Usted buscó: 通常 (tōngcháng) (Chino (Simplificado) - Lituano)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Chino (Simplificado)

Lituano

Información

Chino (Simplificado)

通常 (tōngcháng)

Lituano

eilinis

Última actualización: 2009-07-01
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Chino (Simplificado)

通常

Lituano

iprastai

Última actualización: 2011-09-16
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: MatteoT

Chino (Simplificado)

选中这个选项将流量统计设置为 0。 通常 , 您会每月做一次 。

Lituano

pažymėkite, norėdami nustatyti srauto sąskaitos reikšmę lygią nuliui. paprastai tą reikia padaryti kartą mėnesyje.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Chino (Simplificado)

选中这个选项将电话费设置为 0。 通常 , 您会每月做一次 。

Lituano

pažymėkite norėdami nustatyti telefono kaštus lygius nuliui. paprastai tą reikia padaryti kartą per mėnesį.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Chino (Simplificado)

& kde; 项目使用 svn 来开发软件的核心部分。 通常情况下, 当您更改了代码的一部分, 而您想要提交此更改时, 较好的方法是对当前的快照创建补丁, 然后将该补丁发送给相应程序的开发者/ 维护者 。

Lituano

& kde; projektas naudoja svn pagrindinių komponentų kūrimui. paprastai po to, kai jūs pataisote kokią nors & kde; dalį (pavyzdžiui pataisote klaidą) ir norite nusiųsti pakeitimą į & kde;, jums reikėtų sukurti pakeitimo aprašymą (patch) ir nusiųsti jį tos konkrečios programos programuotojams/ koordinatoriui.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Chino (Simplificado)

(通常是 x)

Lituano

(paprastai x)

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Chino (Simplificado)

(通常是 y)

Lituano

(paprastai y)

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Chino (Simplificado)

4. 确定连接端口 输入您望远镜所连接的端口号码。 如果您的计算机只有一个串口, 那么端口通常是 / dev/ ttys0 。 如果您不太确定端口号码, 您可以将此处留空, kstars 会尝试扫描已经连接望远镜的端口。 请注意, 自动扫描可能要花几分钟才能完成 。

Lituano

4. nurodykite jungties prievadą nurodykite prievadą, prie kurio prijungtas teleskopas. jei kompiuteryje yra tik vienas nuoseklusis prievadas, tai prievadas, greičiausiai, bus / dev/ ttys0 jei jūs tiksliai nežinote koks tai prievadas, šį laukelį galite palikti tuščią — kstars tikrindama visus prievadus bandys surasti prijungtąjį teleskopą. Šis paieškos procesas gali užtrukti keletą minučių.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Chino (Simplificado)

bcc (密件抄送) 地址 您在此输入的地址将会作为收件地址添加到每封用此身份寄出的信件中。 但这些地址其他收件人是看不到的 。 这通常用于将每封信件发送到您的另外一个账户中 。 要指定多个地址, 请使用逗号分隔密件抄送收件人列表 。 如果您对此选项不太确定的话, 请将此域留空 。

Lituano

bcc (blind carbon copy - „ slaptos kopijos “) adresai adresai, kuriuos čia įrašysite, bus įdėti į kiekvieną laišką, kurį jūs išsiųsite šia tapatybe. jie bus nematomi kitiems gavėjams. dažniausiai tai yra naudojama norint nusiųsti kiekvieno siunčiamo laiško kopiją kitai jūsų paskyrai. norėdami nurodyti daugiau nei vieną adresą, atskirkite juos kableliais. jei kyla abejonių, palikite šitą laukelį tuščią.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Chino (Simplificado)

evolution 1. x 导入过滤器 选择您的 evolution 本地邮件文件夹的基目录( 通常为 ~ /. evolution/ local /) 。 由于可以重新创建文件夹结构, 文件夹将存储于“ evolution- import” 下 。

Lituano

evolution 1. x importo filtraspasirinkite vietinį evolution pašto aplanką (paprastai ~/ evolution/ local). kadangi šiuo metu yra įmanoma atkurti aplanko struktūrą, aplankai bus sudėti į: "evolution- import".

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Chino (Simplificado)

evolution 2. x 导入过滤器 选择您的 evolution 本地邮件文件夹的基目录( 通常为 ~ /. evolution/ mail/ local /) 。 注意 : 不要选择 不包含 mbox 文件的文件夹( 比如 maildir) 。 如果您不小心选择了的话, 您将会得到很多新文件夹 。 由于可以创建文件夹结构, 文件夹将存储于“ evolution- import” 下 。

Lituano

evolution 2. x importo filtras pasirinkite vietinio evolution pašto katalogą (paprastai - ~ /. evolution/ mail/ local /). pastaba: nesirinkite aplanko, kuriame nėra mbox failų (pvz., maildir): jei visgi taip padarysite, gausite daug naujų aplankų. kadangi šiuo metu yra įmanoma atkurti aplanko struktūrą, aplankai bus sudėti į: "evolution- import".

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Chino (Simplificado)

kde 钱包系统允许您来控制个人数据的安全等级。 虽然默认设置通常来说适用于大多数用户, 但您仍然可能想要更改其中一些设置, 不过这里的一些设置会降低程序的易用性。 您也可以在 kwallet 控制模块中调整这项设定 。

Lituano

kde slaptažodinių sistema leidžia kontroliuoti jūsų asmeninių duomenų saugumo laipsnį. kai kurie iš šių nustatymų taip pat turi įtakos naudojimo paprastumui. numatytieji nustatymai turėtų būti priimtini daugeliui naudotojų, tačiau kai kuriuos galima pakeisti pagal savo poreikius. Šiuos nustatymus vėliau galėsite pakeisti valdymo centro kwallet modulyje.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Chino (Simplificado)

konqueror 浏览器 您可以在这里配置 konqueror 的浏览器功能。 请注意, 文件管理器的功能是在“ 文件管理器” 配置模块中配置的。 您可以设置 konqueror 在装入网页时如何处理其中的 html 代码。 通常不必更改这里的全部设置 。

Lituano

konqueror naršyklė Čia jūs galite konfigūruoti konqueror naršyklės funkcionalumą. prašome pastebėti, kad failų tvarkyklės funkcionalumas turi būti konfigūruojamas naudojant „ failų tvarkyklės “ konfigūravimo modulį. jūs galite padaryti kai kuriuos nustatymus, kaip konqueror turėtų tvarkytis su html kodu įkeliamuose žiniatinklio puslapiuose. paprastai nėra būtina ką nors čia pakeisti.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Chino (Simplificado)

opera 电子邮件导入过滤器 此过滤器将导入 opera 邮件文件夹中的邮件。 如果您想要从 opera 邮件目录中一个账户的全部邮件, 请使用此过滤器 。 选择账户所在的目录( 通常为 ~ /. opera/ mail/ store/ account *) 。 注意 : 电子邮件将会导入到与账户同名的文件夹中, 只是带有前缀“ opera - ” 。

Lituano

opera importo filtras Šis filtras importuos paštą iš opera pašto aplanko. naudokite šį filtrą norėdami importuoti visus maildir aplankus iš opera. pasirinkite paskyros aplanką (greičiausiai: ~ /. opera/ mail/ store/ account *). pastaba: laiškai bus importuoti į aplanką pavadintą pagal paskyrą, su priešdėliu opera -

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Chino (Simplificado)

p, li {white- space: pre- wrap;} 在不同语系里一个地点通常有不同的名称, 地图标签可以根据用户选定的语言显示它。 作为备选, 您也可以以官方语言和地点图例并列显示名称 。

Lituano

p, li {white- space: pre- wrap;} vietovių pavadinimai kitose kalbose būna, dažniausiai, kitokie. vietovių pavadinimai gali būti rodomi naudotojo kalba, arba tos vietovės kalba ir rašmenimis.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Chino (Simplificado)

sylpheed 导入过滤器 选择您想要导入的 sylpheed 邮件文件夹的基础目录( 通常是: ~/ mail) 。 由于可以重建文件夹结构, 文件夹将存在您本地文件夹的“ sylpheed- import” 下 。 此过滤器还将重建信件的状态, 例如新邮件或已转发 。

Lituano

sylpheed importo filtras pasirinkite vietinio sylpheed pašto aplanką, kurį morite importuoti (paprastai: ~/ mail) kadangi šiuo metu yra įmanoma atkurti aplanko struktūrą, aplankai bus sudėti į: "sylpheed- import" jūsų vietiniame aplanke. Šis filtras taip pat atkurs pranešimų būsenas, t. y. "naujas" ar "persiųstas".

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Chino (Simplificado)

thunderbird/ mozilla 导入过滤器 选择您的基础 thunderbird/ mozilla 邮件文件夹( 通常是 ~ /. thunderbird / *. default/ mail/ local folders /) 。 注意 : 绝对不要选择 不 包含 mbox 文件的文件夹( 例如 maildir) 。 如果您那么做的话, 将会得到很多新文件夹 。 由于可以重建文件夹结构, 文件夹将存储于“ thunderbird- import” 下 。

Lituano

thunderbird/ mozilla importo filtras pažymėkite šakninį thunderbird/ mozilla pašto aplanką (paprastai tai yra ~ /. thunderbird / *. default/ mail/ local folders /). pastaba: nesirinkite aplanko, kuriame nėra mbox failų (pvz., maildir): jei visgi taip padarysite, bus sukurta daug naujų aplankų. kadangi šiuo metu yra įmanoma atkurti aplanko struktūrą, aplankai bus sudėti į: "thunderbird- import".

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Chino (Simplificado)

uid 不在这个范围的用户不会被 kdm 和此设置对话框显示。 注意 uid 为 0( 通常是 root) 的用户不受该选项的影响, 在“ 反向选择” 模式下必须被明确排除。 uids

Lituano

vartotojai su uid (skaitmeniniu vartotojo identifikatoriumi), neesančiu šiame intervale, nebus rodomi kdm ir šiame nustatymų dialoge. atkreipkite dėmesį, kad vartotojų su uid lygiu 0 (paprastai „ root “) tas neliečia, ir juos reiktų atskirai paslėpti pasirinkus „ atvirkštinio pažymėjimo “ veikseną. uids

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Chino (Simplificado)

unix 环境通常允许将文件或文件夹链接到其它名称和/ 或位置。 kde 检测到链接的结果是无穷循环。 即, 文件( 可能是间接的) 链接到它自己 。

Lituano

unix terpėje paprastai galima sukurti failo ar aplanko nuorodą į kitą vardą ir/ ar vietą. kde pastebėjo nuorodą ar nuorodų seriją, sukuriančią uždarą ciklą – pvz. failas buvo (galbūt per tarpinius failus) nuoroda į save patį.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Chino (Simplificado)

unix 环境通常允许将文件或文件夹链接到其它名称和/ 或位置。 在请求的复制过程中, kde 检测到链接的结果是无穷循环。 即, 文件( 可能是间接的) 链接到它自己 。

Lituano

unix terpėje paprastai galima sukurti failo ar aplanko nuorodą į kitą vardą ir/ ar vietą. nurodytos kopijavimo operacijos metu kde pastebėjo nuorodą ar nuorodų seriją, sukuriančią uždarą ciklą – pvz. failas buvo (galbūt per tarpinius failus) nuoroda į save patį.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo