Preguntar a Google

Usted buscó: tádžická (Checo - Eslovaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Checo

Eslovaco

Información

Checo

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ a EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII (dále jen "SPOLEČENSTVÍ")na straně jednéa TÁDŽICKÁ REPUBLIKAna straně druhé,

Eslovaco

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO a EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU, ďalej len ako "SPOLOČENSTVO"na jednej strane,a TADŽICKÁ REPUBLIKAna strane druhej,

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ a EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII (dále jen "SPOLEČENSTVÍ")na straně jednéa TÁDŽICKÁ REPUBLIKAna straně druhé,

Eslovaco

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO a EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU, ďalej len ako%quot%SPOLOČENSTVO%quot%na jednej strane,a TADŽICKÁ REPUBLIKAna strane druhej,

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

Odstavec 1 se nepoužije během přechodného období, které skončí pět let po vstupu v platnost této dohody, na výhody stanovené v příloze I, které Tádžická republika poskytuje jiným státům vzešlým z rozpuštění SSSR.

Eslovaco

Ustanovenia odseku 1 sa počas prechodného obdobia, ktoré sa končí päť rokov od nadobudnutia platnosti Dohody o partnerstve a spolupráci, neuplatňujú na výhody uvedené v prílohe I, ktoré udeľuje Tadžická republika ostatným štátom, ktoré vznikli v dôsledku rozpustenia ZSSR.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Před přijetím jakýchkoli opatření nebo v případech, na které se vztahuje odstavec 4, co nejdříve po jejich přijetí poskytne Společenství nebo Tádžická republika smíšenému výboru všechny potřebné informace s cílem najít řešení přijatelné pro obě strany, jak je uvedeno v hlavě IV.

Eslovaco

Pred prijatím akýchkoľvek opatrení, alebo v prípadoch, na ktoré sa následne a čo možno najskôr vzťahuje odsek 4, poskytne spoločenstvo alebo Tadžická republika, podľa toho, ktorej strany sa daná situácia týka, spoločnému výboru podľa článku 22, všetky potrebné informácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe strany, ako sa uvádza v hlave IV.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Do vstupu v platnost Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé, podepsané v Lucemburku dne 11. října 2004, je třeba, aby Komise jménem Evropského společenství pro atomovou energii uzavřela Prozatímní dohodu mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech,

Eslovaco

do nadobudnutia platnosti Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej podpísanej v Luxemburgu 11. októbra 2004, by sa mala uzavrieť Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach Komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej,

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Uzavření Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech, jakož i příloh a protokolu k ní připojených a prohlášení učiněných Společenstvím jednostranně nebo společně s druhou stranou, Komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii se schvaluje.

Eslovaco

Uzavretie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach Komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej, spolu s prílohami a protokolom, ktoré sú k nej pripojené, a vyhláseniami, ktoré Spoločenstvo urobilo jednostranne alebo spoločne s druhou stranou, je týmto schválené.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

kterým se schvaluje uzavření Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech Komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii

Eslovaco

ktorým sa schvaľuje uzavretie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach Komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Dopis vlády Tádžické republiky

Eslovaco

List vlády Republiky Tadžikistan

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Dovoluji si odvolat se na dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tádžickou republikou o obchodu s textilními výrobky parafovanou v Bruselu dne 16. července 1993 a naposledy pozměněnou dohodou ve formě výměny dopisů parafovanou dne 27. října 1999 (dále jen "dohoda").

Eslovaco

mám tú česť odvolať sa na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Tadžikistan o obchode s textilnými výrobkami parafovanú v Bruseli 16. júla 1993, ktorá bola naposledy zmenená a doplnená dohodou vo forme výmeny listov parafovanou 27. novembra 1999 (ďalej len "dohoda").

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

Dovoluji si odvolat se na dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tádžickou republikou o obchodu s textilními výrobky parafovanou v Bruselu dne 16. července 1993 a naposledy pozměněnou dohodou ve formě výměny dopisů parafovanou dne 27. října 1999 (dále jen "dohoda").

Eslovaco

mám tú česť odvolať sa na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Tadžikistan o obchode s textilnými výrobkami parafovanú v Bruseli 16. júla 1993, ktorá bola naposledy zmenená a doplnená dohodou vo forme výmeny listov parafovanou 27. októbra 1999 (ďalej len "dohoda").

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

Příloha I dohody mezi Evropským společenstvím a Tádžickou republikou o obchodu s textilními výrobky parafovaná dne 16. července 1993, která obsahuje kategorii a popisy zboží pro textilní výrobky, se nahrazuje přílohou I nařízení (EHS) č. 3030/93 [1].

Eslovaco

Dodatok I k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Tadžikistan o obchode s textilnými výrobkami parafovanú v Bruseli 20. septembra 1993, ktorý obsahuje kategóriu a opis tovaru na textilnú výrobu, sa nahrádza prílohou I k nariadeniu (EHS) č. 3030/93 [1].

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Za vládu Tádžické republiky

Eslovaco

Za vládu Republiky Tadžikistan

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

- povzbudí přijetí rozhodčího řízení pro řešení sporů vzniklých na základě obchodních transakcí a spolupráce, které provedly hospodářské subjekty Společenství a Tádžické republiky,

Eslovaco

- odporučia prijatie rozhodcovského konania na riešenie sporov, ktoré vznikli na základe obchodných transakcií a spolupráce medzi hospodárskymi subjektami spoločenstva a Tadžickej republiky;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

- přizpůsobení tádžického statistického systému mezinárodním metodám, normám a klasifikaci,

Eslovaco

- prispôsobenie tadžického štatistického systému medzinárodným metódam, normám a klasifikáciám;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

- úprava uplatňovaná Společenstvím vůči Tádžické republice nesmí působit diskriminaci mezi státními příslušníky Tádžické republiky nebo jejími společnostmi či podniky.

Eslovaco

- opatrenia, ktoré spoločenstvo uplatňuje voči Tadžickej republike, nesmú spôsobiť diskrimináciu medzi tadžickými štátnymi príslušníkmi alebo jej spoločnosťami.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

- úprava uplatňovaná Tádžickou republikou vůči Společenství nesmí působit diskriminaci mezi členskými státy, jejich státními příslušníky nebo jejich společnostmi či podniky,

Eslovaco

- opatrenia, ktoré Tadžická republika uplatňuje voči spoločenstvu, nesmú spôsobiť diskrimináciu medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi alebo ich spoločnosťami;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Cílem spolupráce je zajistit dodržování všech předpisů, které mají být přijaty v souvislosti s obchodem a poctivým obchodem, a dosáhnout sblížení celního systému Tádžické republiky s celním systémem Společenství.

Eslovaco

Cieľom spolupráce je zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení plánovaných na prijatie v súvislosti s obchodom a s poctivým obchodom a dosiahnuť zblíženie colného systému Tadžickej republiky s colným systémom spoločenstva.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Cílem spolupráce v této oblasti je uskutečnění agrární reformy a reformy agrárních struktur, modernizace, privatizace a restrukturalizace zemědělství, živočišné výroby, potravinářství a odvětví služeb v Tádžické republice, rozvoj domácích a zahraničních trhů pro tádžické produkty za podmínek zajišťujících ochranu životního prostředí a s přihlédnutím k nezbytnosti zlepšit zabezpečení dodávek potravin a také rozvoj zemědělského průmyslu, zpracování a distribuce zemědělských produktů.

Eslovaco

Cieľom spolupráce v tejto oblasti je podporiť reformu poľnohospodárstva a poľnohospodárskych štruktúr, modernizáciu, privatizáciu a reštrukturalizáciu poľnohospodárstva, chov, poľnohospodársko-priemyselné odvetvie a odvetvie služieb v Tadžickej republike, rozvoj domácich a zahraničných trhov pre tadžické produkty v podmienkach zabezpečujúcich ochranu životného prostredia a s prihliadnutím na nevyhnutnosť zlepšiť zabezpečenie dodávok potravín, rozvoj poľnohospodársko-priemyselného komplexu, spracovanie a distribúciu poľnohospodárskych produktov.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Cílem spolupráce v této oblasti je vyvinutí výkonného statistického systému, který poskytuje spolehlivé statistiky potřebné pro podporu a sledování procesu sociální a hospodářské reformy a pro přispění k rozvoji soukromého podnikání v Tádžické republice.

Eslovaco

Cieľom spolupráce v tejto oblasti je vytvorenie výkonného štatistického systému, ktorý poskytuje spoľahlivé štatistiky potrebné na podporu a sledovanie procesu sociálnych a hospodárskych reforiem a na príspevok k rozvoju súkromného podnikania v Tadžickej republike.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Na základě tohoto článku a přílohy II pokračuje Tádžická republika ve zlepšování ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví tak, aby do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost zajistila úroveň ochrany podobnou té, která existuje ve Společenství, včetně účinných prostředků k prosazení těchto práv.

Eslovaco

Na základe ustanovení tohto článku a prílohy II pokračuje Tadžická republika v zlepšovaní ochrany práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva tak, aby do konca piateho roka od nadobudnutia platnosti tejto dohody zabezpečila úroveň ochrany podobnú tej, ktorá existuje v spoločenstve, vrátane účinných prostriedkov na presadenie týchto práv.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo