Preguntar a Google

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Checo

Danés

Información

Checo

AGC Chemicals Europe, Ltd.

Danés

AGC Chemicals Europe, Ltd.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1

Checo

- AGC Chemicals Americas, Inc., USA,

Danés

- AGC Chemicals Americas, Inc., USA

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3

Referencia: Anónimo

Checo

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

Danés

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Checo

Hlavní cíl a vedlejší cíle podpory - podpora malým a středním podnikům v odvětví rybolovu a akvakultury prostřednictvím schvalování programových dohod s profesními sdruženími (AGCI, Federcopesca, Federpesca, Lega Pesca, UNCI Pesca) na období maximálně 24 měsíců;

Danés

Støttens primære og sekundære formål - Støtte til SMV'er i fiskeri- og akvakultursektoren i form af godkendelse af programaftaler med organisationerne for erhvervsfiskeri (AGCI Pesca, Federcopesca, Federpesca, Lega Pesca, UNCI Pesca), af en varighed på højst 24 måneder

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3

Referencia: Anónimo

Checo

Míra podpory : Procentní podíl podpory poskytnutý regionálním příjemcům podpory (Federcoopesca, Lega pesca a AGCI) na uskutečnění opatření stanovených programovou dohodou se stanoví na 100 % způsobilých výdajů, vzhledem k tomu, že se jedná o výdaje sdružení na uskutečnění akcí společného zájmu, jejichž výsledky se zveřejňují

Danés

Støtteintensitet : Støtten til de regionale repræsentanter for Federcoopesca, Lega pesca og AGCI Pesca til gennemførelse af foranstaltningerne i programaftalen er fastsat til 100 % af de støtteberettigede udgifter, som er afholdt af sammenslutninger til gennemførelse af aktioner af kollektiv interesse, hvis resultater offentliggøres

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3

Referencia: Anónimo

Checo

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu _BAR_ Název: Regione Campania – Assessorato alle Attività Produttive – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario AGC 12 – Settore sviluppo e promozione delle attività industriali – fonti energetiche – Coordinatore AGC 12 dr. Giuseppe Gramanzini _BAR_

Danés

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten _BAR_ Navn: Regione Campania — Assessorato alle Attività Produttive — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario AGC 12 — Settore sviluppo e promozione delle attività industriali — fonti energetiche — Coordinatore AGC 12 dr. Giuseppe Gramanzini _BAR_

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Checo

Název režimu podpory : Programová dohoda uzavřená mezi benátským regionem a oborovými sdruženími (Federcoopesca, Lega pesca a AGCI), které zastupují celé rybářské odvětví v Benátsku

Danés

Støtteordningens betegnelse : Programaftale mellem regionen Veneto og de regionale organisationer for erhvervsfiskeri (Federcoopesca, Lega pesca og AGCI), der repræsenterer hele erhvervsfiskeriet i Veneto

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3

Referencia: Anónimo

Checo

Dne 14. února 2006 požádal příslušný orgán Spojeného království podle čl. 5 odst. 7 o výjimku pro společnost AGC Chemicals Europe, Ltd., a to s platností do 31. prosince 2010.

Danés

En kompetent myndighed i Det Forenede Kongerige anmodede den 14. februar 2006 på vegne af virksomheden AGC Chemicals Europe, Ltd. om en fritagelse indtil 31. december 2010 i medfør af artikel 5, stk. 7, i forordning nr. 2037/2000.

Última actualización: 2014-10-20
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Checo

Spojené království může do 31. prosince 2010 povolit uvádění na trh a používání HCFC-225cb společností AGC Chemicals Europe, Ltd. (dále jen ASAHI), odchylně od ustanovení čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 2037/2000, a to jako přenašeče řetězce a kosolventu při výrobě kopolymeru ethen-tetrafluorethen.

Danés

Uanset artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2037/2000 kan Det Forenede Kongerige indtil 31. december 2010 tillade AGC Chemicals Europe, Ltd. (ASAHI) at anvende og markedsføre HCFC-225cb som kædeoverførselsmiddel og opløsningsmiddel til fremstilling af ethylen-tetrafluorethylen-harpiks.

Última actualización: 2014-10-20
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Checo

Společnost AGC Chemicals Europe, Ltd. (dále jen ASAHI) je dodavatelem kopolymeru ethen-tetrafluorethen (ETFE), jenž se používá jako izolační materiál u elektrické kabeláže a jako surovina při výrobě fólií. Společnost ASAHI dosáhla výrazného pokroku ve svém intenzivním a cíleném výzkumu zaměřeném na hledání alternativy k HCFC-225cb, která by nepoškozovala ozonovou vrstvu.

Danés

AGC Chemicals Europe, Ltd. (ASAHI) leverer fluoreret harpiks ethylen-tetrafluorethylen (ETFE), som bruges til isoleringsmateriale til el-ledninger og som råvare ved filmfremstilling. ASAHI's engagerede og omfattende forskning for at finde et alternativ til HCFC-225cb, som ikke nedbryder ozonlaget, gør gode fremskridt.

Última actualización: 2014-10-20
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Checo

Albemarle Europe SPRL Parc Scientifique Einstein Rue du Bosquet 9 1348 Louvain-la-Neuve BELGICKO | AGC Chemicals Europe Ltd York House, Hillhouse International, Thornton Cleveleys, Lancashire FY5 4QD SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |

Danés

Albemarle Europe SPRL Parc Scientifique Einstein Rue du Bosquet 9 1348 Louvain-la-Neuve BELGIEN | AGC Chemicals Europe Ltd York House, Hillhouse International, Thornton Cleveleys, Lancashire FY5 4QD FÖRENADE KUNGARIKET |

Última actualización: 2010-08-28
Frecuencia de uso: 1

Referencia: MatteoT

Checo

Albemarle Europe SPRL Parc Scientifique Einstein Rue du Bosquet 9 1348 Louvain-la-Neuve BELGICKO | AGC Chemicals Europe Ltd York House, Hillhouse International, Thornton Cleveleys, Lancashire FY5 4QD SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |

Danés

Albemarle Europe SPRL Parc Scientifique Einstein Rue du Bosquet 9 348 Louvain-la-Neuve BELGIEN | AGC Chemicals Europe Ltd York House, Hillhouse International, Thornton Cleveleys, Lancashire FY5 4QD DET FORENEDE KONGERIGE |

Última actualización: 2010-08-28
Frecuencia de uso: 1

Referencia: MatteoT

Checo

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu -Název: Regione Campania – Assessorato alle Attività Produttive – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario AGC 12 – Settore sviluppo e promozione delle attività industriali – fonti energetiche – Coordinatore AGC 12 dr. Giuseppe Gramanzini -

Danés

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten -Navn: Regione Campania — Assessorato alle Attività Produttive — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario AGC 12 — Settore sviluppo e promozione delle attività industriali — fonti energetiche — Coordinatore AGC 12 dr. Giuseppe Gramanzini -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con contribuciones humanas

Ayude a valorar búsquedas similares:

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo