Usted buscó: předkonkurenční (Checo - Neerlandés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Checo

Neerlandés

Información

Checo

předkonkurenční vývoj

Neerlandés

preconcurrentiële ontwikkeling

Última actualización: 2014-11-03
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Checo

předkonkurenční výzkum a vývoj

Neerlandés

precommercieel speur-en ontwikkelingswerk

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Checo

vlastní předkonkurenční výzkum následoval až po projektu 2 a bez dalšího veřejného financování.

Neerlandés

het eigenlijke pre-commerciële onderzoek kwam pas na project 2 en zonder overheidsfinanciering.

Última actualización: 2014-11-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Checo

komise dává na uváženou, zda nelze projekt alespoň částečně považovat za předkonkurenční rozvoj.

Neerlandés

de commissie vraagt zich af of het project niet ten minste gedeeltelijk tot de pre-commerciële ontwikkeling moet worden gerekend.

Última actualización: 2014-11-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Checo

název režimu podpory : pobídky malým a středním podnikům na předkonkurenční činnost průmyslového výzkumu a vývoje

Neerlandés

benaming van de steunregeling : steun aan kmo's ten behoeve industrieel en precommercieel onderzoek

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Checo

podpora byla schválena pro výzkum ve všech stádiích, tj. základní, předkonkurenční a průmyslový výzkum.

Neerlandés

de steun werd goedgekeurd voor de verschillende fasen van het onderzoek,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Checo

maximální míra podpory - 35 % nákladů na projekt, jemuž může být poskytnuta podpora na předkonkurenční vývoj;

Neerlandés

maximale steunintensiteit - 35 % van de in aanmerking komende projectkosten voor werkzaamheden op het gebied van precommerciële ontwikkeling;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Checo

cíl podpory -cílem je podpořit výzkum a předkonkurenční vývoj v oblastech lazia, jež byly určeny jako průmyslové obvody, místní výrobní systémy a investiční oblasti -

Neerlandés

doel van de steun -de steun is bestemd voor onderzoek en preconcurrentiële ontwikkeling in de gebieden die door de regio lazio zijn aangewezen als "industriële districten, lokale bedrijfsclusters en investeringsgebieden". -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

podpora byla poskytnuta v podobě vratné zálohy v maximální výši 41274000 eur, což odpovídá 65 % nákladů na průmyslový výzkum plus 45 % nákladů na předkonkurenční vývoj.

Neerlandés

de steun wordt verleend in de vorm van een terug te betalen voorschot voor een maximumbedrag van 41274000 eur, dat overeenstemt met 65 % van de kosten van industrieel onderzoek plus 45 % van de kosten van preconcurrentiële ontwikkeling.

Última actualización: 2014-11-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

70/2001), projekty předkonkurenční vývojové činnosti astudie proveditelnosti (články 5a a 5b nařízení (es) č.

Neerlandés

(eg) nr. 70/2001), preconcurrentiële ontwikkelingsprojecten en haalbaarheidsstudies (art. 5a en 5b ver.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

zároveň však členské státy a jejich regiony budou muset dostat dostatečný prostor pro manévrování, aby mohly obměňovat intervence tak, aby byly přiměřené a efektivní a mohly transformovat předkonkurenční výzkum na komerční a tržní inovaci.

Neerlandés

wel moeten de lidstaten en hun regio's de nodige speelruimte behouden om maatregelen door middel van differentiëring proportioneel en doeltreffend te maken, zodat onderzoeksactiviteiten (in de fase vóór mededinging) kunnen uitmonden in commerciële en marktinnovatie.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

v případě smíšených projektů, tj. takových, jež zahrnují jak předkonkurenční průmyslový výzkum tak předkonkurenční vývoj, bude podpora stanovena úměrně k podílu způsobilých činností v rámci celého způsobilého projektu.

Neerlandés

in het geval van gemengde projecten — waarbij zowel van industrieel onderzoek als precommerciële ontwikkeling sprake is — wordt de subsidie vastgesteld in verhouding tot het aandeel van de subsidiabele activiteiten in het geheel van het in aanmerking komende project

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

podle italských orgánů projekt md95 zahrnoval činnosti klasifikované jako průmyslový výzkum a předkonkurenční vývoj, protože společnosti alenia umožňoval rozšiřovat její poznatky o trupech pro velká letadla.

Neerlandés

volgens de italiaanse autoriteiten bevatte de md95 activiteiten die als industrieel onderzoek en preconcurrentiële ontwikkeling werden geclassificeerd, omdat alenia hierdoor zijn kennis van rompen van grote vliegtuigen kon vergroten.

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

část úkolů několika projektů může být klasifikována jako předkonkurenční vývojová činnost: a109x, a109def, md95, md11, do328 panels a do328ec;

Neerlandés

of een gedeelte van de werkpakketten van diverse projecten kon worden aangemerkt als preconcurrentiële ontwikkeling: a109 x, a109 d/e/f, md95, md11, do328 panels en do328 extended capacity;

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

cíl podpory _bar_ podpora malým a středním podnikům podpora malých a středních podniků při předkonkurenční vývojové činnosti a uvádění inovací na trh a do praxe prostřednictvím podpory investic (čl.

Neerlandés

doelstelling van de steun _bar_ steun voor kleine en middelgrote ondernemingen steun voor kleine en middelgrote ondernemingen voor preconcurrentiële ontwikkeling en markt- en praktijkintroductie van innovaties door middel van investeringssteun (art.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

maximální míra podpory -v souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení -ano, míra podpory z veřejných zdrojů činí 45% (předkonkurenční výzkum) -

Neerlandés

maximale steunintensiteit -in overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6 en artikel 5 van de verordening -ja, steunintensiteit door de overheid is 45% (preconcurrentieel onderzoek) -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 8
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

cíl podpory : podpora malým a středním podnikům na projekty předkonkurenčního průmyslového výzkumu a vývoje

Neerlandés

doelstelling van de steun : steun aan kmo's ten behoeve van projecten voor industrieel onderzoek en precommerciële ontwikkeling

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory -směrnice spolkového ministerstva pro ochranu spotřebitelů, výživu a zemědělství (bmvel) o použití účelového jmění spolku u peněžního ústavu landwirtschaftliche rentenbank, bod 2.1 projekty předkonkurenční vývojové činnosti a bod 2.2 uvádění na trh a zaváděnído praxe -

Neerlandés

benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt -richtlijn van het duitse ministerie voor consumentenbescherming, voeding en landbouw (bmvel) inzake de aanwending van doelvermogens van de federale overheid door de landwirtschaftlichen rentenbank, punt 2.1 preconcurrentiële ontwikkelingsprojecten en punt 2.2 markt-en praktijkintroductie -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku -projekty předkonkurenční vývojové činnosti -celková roční částka -1,5 milionu eur -

Neerlandés

voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun -preconcurrentiële ontwikkelingsprojecten -totaal jaarlijks bedrag -1,5 miljoen eur -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

cíl podpory -podpora malým a středním podnikům podpora malých a středních podniků při předkonkurenční vývojové činnosti a uvádění inovací na trh a do praxe prostřednictvím podpory investic (čl. 2 písm. j) a článek 4 nařízení (es) č. 70/2001), projekty předkonkurenční vývojové činnosti astudie proveditelnosti (články 5a a 5b nařízení (es) č. 70/2001) -ano --

Neerlandés

doelstelling van de steun -steun voor kleine en middelgrote ondernemingen steun voor kleine en middelgrote ondernemingen voor preconcurrentiële ontwikkeling en markt-en praktijkintroductie van innovaties door middel van investeringssteun (art. 2, letter j en art. 4 ver. (eg) nr. 70/2001), preconcurrentiële ontwikkelingsprojecten en haalbaarheidsstudies (art. 5a en 5b ver. (eg) nr. 70/2001) -ja --

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo