Usted buscó: przedsiębiorców (Checo - Sueco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Checo

Sueco

Información

Checo

název -program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców mieście gorzowie wielkopolskim -

Sueco

titel -program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców mieście gorzowie wielkopolskim -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

název -program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Żarów -

Sueco

titel -program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Żarów -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

2 ustawy 15 % rocznych przychodów z prywatyzacji wraz z naliczonymi odsetkami przekazywane jest na fundusz restrukturyzacji przedsiębiorców.

Sueco

2 ustawy 15 % rocznych przychodów z prywatyzacji wraz z naliczonymi odsetkami przekazywane jest na fundusz restrukturyzacji przedsiębiorców.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

název _bar_ program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców mieście gorzowie wielkopolskim _bar_

Sueco

titel _bar_ program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców mieście gorzowie wielkopolskim _bar_

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

název _bar_ program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Żarów _bar_

Sueco

titel _bar_ program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Żarów _bar_

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

uchwała rady miejskiej w Żarowie w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Żarów _bar_

Sueco

uchwała rady miejskiej w Żarowie w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Żarów _bar_

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

załącznik do uchwały rady miasta: program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w mieście gorzowie wielkopolskim _bar_

Sueco

załącznik do uchwały rady miasta: program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w mieście gorzowie wielkopolskim _bar_

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

právní základ _bar_ uchwała rady miasta jeleniej góry w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej.

Sueco

rättslig grund _bar_ uchwała rady miasta jeleniej góry w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Środki w wysokości 27,9 mln pln zostały przyznane na podstawie zmienionej ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (tabela 5).

Sueco

Środki w wysokości 27,9 mln pln zostały przyznane na podstawie zmienionej ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (tabela 5).

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

(37) restrukturyzacja niektórych zobowiązań wynikających z prawa publicznego może opierać się o tzw. ustawy restrukturyzacyjne: ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców ("ustawa z 30.8.2002") oraz ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy ("ustawa z 30.10.2002") zmieniona ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. ("ustawa z 14.11.2003"). jeżeli restrukturyzacja nie jest możliwa na mocy tych ustaw restrukturyzacyjnych z uwagi na ich ograniczenia merytoryczne lub czasowe, należności publicznoprawne mogą być przedmiotem restrukturyzacji na mocy innych przepisów, takich jak ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ("ustawa o zus"), ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ("ustawa o pfron"), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa ("ordynacja podatkowa"), ustawa z dnia 11 sierpnia 1997 r. o administrowaniu nieruchomościami lub ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.

Sueco

(37) restrukturyzacja niektórych zobowiązań wynikających z prawa publicznego może opierać się o tzw. ustawy restrukturyzacyjne: ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (%quot%ustawa z 30.8.2002%quot%) oraz ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (%quot%ustawa z 30.10.2002%quot%) zmieniona ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. (%quot%ustawa z 14.11.2003%quot%). jeżeli restrukturyzacja nie jest możliwa na mocy tych ustaw restrukturyzacyjnych z uwagi na ich ograniczenia merytoryczne lub czasowe, należności publicznoprawne mogą być przedmiotem restrukturyzacji na mocy innych przepisów, takich jak ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (%quot%ustawa o zus%quot%), ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (%quot%ustawa o pfron%quot%), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (%quot%ordynacja podatkowa%quot%), ustawa z dnia 11 sierpnia 1997 r. o administrowaniu nieruchomościami lub ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

právní základ -uchwała rady miasta jeleniej góry w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: dz.u. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zmianami) -

Sueco

rättslig grund -uchwała rady miasta jeleniej góry w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: dz.u. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zmianami) -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

právní základ -ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., dz.u. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm. załącznik do uchwały rady miasta: program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w mieście gorzowie wielkopolskim -

Sueco

rättslig grund -ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., dz.u. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm. załącznik do uchwały rady miasta: program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w mieście gorzowie wielkopolskim -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

právní základ -ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., dz.u. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm. uchwała rady miejskiej w Żarowie w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Żarów -

Sueco

rättslig grund -ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., dz.u. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm. uchwała rady miejskiej w Żarowie w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Żarów -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

právní základ -uchwała nr xl/230/2005 rady miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy miasto Łowicz. art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz.u. z 2002 r. nr 9, poz. 84, z poz. 84 z późn. zm.) -

Sueco

rättslig grund -uchwała nr xl/230/2005 rady miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy miasto Łowicz. art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz.u. z 2002 r. nr 9, poz. 84, z poz. 84 z późn. zm.) -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

právní základ -uchwała nr xxv/271/05 rady miejskiej w bobolicach z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy bobolice tworzących nowe miejsca pracy art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz.u. z 2002 r., nr 9, poz. 84 z późn. zm.). -

Sueco

rättslig grund -uchwała nr xxv/271/05 rady miejskiej w bobolicach z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy bobolice tworzących nowe miejsca pracy art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz.u. z 2002 r., nr 9, poz. 84 z późn. zm.). -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

právní základ -art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz.u. z 2002 r. nr 9, poz. 84, z poz. 84 z późn. zm.), § 2 i § 5 uchwały nr vi/35/2003 rady miejskiej w kunowie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy kunów (dz. urz. woj. Św. nr 48 poz. 576) oraz uchwały nr vii/48/03 rady miejskiej w kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zmian do uchwały nr vi/35/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy kunów (dz. urz. woj. Św. nr 48 poz. 579) -

Sueco

rättslig grund -art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz.u. z 2002 r. nr 9, poz. 84, z poz. 84 z późn. zm.), § 2 i § 5 uchwały nr vi/35/2003 rady miejskiej w kunowie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy kunów (dz. urz. woj. Św. nr 48 poz. 576) oraz uchwały nr vii/48/03 rady miejskiej w kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zmian do uchwały nr vi/35/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy kunów (dz. urz. woj. Św. nr 48 poz. 579) -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

(37) restrukturyzacja niektórych zobowiązań wynikających z prawa publicznego może opierać się o tzw. ustawy restrukturyzacyjne: ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców ("ustawa z 30.8.2002") oraz ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy ("ustawa z 30.10.2002") zmieniona ustawą z dnia 14 listopada 2003 r.

Sueco

(37) restrukturyzacja niektórych zobowiązań wynikających z prawa publicznego może opierać się o tzw. ustawy restrukturyzacyjne: ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców ("ustawa z 30.8.2002") oraz ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy ("ustawa z 30.10.2002") zmieniona ustawą z dnia 14 listopada 2003 r.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

(46) restrukturyzacja części należności wynikających z przepisów prawa publicznego może być oparta na tzw. ustawach restrukturyzacyjnych: ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (dalej zwanej "ustawą z 30 sierpnia 2002 r.") i ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (dalej zwanej "ustawą z 30 października 2002 r."), zmienioną ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. (dalej zwaną "ustawą z 14 listopada 2003 r.").

Sueco

(46) restrukturyzacja części należności wynikających z przepisów prawa publicznego może być oparta na tzw. ustawach restrukturyzacyjnych: ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (dalej zwanej "ustawą z 30 sierpnia 2002 r.") i ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (dalej zwanej "ustawą z 30 października 2002 r."), zmienioną ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. (dalej zwaną "ustawą z 14 listopada 2003 r.").

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

5) ustawy, minister właściwy do spraw skarbu podwyższa kapitał arp s.a. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodów funduszu restrukturyzacji przedsiębiorców z przeznaczeniem tych środków na udzielanie pomocy na ratowanie i restrukturyzację dużych przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji, w tym także przeznaczonych do prywatyzacji.

Sueco

5) ustawy, minister właściwy do spraw skarbu podwyższa kapitał arp s.a. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodów funduszu restrukturyzacji przedsiębiorców z przeznaczeniem tych środków na udzielanie pomocy na ratowanie i restrukturyzację dużych przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji, w tym także przeznaczonych do prywatyzacji.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

576) oraz uchwały nr vii/48/03 rady miejskiej w kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zmian do uchwały nr vi/35/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy kunów (dz.

Sueco

576) oraz uchwały nr vii/48/03 rady miejskiej w kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zmian do uchwały nr vi/35/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy kunów (dz.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo