Preguntar a Google

Usted buscó: samota (Checo - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Checo

Polaco

Información

Checo

samota

Polaco

Samotność

Última actualización: 2014-12-09
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Wikipedia
Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Checo

"Allein" / Samota (Jacobowski) – 6.

Polaco

"Allein" (Jacobowski) – 6.

Última actualización: 2016-03-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

"Sto roků samoty".

Polaco

"Sto lat samotności".

Última actualización: 2016-03-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

Měla málo přátel, v oblibě měla prostotu a samotu.

Polaco

Miała mało przyjaciół, lubiła prostotę i samotność.

Última actualización: 2016-03-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Checo

V samote.

Polaco

W zw.

Última actualización: 2016-03-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Checo

Jako jedna z mála žen bez závoje v konzervativním a prostém prostředí, mezi lidmi, kteří jsou velmi přívětiví i přes násilí všude kolem, trpím občas hrůzostrašnou samotou.

Polaco

Jako jedna z nielicznych kobiet, które nie zakrywają twarzy w tym konserwatywnym i skromnym otoczeniu, wśród ludzi, którzy pozostają serdeczni pomimo wszechobecnej przemocy, cierpię czasami z powodu przytłaczającej samotności.

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Checo

Kachny a husy by měly být ustájeny pokud možno ve skupinách vhodné velikosti a ponechány jednotlivě o samotě pouze po nejkratší nezbytnou dobu.

Polaco

O ile to możliwe, kaczki i gęsi powinny być trzymane w grupach o odpowiedniej liczebności, a okresy odosobnienia ptaków powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.

Última actualización: 2014-11-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Checo

- samota a izolovanost v evropských společnostech: starší občané [4], znevýhodnění mladí lidé: "chudé dětství".

Polaco

- samotność i izolacja w społeczeństwach europejskich — osoby starsze [4], młodzież społecznie upośledzona, ubóstwo dzieci;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

5.5.4 Informační a podpůrná opatření by se měla zaměřit i na starší obyvatelstvo, zejména na osoby žijící o samotě, osoby chudé nebo žijící na okraji společnosti, aby se tak zamezilo rozšířenému způsobu nezdravého stravování, které tyto životní situace s sebou často nesou.

Polaco

5.5.4 Wsparcie i informowanie powinno również dotyczyć osób starszych, szczególnie samotnych, ubogich lub żyjących na marginesie społeczeństwa, aby uniknąć niezdrowego odżywiania się, jakie te sytuacje często powodują.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Návštěvníci nesmějí být v prostorách obsahujících USE ponecháni o samotě.

Polaco

Odwiedzający nie pozostają sami w pomieszczeniach, w których znajdują się INE

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Nabízí emocionální podporu osobám, které trpí samotou, nachází se ve stavu psychologické krize nebo uvažují o sebevraždě.

Polaco

Usługa oferuje wsparcie emocjonalne rozmówcom cierpiącym na samotność, będącym w stanie kryzysu emocjonalnego albo rozważającym popełnienie samobójstwa.

Última actualización: 2014-10-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Však když vidí obchodování, neb kratochvíli, rozběhnou se za nimi a zanechají tě stojícího o samotě.

Polaco

Lecz kiedy oni dojrzą jakiś handel lub zabawę, to śpieszą na oślep ku nim i pozostawiają ciebie stojącego.

Última actualización: 2014-07-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

5) ¶pravidlo pro slu™byƒ po™adavek obecnïho charakteru t̅kajócó se pヨóstupu ke slu™bèm a jejich poskytovènó ve smyslu bodu 2, ze-jmïna ustanovenó t̅kajócó se poskytovatele slu™eb, slu™eb samot-n̅ch a pヨójemce slu™eb, s v̅jimkou pヨedpisヮ, kterï se nezamクヨujó speci«ckynaslu™by de«novanï ve v̅þe uvedenïm bodu.

Polaco

Przykıady リrodkùw, ktùre mogıyby stanowiア zasadシ dotyczッcッ usıug spoıeczeホstwa informacyjnego, obejmujッ リrodki doty-czッce warunkùw podjシcia dziaıalnoリci (np. obowiッzek uzyska-nia licencji), リrodki odnoszッce siシ do warunkùw prowadzenia dziaıalnoリci on-line (np. ogùlny zakaz promocji handlowych lub pewnych form reklamy), リrodki dotyczッce dostawcy usıug on--line (np. wymagania dotyczッce doリwiadczenia zawodowego wymaganego od osoby bシdッcej doradcッ podatkowym リwiad-czッcym usıugi on-line), リrodki dotyczッce dostawy usıug on-line (np. przepisy okreリlajッce maksymalnッ wysokoリア stawek, jakie moザna naliczaア za usıugi) oraz リrodki dotyczッce odbiorcy ta-kich usıug (np. uczestnictwo ograniczone do okreリlonej grupy wiekowej, リrodki majッce zastosowanie do konkretnych kate-gorii odbiorcùw, np. osùb niepeınoletnich).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Některé z těchto rozdílů mezi pohlavími lze vysvětlit vyšším výskytem rizikového chování u mužů, a to včetně časnějšího zahájení užívání drog, užívání více typů drog najednou včetně alkoholu, nitrožilní aplikace drog o samotě a vyššího podílu vězněných.

Polaco

Niektóre z tych różnic między płciami być może dałoby się wytłumaczyć wyższymi poziomami ryzykownych zachowań wśród mężczyzn, w tym wcześniejszą inicjacją w zażywaniu, używaniem wielu narkotyków jednocześnie i alkoholu, wstrzykiwaniem w samotności oraz wyższym odsetkiem pobytu w więzieniach.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Tento kufřík mohou použít lékaři a záchranáři k poskytnutí první pomoci zraněným v horách, ale v naléhavých případech také horalové, kteří jsou na samotách nebo daleko od zdravotních zařízení, a to na obou stranách hranic.

Polaco

Walizki tej będą mogli używać lekarze i ratownicy do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków w górach, ale także, w nagłych wypadkach, ludności mieszkającej na obszarach odizolowanych lub oddalonych od ośrodków medycznych po obu stronach granicy.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Upozorněte své děti na nebezpečí práce o samotě nebo v noci.

Polaco

Uświadom dziecku, jakie zagrożenia niesie praca w pojedynkę lub w nocy.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

2. Za účelem kontroly přístupu osob do těchto budov nebo do částí budov přijmou dotyčné služby opatření umožňující s určitostí zjistit totožnost zaměstnance a návštěvníků. Návštěvníci nesmějí být v prostorách obsahujících USE ponecháni o samotě.

Polaco

2. W celu kontroli dostępu osób do takich budynków lub części budynków, zainteresowane służby podejmują kroki umożliwiające właściwe zidentyfikowanie pracowników i odwiedzających. Odwiedzający nie pozostają sami w pomieszczeniach, w których znajdują się INE

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

5.5.3 Podpůrná a informační opatření by měla začít u rodičů, kteří nejmladší věkové skupině (dětem a mládeži) radí při správné a nejlepší volbě výživy. Nyní existuje pádný vědecký důkaz, že kojené děti jsou později v životě méně obézní než děti krmené umělou stravou, proto by prevence měla začít prosazováním kojení.5.5.4 Informační a podpůrná opatření by se měla zaměřit i na starší obyvatelstvo, zejména na osoby žijící o samotě, osoby chudé nebo žijící na okraji společnosti, aby se tak zamezilo rozšířenému způsobu nezdravého stravování, které tyto životní situace s sebou často nesou.

Polaco

5.5.3 Przedsięwzięcia mające na celu wsparcie i informowanie powinny być w pierwszej kolejności adresowane do rodziców i polegać na doradzaniu w sprawie prawidłowego i optymalnego żywienia najmłodszej grupy wiekowej (niemowlęta i małe dzieci). Istnieją obecnie solidne naukowe dowody na to, że niemowlęta karmione piersią są w późniejszym okresie życia mniej otyłe od niemowląt karmionych pokarmem sztucznym, dlatego też zapobieganie otyłości powinno rozpocząć się od promowania właściwego karmienia niemowląt.5.5.4 Wsparcie i informowanie powinno również dotyczyć osób starszych, szczególnie samotnych, ubogich lub żyjących na marginesie społeczeństwa, aby uniknąć niezdrowego odżywiania się, jakie te sytuacje często powodują.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo