Usted buscó: 还是政府军 (Chino (Simplificado) - Vietnamita)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Chino (Simplificado)

Vietnamita

Información

Chino (Simplificado)

政府

Vietnamita

chính phủ

Última actualización: 2012-09-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Chino (Simplificado)

政府

Vietnamita

chính phủ

Última actualización: 2014-03-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Chino (Simplificado)

政府

Vietnamita

chính quyền

Última actualización: 2012-09-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Chino (Simplificado)

truecrypt 没有足够信息确定是否要加密还是解密。

Vietnamita

truecrypt does not have sufficient information to determine whether to encrypt or decrypt.

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Chino (Simplificado)

政府

Vietnamita

chính phủ

Última actualización: 2009-07-01
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

% 1 的另一实例正在运行, 您是想要打开另外一个实例, 还是在同一实例中继续工作 ? 但是请注意, 非常不幸, 这些实例视图的副本都是只读的 。

Vietnamita

một thể hiện% 1 khác cũng đang chạy: bạn thực sự muốn mở thể hiện thêm nữa, hoặc tiếp tục sử dụng thể hiện này? ghi chú rằng ô xem trùng chỉ cho bạn có quyền đọc.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

% 1 的另一实例正在运行, 您是想要打开另外一个实例, 还是在同一实例中继续工作 ? 但是请注意, 非常不幸, 这些实例视图的副本都是只读的 。

Vietnamita

một thể hiện% 1 khác cũng đang chạy: bạn thực sự muốn mở thể hiện thêm nữa, hoặc tiếp tục sử dụng thể hiện này? ghi chú rằng ô xem trùng chỉ cho bạn có quyền đọc.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

% 1 的另一实例正在运行, 您是想要打开另外一个实例, 还是在同一实例中继续工作 ? 但是请注意, 非常不幸, 这些实例视图的副本都是只读的 。

Vietnamita

một thể hiện% 1 khác cũng đang chạy: bạn thực sự muốn mở thể hiện thêm nữa, hoặc tiếp tục sử dụng thể hiện này? ghi chú rằng ô xem trùng chỉ cho bạn có quyền đọc.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

cisco - 政府大楼stencils

Vietnamita

cisco - tòa nhà của chính phủstencils

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

cisco - 政府大楼stencils

Vietnamita

cisco - tòa nhà của chính phủstencils

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

cisco - 政府大楼stencils

Vietnamita

cisco - tòa nhà của chính phủstencils

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

kimdaba 将试图从图像的 exif 信息读取图像的日期。 如果失败, 它将尝试从文件的时间标记获取日期 。 然而, 如果图像是扫描输入的, 此信息可能错误( 您需要拍照的日期, 而不是扫描的日期) 。 如果您只是扫描图像, 而不是有时使用数码相机, 您需要回答 否 。 如果您从不扫描图像, 您应该回答 是 , 否则回答 询问 。 这将允许您在每一次对话决定图像是来自扫描仪还是照相机 。

Vietnamita

trình kphotoalbum sẽ thử đọc ngày tháng của ảnh từ thông tin exif có sẵn trong ảnh đó. nếu không thể, nó sẽ thử lấy ngày tháng từ nhãn thời gian của tập tin đó. tuy nhiên, thông tin này là sai nếu ảnh đã được quét vào (bạn muốn lưu ngày chụp ảnh, không phải ngày quét). nếu bạn thường chỉ quét ảnh, không sử dụng máy chụp ảnh số, bạn nên trả lời không (no). còn nếu bạn không bao giờ quét ảnh, bạn nên trả lời có (yes), và nếu trường hợp là khác, hãy trả lời hỏi (ask). Đáp ứng thứ ba này sẽ cho bạn khả năng chọn nếu ảnh thuộc về máy quét hay máy chụp ảnh, từ phiên chạy này đến phiên bản khác.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

kimdaba 将试图从图像的 exif 信息读取图像的日期。 如果失败, 它将尝试从文件的时间标记获取日期 。 然而, 如果图像是扫描输入的, 此信息可能错误( 您需要拍照的日期, 而不是扫描的日期) 。 如果您只是扫描图像, 而不是有时使用数码相机, 您需要回答 否 。 如果您从不扫描图像, 您应该回答 是 , 否则回答 询问 。 这将允许您在每一次对话决定图像是来自扫描仪还是照相机 。

Vietnamita

trình kphotoalbum sẽ thử đọc ngày tháng của ảnh từ thông tin exif có sẵn trong ảnh đó. nếu không thể, nó sẽ thử lấy ngày tháng từ nhãn thời gian của tập tin đó. tuy nhiên, thông tin này là sai nếu ảnh đã được quét vào (bạn muốn lưu ngày chụp ảnh, không phải ngày quét). nếu bạn thường chỉ quét ảnh, không sử dụng máy chụp ảnh số, bạn nên trả lời không (no). còn nếu bạn không bao giờ quét ảnh, bạn nên trả lời có (yes), và nếu trường hợp là khác, hãy trả lời hỏi (ask). Đáp ứng thứ ba này sẽ cho bạn khả năng chọn nếu ảnh thuộc về máy quét hay máy chụp ảnh, từ phiên chạy này đến phiên bản khác.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

kimdaba 将试图从图像的 exif 信息读取图像的日期。 如果失败, 它将尝试从文件的时间标记获取日期 。 然而, 如果图像是扫描输入的, 此信息可能错误( 您需要拍照的日期, 而不是扫描的日期) 。 如果您只是扫描图像, 而不是有时使用数码相机, 您需要回答 否 。 如果您从不扫描图像, 您应该回答 是 , 否则回答 询问 。 这将允许您在每一次对话决定图像是来自扫描仪还是照相机 。

Vietnamita

trình kphotoalbum sẽ thử đọc ngày tháng của ảnh từ thông tin exif có sẵn trong ảnh đó. nếu không thể, nó sẽ thử lấy ngày tháng từ nhãn thời gian của tập tin đó. tuy nhiên, thông tin này là sai nếu ảnh đã được quét vào (bạn muốn lưu ngày chụp ảnh, không phải ngày quét). nếu bạn thường chỉ quét ảnh, không sử dụng máy chụp ảnh số, bạn nên trả lời không (no). còn nếu bạn không bao giờ quét ảnh, bạn nên trả lời có (yes), và nếu trường hợp là khác, hãy trả lời hỏi (ask). Đáp ứng thứ ba này sẽ cho bạn khả năng chọn nếu ảnh thuộc về máy quét hay máy chụp ảnh, từ phiên chạy này đến phiên bản khác.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

konqueror 使得工作和管理文件从未如此容易。 不管是本地还是网络文件夹, 您都可尽享像强大的侧边栏及文件预览这样的高级特性 。

Vietnamita

konqueror giúp làm việc và quản lý tập tin dễ dàng. bạn có thể duyệt cả thư mục trên máy cũng như các thư mục mạng, và có thể dùng các tính năng cao cấp như thanh bên và xem trước tập tin.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

konqueror 使得工作和管理文件从未如此容易。 不管是本地还是网络文件夹, 您都可尽享像强大的侧边栏及文件预览这样的高级特性 。

Vietnamita

konqueror giúp làm việc và quản lý tập tin dễ dàng. bạn có thể duyệt cả thư mục trên máy cũng như các thư mục mạng, và có thể dùng các tính năng cao cấp như thanh bên và xem trước tập tin.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

konqueror 使得工作和管理文件从未如此容易。 不管是本地还是网络文件夹, 您都可尽享像强大的侧边栏及文件预览这样的高级特性 。

Vietnamita

konqueror giúp làm việc và quản lý tập tin dễ dàng. bạn có thể duyệt cả thư mục trên máy cũng như các thư mục mạng, và có thể dùng các tính năng cao cấp như thanh bên và xem trước tập tin.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

konqueror 还是一个全功能而易用的 web 浏览器。 有它的日子, 网上冲浪不再是一件枯燥的事情。 只需在位置栏输入您要浏览的地址( 例如 http: // www. kde. org) 并按 enter, 或者选择书签菜单中的任何一项 。

Vietnamita

konqueror còn là trình duyệt mạng với đầy đủ các tính năng và dễ sử dụng. hãy nhập địa chỉ (ví dụ http: // www. kde. org) của trang web bạn muốn xem vào thanh vị trí và nhấn enter, hoặc chọn một mục từ thực đơn Đánh dấu.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

konqueror 还是一个全功能而易用的 web 浏览器。 有它的日子, 网上冲浪不再是一件枯燥的事情。 只需在位置栏输入您要浏览的地址( 例如 http: // www. kde. org) 并按 enter, 或者选择书签菜单中的任何一项 。

Vietnamita

konqueror còn là trình duyệt mạng với đầy đủ các tính năng và dễ sử dụng. hãy nhập địa chỉ (ví dụ http: // www. kde. org) của trang web bạn muốn xem vào thanh vị trí và nhấn enter, hoặc chọn một mục từ thực đơn Đánh dấu.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

konqueror 还是一个全功能而易用的 web 浏览器。 有它的日子, 网上冲浪不再是一件枯燥的事情。 只需在位置栏输入您要浏览的地址( 例如 http: // www. kde. org) 并按 enter, 或者选择书签菜单中的任何一项 。

Vietnamita

konqueror còn là trình duyệt mạng với đầy đủ các tính năng và dễ sử dụng. hãy nhập địa chỉ (ví dụ http: // www. kde. org) của trang web bạn muốn xem vào thanh vị trí và nhấn enter, hoặc chọn một mục từ thực đơn Đánh dấu.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo