bei einem Unternehmenszusammenschluss, bei dem der Erwerber und das erworbene Unternehmen (oder dessen frühere Eigentümer) nur Eigenkapitalanteile tauschen, kann der zum Erwerbszeitpunkt geltende beizulegende Zeitwert der Eigenkapitalanteile des erworbenen Unternehmens eventuell verlässlicher bestimmt werden als der zum Erwerbszeitpunkt geltende beizulegende Zeitwert der Eigenkapitalanteile des Erwerbers.

Maltés

F’kombinament ta’ negozji fejn l-akkwirent u l-akkwiżit (jew dawk li qabel kienu s-sidien tiegħu) ipartu biss interessi azzjonarji, il-valur ġust fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-interessi azzjonarji fl-akkwiżit jistgħu jiġu mkejla b’mod aktar affidabbli mill-valur ġust fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-interessi azzjonarji fl-akkwirent.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Der Erwerber überträgt keine Gegenleistung im Austausch für die Beherrschung des erworbenen Unternehmens und hält keine Eigenkapitalanteile an dem erworbenen Unternehmen, weder zum Erwerbszeitpunkt noch zuvor.

Maltés

L-akkwirent ma jittrasferixxi ebda ħlas bi skambju għall-kontroll tal-akkwiżit u ma jkollu ebda interess azzjonarju fl-akkwiżit, la fid-data tal-akkwiżizzjoni u lanqas qabel.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Die bei einem Unternehmenszusammenschluss übertragene Gegenleistung ist mit dem beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Dieser berechnet sich, indem die vom Erwerber übertragenen Vermögenswerte, die Schulden, die der Erwerber von den früheren Eigentümer des erworbenen Unternehmens übernommenen hat, und die vom Erwerber ausgegebenen Eigenkapitalanteile zum Erwerbszeitpunkt mit ihren beizulegenden Zeitwerten bewertet und diese beizulegenden Zeitwerte addiert werden.

Maltés

Il-ħlas ittrasferit f’kombinament ta’ negozji għandu jitkejjel skont il-valur ġust, li għandu jiġi kkalkulat bħala s-somma tal-valuri ġusti fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-assi ttrasferiti mill-akkwirent, l-obbligazzjonijiet li l-akkwirent iġarrab fil-konfront ta’ dawk li qabel kienu s-sidien tal-akkwiżit u l-interessi azzjonarji maħruġa mill-akkwirent.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

In anderen Worten: Die Eigenkapitalanteile, die an dem erworbenen Unternehmen von anderen Vertragsparteien als dem Erwerber gehalten werden, sind in dem nach dem Zusammenschluss erstellten Abschluss des Erwerbers selbst dann nicht beherrschende Anteile, wenn dies bedeutet, dass alle Eigenkapitalanteile an dem erworbenen Unternehmen den nicht beherrschenden Anteilen zugeordnet werden.

Maltés

Fi kliem ieħor, l-interessi azzjonarji fl-akkwiżit miżmuma minn partijiet apparti l-akkwirent huma interess li ma jagħtix kontroll fir-rapporti finanzjarji ta’ wara l-kombinament tal-akkwirent anki jekk ir-riżultat ikun li l-interessi azzjonarji kollha fl-akkwiżit jiġu attribwiti għall-interess li ma jagħtix kontroll.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

In früheren Perioden hat der Erwerber eventuell Wertänderungen seines Eigenkapitalanteils an dem erworbenen Unternehmen im sonstigen Ergebnis erfasst (weil beispielsweise der Anteil als zur Veräußerung verfügbar eingestuft war).

Maltés

F’perijodi preċedenti ta’ rapportaġġ, l-akkwirent jista’ jkun irrikonoxxa bidliet fil-valur tal-interess azzjonarju tiegħu fl-akkwiżit fi dħul ieħor komplessiv (pereżempju, għaliex l-investiment ġie kklassifikat bħala disponibbli għall-bejgħ).

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Wenn dies der Fall ist, hat der Erwerber den Betrag des Geschäfts- oder Firmenwerts zu ermitteln, indem er den zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert der Eigenkapitalanteile des erworbenen Unternehmens anstatt den zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert der übertragenen Eigenkapitalanteile verwendet.

Maltés

Jekk dan ikun il-każ, l-akkwirent għandu jiddetermina l-ammont ta’ avvjament billi juża l-valur ġust fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-interessi azzjonarji fl-akkwiżit minflok il-valur ġust fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-interessi azzjonarji ttrasferiti.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

dem zu dem am Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert des zuvor vom Erwerber gehaltenen Eigenkapitalanteils an dem erworbenen Unternehmen, wenn es sich um einen sukzessiven Unternehmenszusammenschluss handelt (siehe Paragraphen 41 und 42).

Maltés

f’kombinament ta’ negozji mwettaq fi stadji (ara l-paragrafi 41 u 42), il-valur ġust fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-interess azzjonarju li l-akkwirent kellu qabel fl-akkwiżit.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

die bei einem sukzessiven Unternehmenszusammenschluss zuvor vom Erwerber an dem erworbenen Unternehmen gehaltenen Eigenkapitalanteile; und

Maltés

(ċ) f’kombinament ta’ negozji mwettaq fi stadji, l-interess azzjonarju li l-akkwirent kellu qabel fl-akkwiżit; u

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

die zuvor vom Erwerber gehaltenen Eigenkapitalanteile an dem erworbenen Unternehmen bei einem sukzessiven Unternehmenszusammenschluss; sowie

Maltés

(ċ) għal kombinament ta’ negozji mwettaq fi stadji, l-interess azzjonarju li l-akkwirent kellu qabel fl-akkwiżit; u

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Seine Eigentumsanteile bestehen in Form von Eigenkapitalanteilen oder eigenkapitalähnlichen Anteilen (siehe Paragraphen B85V–B85W).

Maltés

għandha interessi ta' sjieda fil-forma ta’ ekwità jew interessi simili (ara l-paragrafi B85V–B85W).

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

(2) Ungeachtet des Artikels 12 Absatz 2 hat ein Aktionär dem Emittenten gemäß den Artikeln 9, 10 und 13 spätestens zwei Monate nach dem in Artikel 31 Absatz 1 genannten Datum mitzuteilen, welchen Stimmrechts-und Eigenkapitalanteil er am Emittenten zu diesem Zeitpunkt hält, es sei denn, er hat bereits vor diesem Zeitpunkt eine Mitteilung mit gleichwertigen Informationen an den Emittenten gerichtet.

Maltés

2. Minkejja l-Artikolu 12(2), azzjonista għandu jinnotifika lill-emittent mhux aktar tard minn xahrejn wara d-data fl-Artikolu 31(1) bil-proporzjon tad-drittijiet tal-vot u l-kapital li għandu, skond l-Artikoli 9, 10 u 13, ma'emittenti f'dik id-data, sakemm ma jkunx diġà għamel notifika li jkun fiha informazzjoni ekwivalenti qabel dik id-data.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Dialog und eine gesunde Kapitalstruktur Eine Kapitalstruktur, die sich durch einen zu großen Fremd-und einen zu geringen Eigenkapitalanteil auszeichnet, ist ein Risikofaktor und ein Investitionshemmnis. Man hat erkannt, dass ein Steuersystem, das Fremdmittel gegenüber einbehaltenen Gewinnen und neuem Eigenkapital bevorzugt behandelt, eine Bilanzstärkung behindert. Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, sich mit der Frage zu beschäftigen, inwieweit eine neutralere Besteuerung der verschiedenen Finanzierungsformen möglich ist. Was die Förderung des Dialogs zwischen Banken und KMU angeht, so bieten die von der Kommission initiierten Runden Tische die Möglichkeit zur Diskussion und zur Ausarbeitung gemeinsamer Standpunkte. Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, derartige Foren auch auf nationaler Ebene einzurichten. -

Maltés

Djalogu u struttura ta'kapital b’saħħitha Struttura ta'kapital li għandha wisq dejn u ftit wisq ekwità tpoġġi lill-kumpaniji f’riskju u tfixkel l-investiment. Tassazzjoni li tiffavorixxi d-dejn għad-detriment ta'qligħ miżmum u ekwità ġdida bdiet tintqies bħala tfixkil għal karti ta'bilanċ iktar b’saħħithom. Il-Kummissjoni tistieden lill-Istati Membri biex jikkunsidraw il-possibilitajiet ta'tassazzjoni iktar newtrali għal forom differenti ta'finanzjament. Ir-Round Table tal-Kummissjoni tipprovdi opportunitajiet għal diskussjoni u għal adozzjoni ta'opinjonijiet komuni sabiex jissaħħaħ id-djalogu bejn il-banek u l-SMES. Il-Kummissjoni tistieden lill-Istati Membri sabiex jorganizzaw laqgħat ta'diskussjoni bħal dawn fuq livelli nazzjonali. -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo