Usted buscó: bruttoværditilvækst (Danés - Checo)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Checo

Información

Danés

bruttoværditilvækst

Checo

hrubá přidaná hodnota

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

energi bruttoværditilvækst energiforsyningssektorens samlede produktion

Checo

celkový energetický výkon v dodavatelském sektoru

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

landbrug godstransportenergiforbrug emission af drivhusgasser kunstvandingsområde bruttoværditilvækst energiforbrug

Checo

emise plynůzpůsobujícíchskleníkový efekt

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

bnp, industriproduktion, bruttoværditilvækst i sektoren for private tjenester, udgifter til privatforbrug osv.)

Checo

hdp, průmyslovou produkci, hrubou přidanou hodnotu odvětví soukromých služeb, výdaje na soukromou spotřebu).

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

i 2010 stod smv'erne for mere end 58 % af den samlede bruttoværditilvækst (bvt) i unionen

Checo

v roce 2010 vyprodukovaly malé a střední podniky více než 58 % hrubé přidané hodnoty unie

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

desuden steg andelen i tyskland, grækenland og frankrig i forhold til både beskæftigelse og hektarantal men faldt i forhold til landbrugets bruttoværditilvækst.

Checo

– na více decentralizovaný pøístup, který se regionální programy.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

a) bnp er summen af de forskellige institutionelle sektorers eller de forskellige erhvervs bruttoværditilvækst plus produktskatter minus produktsubsidier (som ikke er opdelt på sektorer og industrier).

Checo

a) hdp je úhrn hrubé přidané hodnoty různých institucionálních sektorů nebo různých odvětví hospodářství, plus daně a minus dotace na produkty (které nejsou přiděleny sektorům a odvětvím).

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

disse regioner tegner sig for 45 % af bruttoværditilvæksten og 53 % af beskæftigelsen i eu, men der er en tendens til, at de er bagefter i forhold til ikke-landdistrikter for så vidt angår en række socioøkonomiske indikatorer, inkl. de strukturelle indikatorer.

Checo

tyto regiony vytváří v eu 45 % hrubé přidané hodnoty (hph) a poskytují 53 % pracovních míst, avšak ve srovnání s nevenkovskými oblastmi mají tendenci zaostávat v mnoha sociálně-ekonomických ukazatelích, včetně strukturálních ukazatelů.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

a) bnp er summen af de forskellige institutionelle sektorers eller de forskellige erhvervs bruttoværditilvækst plus produktskatter minus produktsubsidier (som ikke er opdelt på sektorer og industrier). det er også saldoen på den samlede økonomis produktionskonto.

Checo

a) hdp je úhrn hrubé přidané hodnoty různých institucionálních sektorů nebo různých odvětví hospodářství, plus daně a minus dotace na produkty (které nejsou přiděleny sektorům a odvětvím). je to rovněž vyrovnávací položka účtu výroby národního hospodářství;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

a) bnp er summen af de forskellige institutionelle sektorers eller de forskellige erhvervs bruttoværditilvækst plus produktskatter minus produktsubsidier (som ikke er opdelt på sektorer og industrier). det er også saldoen på den samlede økonomis produktionskonto.

Checo

a) hdp je úhrn hrubé přidané hodnoty různých institucionálních sektorů nebo různých odvětví hospodářství, plus daně a minus dotace na produkty (které nejsou přiděleny sektorům a odvětvím). je to rovněž vyrovnávací položka účtu výroby národního hospodářství;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

[45] bruttoværditilvæksten (bvt) for de seks vigtigste økonomiske sektorer der sammenlagt udgør bnp: 1. landbrug, 2. fremstillingssektoren, 3. bygge-og anlægssektoren, 4. handel og turisme, 5. kreditter og tjenesteydelser til virksomheder og 6. administration.[46] blandt andet kan nævnes de undersøgelser, som den afrikanske udviklingsbank har støttet.

Checo

7.14 všeobecně řečeno, ehsv, jak již vyjádřil několikrát v předchozích stanoviscích zastává ten názor, že epa představují velice důležitou výzvu pro eu a pro světové hospodářství. realizace těchto dohod překročí plánovaný časový horizont [47] a jejich úspěch bude zaručen pouze v případě, že se jim podaří zapojit občanskou společnost a jejím prostřednictvím zhodnotit roli ženy v procesu rozhodování a uskutečňování konkrétních projektů.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

[45] bruttoværditilvæksten (bvt) for de seks vigtigste økonomiske sektorer der sammenlagt udgør bnp: 1. landbrug, 2. fremstillingssektoren, 3. bygge-og anlægssektoren, 4. handel og turisme, 5. kreditter og tjenesteydelser til virksomheder og 6. administration.[46] blandt andet kan nævnes de undersøgelser, som den afrikanske udviklingsbank har støttet.

Checo

7.14 všeobecně řečeno, ehsv, jak již vyjádřil několikrát v předchozích stanoviscích zastává ten názor, že epa představují velice důležitou výzvu pro eu a pro světové hospodářství. realizace těchto dohod překročí plánovaný časový horizont [47] a jejich úspěch bude zaručen pouze v případě, že se jim podaří zapojit občanskou společnost a jejím prostřednictvím zhodnotit roli ženy v procesu rozhodování a uskutečňování konkrétních projektů.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

7.1 i dag har alle udviklede lande svært ved at håndtere globaliseringens mange aspekter. naturligvis rammer den gradvise åbning af markederne, som er årsagen til fænomenet, meget forskelligt i de enkelte lande.7.1.1 lande med en veludviklet servicesektor og en økonomi, hvor bruttoværditilvæksten [45] i fremstillingssektoren er lav (bvt 2), befinder sig i en gunstig position i et globaliseret system. i denne historiske fase er det i højere grad end tidligere evnen til at levere avancerede serviceydelser, der er bestemmende for en økonomis fremgang.

Checo

6.4.1 všeobecně jsou dotace určené dohodami epa sociálním a hospodářským službám spíše malé pokud se jedná o ochranu vnitřních regionálních trhů nebo pokud jde o nabídnutí alternativní pomoci omezení spojených s nabídkou. hlubší dopadová analýza by musela uvést, na jaké úrovni by měla být poskytována pomoc, v závislosti na menších příjmech acp zapříčiněných přechodem k volnému obchodu s eu.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

7.1 i dag har alle udviklede lande svært ved at håndtere globaliseringens mange aspekter. naturligvis rammer den gradvise åbning af markederne, som er årsagen til fænomenet, meget forskelligt i de enkelte lande.7.1.1 lande med en veludviklet servicesektor og en økonomi, hvor bruttoværditilvæksten [45] i fremstillingssektoren er lav (bvt 2), befinder sig i en gunstig position i et globaliseret system. i denne historiske fase er det i højere grad end tidligere evnen til at levere avancerede serviceydelser, der er bestemmende for en økonomis fremgang.

Checo

6.4.1 všeobecně jsou dotace určené dohodami epa sociálním a hospodářským službám spíše malé pokud se jedná o ochranu vnitřních regionálních trhů nebo pokud jde o nabídnutí alternativní pomoci omezení spojených s nabídkou. hlubší dopadová analýza by musela uvést, na jaké úrovni by měla být poskytována pomoc, v závislosti na menších příjmech acp zapříčiněných přechodem k volnému obchodu s eu.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

hvis indikatoren for økonomiske forventninger og andre sektorindikatorer skal være til nytte, skal de have en række egenskaber som for eksempel konsekvens, aktualitet, sammenlignelighed osv. desuden skal indikatorernes kvalitet konstant overvåges, ved at man undersøger, om de kan anvendes til at spore de makroøkonomiske aggregater, de repræsenterer. på det mest aggregerede niveau bør indikatorerne kunne spore udviklingen i væksten i bnp tilstrækkelig nøjagtigt. gode sporingsresultater er også en forudsætning for tillidsindikatorer på sektorplan (industri, tjenester, forbrug osv.) i relation til deres makroøkonomiske referencevariabler (f.eks. bnp, industriproduktion, bruttoværditilvækst i sektoren for private tjenester, udgifter til privatforbrug osv.) indikatorernes kvalitet skal konstant evalueres, og de skal ændres og forbedres i overensstemmelse med resultatet af disse evalueringer. der gennemføres regelmæssigt forskellige forskningsprojekter og undersøgelser for at udvikle nye sektorindikatorer eller forbedre de eksisterende for at sikre en bedre overvågning af den økonomiske udvikling.

Checo

aby byly užitečné ukazatel hospodářského klimatu a ostatní odvětvové ukazatele, musejí mít řadu vlastností, jako je konzistentnost, aktuálnost, porovnatelnost atd. kromě toho je třeba soustavně zkoumat jakost ukazatelů pozorováním toho, nakolik jsou s to sledovat vývoj dotyčných makroekonomických agregátů. na nejvíce agregované úrovni by měly být ukazatele s to dostatečně dobře nastínit vývoj růstu hdp. také u ukazatelů důvěry na úrovni jednotlivých odvětví (průmyslu, služeb, spotřeby atd.) je nezbytné, aby spolehlivě odrážely dotyčné referenční makroekonomické proměnné (např. hdp, průmyslovou produkci, hrubou přidanou hodnotu odvětví soukromých služeb, výdaje na soukromou spotřebu). je třeba soustavně hodnotit, nakolik ukazatele odrážejí odpovídající agregované hodnoty, a v souladu s výsledky těchto hodnocení provádět změny a zlepšení. pravidelně se provádějí různé výzkumné projekty a studie za účelem vyvinutí nových odvětvových ukazatelů nebo zlepšení stávajících odvětvových ukazatelů tak, aby lépe odrážely hospodářský vývoj.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

hvis indikatoren for økonomiske forventninger og andre sektorindikatorer skal være til nytte, skal de have en række egenskaber som for eksempel konsekvens, aktualitet, sammenlignelighed osv. desuden skal indikatorernes kvalitet konstant overvåges, ved at man undersøger, om de kan anvendes til at spore de makroøkonomiske aggregater, de repræsenterer. på det mest aggregerede niveau bør indikatorerne kunne spore udviklingen i væksten i bnp tilstrækkelig nøjagtigt. gode sporingsresultater er også en forudsætning for tillidsindikatorer på sektorplan (industri, tjenester, forbrug osv.) i relation til deres makroøkonomiske referencevariabler (f.eks. bnp, industriproduktion, bruttoværditilvækst i sektoren for private tjenester, udgifter til privatforbrug osv.) indikatorernes kvalitet skal konstant evalueres, og de skal ændres og forbedres i overensstemmelse med resultatet af disse evalueringer. der gennemføres regelmæssigt forskellige forskningsprojekter og undersøgelser for at udvikle nye sektorindikatorer eller forbedre de eksisterende for at sikre en bedre overvågning af den økonomiske udvikling.

Checo

aby byly užitečné ukazatel hospodářského klimatu a ostatní odvětvové ukazatele, musejí mít řadu vlastností, jako je konzistentnost, aktuálnost, porovnatelnost atd. kromě toho je třeba soustavně zkoumat jakost ukazatelů pozorováním toho, nakolik jsou s to sledovat vývoj dotyčných makroekonomických agregátů. na nejvíce agregované úrovni by měly být ukazatele s to dostatečně dobře nastínit vývoj růstu hdp. také u ukazatelů důvěry na úrovni jednotlivých odvětví (průmyslu, služeb, spotřeby atd.) je nezbytné, aby spolehlivě odrážely dotyčné referenční makroekonomické proměnné (např. hdp, průmyslovou produkci, hrubou přidanou hodnotu odvětví soukromých služeb, výdaje na soukromou spotřebu). je třeba soustavně hodnotit, nakolik ukazatele odrážejí odpovídající agregované hodnoty, a v souladu s výsledky těchto hodnocení provádět změny a zlepšení. pravidelně se provádějí různé výzkumné projekty a studie za účelem vyvinutí nových odvětvových ukazatelů nebo zlepšení stávajících odvětvových ukazatelů tak, aby lépe odrážely hospodářský vývoj.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

for organisationer i fremstillingssektoren (industri) angiver tallet den samlede årlige bruttoværditilvækst i mio. eur eller det samlede årlige fysiske output angivet i ton eller, for små organisationer, den samlede årsomsætning eller antallet af ansatte

Checo

u organizací činných ve výrobním odvětví (průmysl) uvádí celkovou roční hrubou přidanou hodnotu vyjádřenou v milionech eur (mil. eur) či celkovou roční fyzickou produkci vyjádřenou v tunách nebo v případě malých organizací celkový roční obrat nebo počet zaměstnanců,

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

1,8 1,5 2,8 1,8 2,2 2,8 2,7 3,3 0,3 0,8 1,0 0,6 0,9 1,6 1,4 1,4 1,7 0,2 0,2 6,4 6,3 1,8 1,5 1,4 2,7 0,0 - 0,2 4,5 5,4 2,5 1,8 2,3 4,3 0,0 0,3 8,1 7,5 2,0 1,2 1,6 3,2 0,3 - 0,1 4,8 5,4 2,2 1,8 2,5 3,6 - 0,1 0,0 8,4 8,8 2,5 1,7 2,0 4,7 0,2 0,3 7,5 6,9 2,8 1,7 2,1 4,0 0,5 0,0 6,7 7,0 2,3 2,1 2,5 4,8 - 0,5 1,1 9,8 7,3 0,6 0,1 0,1 0,4 0,5 - 0,3 0,7 1,5 0,5 0,6 1,4 0,8 - 0,3 0,3 3,1 2,3 0,9 0,3 0,0 2,1 0,3 0,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,0 - 0,1 1,8 2,2 0,1 0,5 0,5 1,2 - 0,5 0,8 3,7 1,9 realt bruttonationalprodukt heraf : indenlandsk efterspørgsel3 ) privat forbrug offentligt forbrug faste bruttoinvesteringer lagerændringer 4 ) nettoeksport 3 ) eksport 5 ) import 5 ) real bruttoværditilvækst : heraf : industri ekskl .

Checo

sezonně očištěné ) meziroční tempa růstu 1 ) 2004 reálný hrubý domácí produkt z toho : domácí poptávka 3 ) soukromá spotřeba vládní spotřeba hrubá tvorba fixního kapitálu změny zásob 4 ) Čistý vývoz 3 ) vývoz 5 ) dovoz 5 ) reálná hrubá přidaná hodnota z toho : průmysl bez stavebnictví stavebnictví Čistě tržní služby 6 ) 1,8 1,6 1,4 1,4 1,7 0,2 0,2 6,4 6,3 2005 1,5 1,8 1,5 1,4 2,7 0,0 - 0,2 4,5 5,4 2006 2,8 2,5 1,8 2,3 4,3 0,0 0,3 8,1 7,5 2005 4 . q 1,8 2,0 1,2 1,6 3,2 0,3 - 0,1 4,8 5,4 2006 1 .

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

7.1.1 lande med en veludviklet servicesektor og en økonomi, hvor bruttoværditilvæksten [45] i fremstillingssektoren er lav (bvt 2), befinder sig i en gunstig position i et globaliseret system.

Checo

7.1.1 národy, které mají dobře vyvinutý systém služeb a hospodářství, ve kterém se snížila přidaná hodnota [45] výrobního odvětví (val 2) mají v globalizovaném systému výhodu.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

kilder: eurostat, europa-kommissionen, imf, bis, ecb og ecbs beregninger.1) bnp-andele er baseret på landenes bnp i løbende amerikanske dollar.2) baseret på bruttoværditilvækst i løbende priser.3) defineret som forholdet mellem arbejdsstyrken og personer i den arbejdsdygtige alder (mellem 15 og 64 år).4) defineret som forholdet mellem antallet af beskæftigede personer og personer i den arbejdsdygtige alder (i aldersgruppen 15-64).5) baseret på ens95.6) eu-15 og eu-25: samlet indlån hos mfier; usa: indskud på anfordring, tids- og opsparingsindskud hos bankinstitutioner; japan: indskud på anfordring, tids- og opsparingsindskud hos banker.7) eu-15 og eu-25: mfiernes udlån til andre residenter; usa: udlån fra banker, sparekasser og kreditforeninger; japan: udlån til den private sektor.

Checo

zdroje: eurostat, evropská komise, mmf, bis, ecb a výpočty ecb.1) podíly hdpvycházejí z hdpjednotlivých zemí přepočtených podle aktuálního kurzu na usd.2) založeno na hrubé přidané hodnotě v běžných cenách.3) poměr pracovní síly k počtu obyvatel v produktivním věku (od 15 do 64 let).4) poměr zaměstnaných osob k počtu obyvatel v produktivním věku (od 15 do 64 let).5) podle esa95.6) eu 15 a eu 25: celkové vklady u mfi; spojené státy: netermínované, termínované a spořicí vklady u bankovních institucí; japonsko:netermínované a termínované vklady u bank.7)eu 15 a eu 25: půjčky mfi ostatním rezidentům; spojené státy: půjčky komerčních bank, spořitelních institucí a úvěrových družstev;japonsko: půjčky soukromému sektoru.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo