Usted buscó: ne cigansky jinak bez do píce (Checo - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Checo

Inglés

Información

Checo

jinak bez poplatku

Inglés

otherwise no charge

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

bez do prdele

Inglés

fuck your mother

Última actualización: 2012-12-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

jdi do píče

Inglés

go to the pussy

Última actualización: 2018-01-10
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

jinak, bez svobodného, transparentního a všem přístupného procesu, zůstane demokracie v barmě fraškou inscenovanou vojenským režimem.

Inglés

otherwise, without any free, transparent, inclusive process, democracy in burma remains a farce perpetuated by the military.

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

v souladu s tím bude uchazeč odpovědný za jakékoliv poranění osob, ať již je smrtelné nebo jiné povahy, ztráty nebo škody, které by jinak bez jednání na základě takového povolení nevznikly.

Inglés

accordingly, the tenderer will be responsible for any personal injury, whether fatal or otherwise, loss or damage which, but for acting on such permission, would not have arisen.

Última actualización: 2017-03-05
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Translated.com

Checo

výsledky vyhledávání "mučení iněkce do píči"

Inglés

search results "chatroulette"

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

smlouva nemá žádnou kapitálovou hodnotu, kterou by mohla jakákoli osoba čerpat (výběrem, zápůjčkou či jinak) bez ukončení smlouvy;

Inglés

he contract has no contract value that any person can access (by withdrawal, loan, or otherwise) without terminating the contract;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Checo

pokud zařízení dříve používané na palubě je nahrazováno, kromě případů, kdy mezinárodní smlouvy povolují jinak, bez ohledu na to, zda se loď v době instalace zařízení na palubu nachází ve společenství.

Inglés

where equipment which was previously carried on board the ship is replaced, except where international conventions permit otherwise, whether or not the ship is situated within the community when the equipment is placed on board.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Checo

ii) smlouva nemá žádnou kapitálovou hodnotu, kterou by mohla jakákoli osoba čerpat (výběrem, zápůjčkou či jinak) bez ukončení smlouvy;

Inglés

(ii) the contract has no contract value that any person can access (by withdrawal, loan, or otherwise) without terminating the contract;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Checo

pokud není výslovně povoleno, nesmí být žádná část této publikace reprodukována, uchovávána v systému vyhledávání nebo přeposílána, v žádné formě ani žádným způsobem, elektronickým, mechanickým, nahráváním nebo jinak, bez předchozího písemného svolení vlastníků autorských práv.

Inglés

except of permitted by such license, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any mean, electronic, mechanical, recording, or otherwise, without the prior written permission of the copyright owners.

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Checo

vzhledem k uvedené žádosti je třeba stanovit mlr pro hovězí, ovčí a kozí maso, tuk, játra, ledviny a mléko, neboť obiloviny se používají jako krmivo a rezidua se mohou dostat do píce pro tato zvířata.

Inglés

in view of that application, it is necessary to set mrls for meat, fat, liver, kidney and milk from bovines, sheep and goats, since cereals are used as feed and residues may end up on forage for these animals.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Checo

a) v souladu s příslušnými předpisy vnitrostátního práva zničit zboží, o kterém bylo zjištěno, že porušuje právo duševního vlastnictví, nebo s ním naložit mimo obchodní toky tak, aby se zabránilo způsobení újmy držiteli práva, a to bez jakékoli náhrady a – pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak – bez finančního zatížení státní pokladny;

Inglés

(a) in accordance with the relevant provisions of national law, to destroy goods found to infringe an intellectual property right or dispose of them outside commercial channels in such a way as to preclude injury to the right-holder, without compensation of any sort and, unless otherwise specified in national legislation, at no cost to the exchequer;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Translated.com

Checo

7.3 postoupení; zřeknutí se uplatnění práv; subdodavatelé; spřízněné osoby . tuto smlouvu o podpoře ani žádná práva zní plynoucí nejste oprávněni postoupit (ať již na základě koupě podílu či majetku, fúze, změny kontroly, ze zákona či jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti autodesk, který může společnost autodesk na základě svého vlastního a výhradního uvážení odmítnout udělit, a jakýkoliv pokus o postoupení zvaší strany bude neplatný. vsouvislosti sjakýmkoliv konkurzním nebo obdobným řízením tato smlouva o podpoře je a bude považována za nesplněnou smlouvu typu popsaného vust. § 365 odst. c) bod 1 hlavy 11 zákoníku spojených států amerických, a tudíž nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu společnosti autodesk, který může společnost autodesk na základě svého vlastního a výhradního uvážení odmítnout udělit.

Inglés

7.3 assignment; waiver; subcontractorsaffiliates. you may not assign this support agreement or any rights hereunder (whether by purchase of stock or assets, merger, change of control, operation of law, or otherwise) without autodesk's prior written consent, which may be withheld in autodesk's sole and absolute discretion, and any purported assignment by you will be void. in the context of any bankruptcy or similar proceeding, this support agreement is and will be treated as an executory contract of the type described by section 365(c)(1) of title 11 of the united states code and may not be assigned without autodesk's prior written consent, which may be withheld in autodesk's sole and absolute discretion.

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Checo

7.3postoupení; zřeknutí se uplatnění práv; subdodavatelé. tuto smlouvu o programu desktop subscription ani žádná práva zní plynoucí nejste oprávněni postoupit (ať již na základě koupě podílu či majetku, fúze, změny kontroly, ze zákona či jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti autodesk, který může společnost autodesk na základě svého vlastního a výhradního uvážení odmítnout udělit, a jakýkoliv pokus o postoupení zvaší strany bude neplatný. vsouvislosti sjakýmkoliv konkurzním nebo obdobným řízením tato smlouva o programu desktop subscription je a bude považována za nesplněnou smlouvu typu popsaného vust. § 365 odst. c) bod 1 hlavy 11 zákoníku spojených států amerických, a tudíž nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu společnosti autodesk, který může společnost autodesk na základě svého vlastního a výhradního uvážení odmítnout udělit.

Inglés

7.3 assignment; waiver; subcontractors. you may not assign this desktop subscription agreement or any rights hereunder (whether by purchase of stock or assets, merger, change of control, operation of law, or otherwise) without autodesk's prior written consent, which may be withheld in autodesk's sole and absolute discretion, and any purported assignment by you will be void. in the context of any bankruptcy or similar proceeding, this desktop subscription agreement is and will be treated as an executory contract of the type described by section 365(c)(1) of title 11 of the united states code and may not be assigned without autodesk's prior written consent, which may be withheld in autodesk's sole and absolute discretion.

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Checo

7.3postoupení; zřeknutí se uplatnění práv; subdodavatelé. tuto smlouvu o programu maintenance subscription ani žádná práva zní plynoucí nejste oprávněni postoupit (ať již na základě koupě podílu či majetku, fúze, změny kontroly, ze zákona či jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti autodesk, který může společnost autodesk na základě svého vlastního a výhradního uvážení odmítnout udělit, a jakýkoliv pokus o postoupení zvaší strany bude neplatný. vsouvislosti sjakýmkoliv konkurzním nebo obdobným řízením tato smlouva o programu maintenance subscription je a bude považována za nesplněnou smlouvu typu popsaného vust. § 365 odst. c) bod 1 hlavy 11 zákoníku spojených států amerických, a tudíž nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu společnosti autodesk, který může společnost autodesk na základě svého vlastního a výhradního uvážení odmítnout udělit.

Inglés

7.3 assignment; waiver; subcontractors. you may not assign this maintenance subscription agreement or any rights hereunder (whether by purchase of stock or assets, merger, change of control, operation of law, or otherwise) without autodesk's prior written consent, which may be withheld in autodesk's sole and absolute discretion, and any purported assignment by you will be void. in the context of any bankruptcy or similar proceeding, this maintenance subscription agreement is and will be treated as an executory contract of the type described by section 365(c)(1) of title 11 of the united states code and may not be assigned without autodesk's prior written consent, which may be withheld in autodesk's sole and absolute discretion.

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Checo

ne, bible aby já nabídnout až k tebe dnes is ne aby of jeden pařížský ediční program, a my vůle komfort my sami nějaký. ne, ono does ne linout se dle jeden pověstný pisatel až k tisíc uznávaný nadání aby génius chtěl bych předejít dle spící či chtěl bych otupit jiní aby ne -li, bez příliš mnoho dejme tomu tvůj dohnat ani of tvůj trpělivost, já dotaz aby tebe varovat obec of narození of tato práce ačkoliv of jaký je radno až k říci, ono is aby já vŘdŘt aby do svěřit ono až k tvůj na slovo vzatý ruce, jeden odtáhnuje ono dle zrak of neurč. člen imbecilní of bez. do být zavázán tebe do tvůj media hutnost ; tvůj upřímně, drahoušek pane, a s brzo, snad: úspěchy of písmo nechráněný až k mne okno.

Inglés

no, the book that i propose to you today is not that of a parisian editor, and we will comfort ourselves some. no, it does not emanate from a famous writer to the thousand recognized talents that the genius would prevent from sleeping or would deaden the others. but if, without too much supposing your forces nor of your patience, i request that you warn the public of the birth of this work as of what it is advisable to say, it is that i know that by entrusting it to your expert hands, one withdraws it from the sight of an imbecile of less. by thanking you for your media comprehension ; yours sincerely, dear sir, and with soon, perhaps : successes of the writing open to me the window.

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Checo

pokudjdeoidentifikaciavýběrakcíod-borného vzdělávání pro ženy, Účetní dvůr dospěl kcelkovémuzávěru,že vzdělávací akce vrámci programů,jež byly podrobe-nyauditu,nebylyvytvořenyjakopřímá odpověď naanalýzy požadavkůtrhu prá-ceaževytvořenáopatřeníponechávala pro prováděníakcívelký prostor bez do-statečnéhozaměření naspecifickécílové skupiny.

Inglés

overall, for the identification and selection of vocational training actions for women,it wasfoundthatthetraining ac-tionscontainedwithintheprogrammes audited were not set up as a direct response to the analyses of labour market requirementsandthemeasuresestab-lishedtendedtoleavea broadscopefor actionsto beimplemented,failingtofo-cussufficiently onspecifictarget groups.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Checo

v souladu s příslušnými předpisy vnitrostátního práva zničit zboží, o kterém bylo zjištěno, že porušuje právo duševního vlastnictví, nebo s ním naložit mimo obchodní toky tak, aby se zabránilo způsobení újmy držiteli práva, a to bez jakékoli náhrady a - pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak - bez finančního zatížení státní pokladny;

Inglés

in accordance with the relevant provisions of national law, to destroy goods found to infringe an intellectual property right or dispose of them outside commercial channels in such a way as to preclude injury to the right-holder, without compensation of any sort and, unless otherwise specified in national legislation, at no cost to the exchequer;

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Checo

vzhledem k uvedené žádosti je třeba změnit stávající mlr pro hovězí, ovčí a kozí játra, neboť semena řepky, kadeřávek, zelí, tuřín, vodnice a obiloviny se používají jako krmiva a rezidua se mohou dostat do píce pro tato zvířata.

Inglés

in view of that application, it is necessary to modify the existing mrls for liver from bovines, sheep and goats, since rapeseed, kale, cabbage, swedes, turnips, and cereals are used as feed, and residues may end up on forage for these animals.

Última actualización: 2014-11-10
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Checo

pokud jsou trestní řízení proti osobě podle čl. 6 odst. 2 uzavřena na základě soudního rozhodnutí či jinak bez možnosti odvolání a dotčený členský stát či třetí strana toto rozhodnutí oznámí europolu, europol ověří, zda údaje, které jsou dotčeny tímto rozhodnutím, mohou být i přesto uchovávány, pozměněny či využívány.

Inglés

where criminal proceedings against persons referred to in article 6(2) are concluded, without the possibility of appeal, either by a court decision or otherwise, and that decision is notified to europol by the member state or third party concerned, europol shall verify whether the data affected by such decision may still be stored, modified or used.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo