Preguntar a Google

Usted buscó: 意外惊喜 (Chino (Simplificado) - Vietnamita)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Chino (Simplificado)

Vietnamita

Información

Chino (Simplificado)

为% 1 协议服务的进程意外退出 。

Vietnamita

Tiến trình cho giao thức% 1 đã thoát bất ngờ.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Chino (Simplificado)

发生了一个未知/ 意外错误Socket error code RemotelyDisconnected

Vietnamita

gặp lỗi không rõ / bất ngờSocket error code RemotelyDisconnected

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Chino (Simplificado)

同步 此选项要求所有对文件的写操作必须将操作提交到磁盘上以后才响应完成。 考虑到服务器可能有意外崩溃的可能性, 这对于严格要求数据安全的场合很有用, 但会降低性能 。 默认情况下, 服务器会在适当的时候才写入数据 。

Vietnamita

Đồng bộ Tùy chọn này yêu cầu mọi việc ghi tập tin được gài vào đĩa trước khi yêu cầu ghi hoàn thành. Nó bảo vệ dữ liệu trong trường hợp trình phục vụ sụp đổ, còn giảm hiệu suất. Mặc định là cho phép trình phục vụ ghi dữ liệu khi nào sẵn sàng.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Chino (Simplificado)

和主机% 1 进行网络通讯时发生错误( 可能原因比如网线被意外拔出) 。

Vietnamita

Gặp lỗi mạng (v. d. cáp mạng bị tháo nút ra) cho máy% 1.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Chino (Simplificado)

在 “% 2” 后面的意外字符 “% 1 ”

Vietnamita

Ký tự bất thường «% 1 » nằm sau «% 2 »

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Chino (Simplificado)

意外的 SFTP 错误 :% 1

Vietnamita

Lỗi SFTP không mong đợi:% 1

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Chino (Simplificado)

意外的标记 “% 1 ” 。

Vietnamita

Gặp hiệu bài bất thường «% 1 ».

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Chino (Simplificado)

收到意外连接, 已中止Name

Vietnamita

Name

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Chino (Simplificado)

未知的意外% 1

Vietnamita

Ngoại lệ lạ% 1

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Chino (Simplificado)

警告:如果 TrueCrypt 后台任务被禁用,下面的功能在您退出 TrueCrypt 后将会失效:1) 系统热键2) 自动卸载加密卷(例如注销时,意外的主设备移除,超时,等等)3) 提示(例如:对隐藏加密卷的损坏被阻止时)4) 通知栏图标注意:您可以随时在通过右键单击 TrueCrypt 的通知栏图标并选择“退出”来停止后台任务。您确认要停止 TrueCrypt 的后台任务吗?

Vietnamita

WARNING: If the TrueCrypt Background Task is disabled, the following functions will be disabled whenever you exit TrueCrypt:1) Hot keys2) Auto-dismount (e.g., upon log off, inadvertent host device removal, time-out, etc.)3) Notifications (e.g., when damage to hidden volume is prevented)4) Tray iconNote: You may shut down the Background Task anytime by right-clicking the TrueCrypt tray icon and selecting 'Exit'.Are you sure you want to disable the TrueCrypt Background Task?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Chino (Simplificado)

警告:如果 TrueCrypt 现在退出,以下功能将被禁用:1) 系统热键2) 自动卸载加密卷(例如注销时,意外的主设备移除,超时,等等)3) 提示(例如,当阻止损害隐藏加密卷时)注意:如果您不希望 TrueCrypt 在关闭程序窗口后以后台方式运行,请在程序参数选择里面禁用后台任务选项。(并且,如有必要,在程序参数里面禁用 TrueCrypt 的自动运行)。您确定要退出 TrueCrypt 吗?

Vietnamita

WARNING: If TrueCrypt exits now, the following functions will be disabled:1) Hot keys2) Auto-dismount (e.g., upon log off, inadvertent host device removal, time-out, etc.)3) Notifications (e.g., when damage to hidden volume is prevented)Note: If you do not wish TrueCrypt to run in the background, disable the TrueCrypt Background Task in the Preferences (and, if necessary, disable the automatic start of TrueCrypt in the Preferences).Are you sure you want TrueCrypt to exit?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo