MyMemory, la memoria de traducción más extensa del mundo
Click to expand

Par de idiomas: Click to swap content  Tema   
Preguntar a Google

Usted buscó: te estimo molt ( Catalán - Español )

    [ Desactivar colores ]

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Catalán

Español

Información

Catalán

t'estimo molt amic

Español

te quiero mucho amigo

Última actualización: 2014-10-16
Tema: General
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Catalán

amor meu t'estimo molt

Español

Amor te adoro mi bb estas linda

Última actualización: 2014-11-12
Tema: General
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

t estimo molt d'amor meu

Español

t quiero mucho mi amor

Última actualización: 2015-05-28
Tema: General
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

us estimem molt

Español

os queremos mucho

Última actualización: 2016-12-18
Tema: General
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Sí que recordo la nostra casa, el jardí, el parc infantil, els amics, el pomer i el gall, que m'estimava molt.

Español

Pero sí que recuerdo nuestra casa, nuestro jardín, el patio, mis amigos, mi manzano y el gallo al que tanto quería.

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : curt termini Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : consolidada Nom : Estadística d ' empreses i establiments Organisme responsable : Institut d ' Estadística de Catalunya Organismes col · laboradors : Departament d ' Economia i Finances i Ministeri d ' Economia i Hisenda Objectiu : conèixer el nombre , la distribució territorial i la branca d ' activitat de les empreses , professionals i establiments de Catalunya , fent una explotació estadística dels arxius administratius disponibles de l ' impost d ' activitat econòmica .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : corto plazo Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : consolidada Nombre : Estadística de empresas y establecimientos Organismo responsable : Instituto de Estadística de Cataluña Organismos colaboradores : Departamento de Economía y Finanzas y Ministerio de Economía y Hacienda Objetivo : conocer el número , la distribución territorial y la rama de actividad de las empresas , profesionales y establecimientos de Cataluña , realizando una explotación estadística de los archivos administrativos disponibles del impuesto de actividad económica .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : curt termini Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : consolidada Nom : Estadística d ' inversió industrial Organisme responsable : Departament d ' Indústria , Comerç i Turisme Organismes col · laboradors : Institut d ' Estadística de Catalunya i Ministeri de Ciència i Tecnologia Objectiu : disposar d ' una estimació quantitativa de la inversió industrial a Catalunya , fent una operació d ' enquesta .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : corto plazo Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : consolidada Nombre : Estadística de inversión industrial Organismo responsable : Departamento de Industria , Comercio y Turismo Organismos colaboradores : Instituto de Estadística de Cataluña y Ministerio de Ciencia y Tecnología Objetivo : disponer de una estimación cuantitativa de la inversión industrial en Cataluña , realizando una operación de encuesta .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : curt termini Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : consolidada Nom : Estadística dels programes de vacunació Organisme responsable : Departament de Sanitat i Seguretat Social Organismes col · laboradors : — Objectiu : conèixer l ' abast i les diverses actuacions dels programes de vacunació a Catalunya , fent un tractament estadístic de dades administratives disponibles .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : corto plazo Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : consolidada Nombre : Estadística de los programas de vacunación Organismo responsable : Departamento de Sanidad y Seguridad Social Organismos colaboradores : — Objetivo : conocer el alcance y las diversas actuaciones de los programas de vacunación en Cataluña , realizando un tratamiento estadístico de datos administrativos disponibles .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : curt termini Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : consolidada Nom : Estadística física de la producció industrial Organisme responsable : Institut d ' Estadística de Catalunya Organismes col · laboradors : Institut Nacional d ' Estadística Objectiu : conèixer la producció dels béns industrials en unitats físiques segons la nomenclatura europea , en el marc d ' un conveni amb l ' INE , fent una explotació específica per a Catalunya de l ' Enquesta de productes industrials .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : corto plazo Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : consolidada Nombre : Estadística física de la producción industrial Organismo responsable : Instituto de Estadística de Cataluña Organismos colaboradores : Instituto Nacional de Estadística Objetivo : conocer la producción de los bienes industriales en unidades físicas según la nomenclatura europea , en el marco de un convenio con el INE , realizando una explotación específica para Cataluña de la Encuesta de productos industriales .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : curt termini Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : consolidada Nom : Estadística sobre guarderies laborals Organisme responsable : Departament de Treball Organismes col · laboradors : — Objectiu : conèixer el nombre de centres , places i l ' import subvencionat de les guarderies laborals , fent un tractament estadístic de l ' arxiu administratiu corresponent .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : corto plazo Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : consolidada Nombre : Estadística sobre guarderías laborales Organismo responsable : Departamento de Trabajo Organismos colaboradores : — Objetivo : conocer el número de centros , plazas y el importe subvencionado de las guarderías laborales , realizando un tratamiento estadístico del correspondiente archivo administrativo .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : curt termini Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : consolidada Nom : Estimacions postcensals de població Organisme responsable : Institut d ' Estadística de Catalunya Organismes col · laboradors : — Objectiu : conèixer la distribució semestral de la població de Catalunya per edat i sexe , fent una explotació estadística de l ' arxiu normalitzat de la població de 2001 i de les dades de fluxos anuals de població dels anys posteriors .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : corto plazo Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : consolidada Nombre : Estimaciones postcensales de población Organismo responsable : Instituto de Estadística de Cataluña Organismos colaboradores : — Objetivo : conocer la distribución semestral de la población de Cataluña por edad y sexo , realizando una explotación estadística del archivo normalizado de la población de 2001 y de los datos de flujos anuales de población de los años posteriores .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : curt termini Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : consolidada Nom : Índex de producció industrial ( IPI ) Organisme responsable : Institut d ' Estadística de Catalunya Organismes col · laboradors : Institut Nacional d ' Estadística Objectiu : conèixer mensualment l ' evolució de la producció industrial catalana , fent un índex de producció industrial , a partir de la informació estadística disponible .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : corto plazo Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : consolidada Nombre : Índice de producción industrial ( IPI ) Organismo responsable : Instituto de Estadística de Cataluña Organismos colaboradores : Instituto Nacional de Estadística Objetivo : conocer mensualmente la evolución de la producción industrial catalana , realizando un índice de producción industrial , a partir de la información estadística disponible .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : curt termini Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : consolidada Nom : índex de vendes en grans superfícies ( IVGS ) Organisme responsable : Institut d ' Estadística de Catalunya Organismes col · laboradors : — Objectiu : conèixer mensualment l ' evolució del comerç de les grans superfícies , fent un índex mitjançant una enquesta a les empreses del sector .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : corto plazo Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : consolidada Nombre : Índice de ventas en grandes superficies ( IVGS ) Organismo responsable : Instituto de Estadística de Cataluña Organismos colaboradores : — Objetivo : conocer mensualmente la evolución del comercio de las grandes superficies , realizando un índice mediante una encuesta a las empresas del sector .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : curt termini Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : experimental Nom : PIB anual de les comarques i municipis de més de 45.000 habitants a Catalunya Organisme responsable : Institut d ' Estadística de Catalunya .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : corto plazo Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : experimental Nombre : PIB anual de las comarcas y municipios de más de 45.000 habitantes en Cataluña Organismo responsable : Instituto de Estadística de Cataluña .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : immediata Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : consolidada Nom : Biblioteca de l ' Institut d ' Estadística de Catalunya Organisme responsable : Institut d ' Estadística de Catalunya Organismes col · laboradors : — Objectiu : facilitar l ' accés a la consulta a través dels mitjans disponibles , mantenint i actualitzant els fons documentals d ' informació estadística oficial en els quals està especialitzada la biblioteca .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : inmediata Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : consolidada Nombre : Biblioteca del Instituto de Estadística de Cataluña Organismo responsable : Instituto de Estadística de Cataluña Organismos colaboradores : — Objetivo : facilitar el acceso a la consulta a través de los medios disponibles , manteniendo y actualizando los fondos documentales de información estadística oficial en los que está especializada la biblioteca .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : llarg termini Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : experimental Nom : Estadística del programa Cronicat Organisme responsable : Departament de Sanitat i Seguretat Social Organismes col · laboradors : — Objectiu : conèixer les dades bàsiques de les malalties cròniques a Catalunya , fent un tractament estadístic de les dades administratives i estadístiques disponibles .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : largo plazo Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : experimental Nombre : Estadística del programa Cronicat Organismo responsable : Departamento de Sanidad y Seguridad Social Organismos colaboradores : — Objetivo : conocer los datos básicos de las enfermedades crónicas en Cataluña , realizando un tratamiento estadístico de los datos administrativos y estadísticos disponibles .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : mitjà termini Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : consolidada Nom : Comerç amb l ' estranger Organisme responsable : Institut d ' Estadística de Catalunya Organismes col · laboradors : Direcció General de Duanes Objectiu : conèixer anualment les exportacions i importacions de Catalunya amb la resta del món , fent una explotació segons diferents nomenclatures ( TARIC , CCAE , CUCI , destinació econòmica ) de les dades definitives administratives ( DUA ) i estadístiques ( Intrastat ) .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : medio plazo Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : consolidada Nombre : Comercio con el extranjero Organismo responsable : Instituto de Estadística de Cataluña Organismos colaboradores : Dirección General de Aduanas Objetivo : conocer anualmente las exportaciones e importaciones de Cataluña con el resto del mundo , realizando una explotación según diferentes nomenclaturas ( TARIC , CCAE , CUCI , destino económico ) de los datos definitivos administrativos ( DUA ) y estadísticos ( Intrastat ) .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : mitjà termini Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : consolidada Nom : Directori d ' entitats i associacions de la dona Organisme responsable : Departament de la Presidència Organismes col · laboradors : — Objectiu : conèixer la denominació , l ' adreça i altres característiques de les entitats i les associacions de les dones a Catalunya , fent una operació de tractament estadístic de fitxers administratius que permeti l ' actualització i el manteniment d ' una base de dades .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : medio plazo Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : consolidada Nombre : Directorio de entidades y asociaciones de la mujer Organismo responsable : Departamento de la Presidencia Organismos colaboradores : — Objetivo : conocer la denominación , la dirección y otras características de las entidades y las asociaciones de las mujeres en Cataluña , realizando una operación de tratamiento estadístico de ficheros administrativos que permita la actualización y el mantenimiento de una base de datos .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : mitjà termini Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : consolidada Nom : Estadística de conjuntura de gas natural Organisme responsable : Departament d ' Indústria , Comerç i Turisme Organismes col · laboradors : — Objectiu : conèixer la conjuntura del consum de gas natural a Catalunya , fent una recopilació i un tractament de les dades proporcionades per empreses subministradores de gas .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : medio plazo Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : consolidada Nombre : Estadística de coyuntura de gas natural Organismo responsable : Departamento de Industria , Comercio y Turismo Organismos colaboradores : — Objetivo : conocer la coyuntura del consumo de gas natural en Cataluña , realizando una recopilación y un tratamiento de los datos proporcionados por empresas suministradoras de gas .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Catalán

Grau de complexitat tècnica : complex Disponibilitat de resultats sintètics : mitjà termini Cost directe estimat : molt baix Tipus d ' estadística : consolidada Nom : Estadística de societats mercantils Organisme responsable : Institut d ' Estadística de Catalunya Organismes col · laboradors : Registre Mercantil Central Objectiu : conèixer els principals moviments registrals de les societats mercantils catalanes , fent una explotació estadística de la informació proporcionada pel Registre Mercantil Central .

Español

Grado de complejidad técnica : complejo Disponibilidad de resultados sintéticos : medio plazo Coste directo estimado : muy bajo Tipo de estadística : consolidada Nombre : Estadística de sociedades mercantiles Organismo responsable : Instituto de Estadística de Cataluña Organismos colaboradores : Registro Mercantil Central Objetivo : conocer los principales movimientos registrales de las sociedades mercantiles catalanas , realizando una explotación estadística de la información proporcionada por el Registro Mercantil Central .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Añadir una traducción

Buscar frases de traducción humanaUsuarios que están solicitando ayuda en este momento:dobru (Croata>Inglés) | legalistischer (Alemán>Francés) | my memory translate (Inglés>Hindi) | betekenis neig (Afrikaans>Inglés) | terjemahaan indonesia english (Inglés>Indonesio) | romba kastama iruku (Tamil>Inglés) | pinabayaan (Tagalo>Japonés) | gustoso (Italiano>Inglés) | pancit bihon (Tagalo>Inglés) | imp iva (Español>Inglés) | link with (Inglés>Galés) | gavarfali in english (Inglés>Hindi) | malupet in english (Tagalo>Inglés) | main mumbai main rehti hu (Hindi>Inglés) | turis (Inglés>Francés)


Notificar abuso  | Acerca de MyMemory   | Contáctenos


MyMemory en su idioma: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo