Usted buscó: forenelighedskriterier (Danés - Húngaro)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Húngaro

Información

Danés

forenelighedskriterier

Húngaro

Összeegyeztethetőségi kritériumok

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

ef-domstolen udtalte, at kommissionen ikke havde overskredet sine beføjelser ved at fastlægge forenelighedskriterier for statsstøtte.

Húngaro

az eb megállapította, hogy a bizottság nem terjeszkedett túl hatáskörén az állami támogatás összeegyeztethetőségi szempontjainak meghatározásával.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

i gennemførelsesbestemmelsernes artikel 2, stk. 2 og 3, fastsættes eu's forenelighedskriterier, som rumænien skal opfylde.

Húngaro

a végrehajtási szabályok 2. cikkének (2) és (3) bekezdése meghatározza azt a mechanizmust, amely révén romániának figyelembe kell vennie az uniós összeegyeztethetőségi kritériumok változását.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

kommissionen behøvede ikke at begrænse sig til en simpel kodicering af sin tidligere praksis, men kunne trække på sine erfaringer til at fastlægge nye forenelighedskriterier, herunder selv strengere kriterier end de eksisterende.

Húngaro

a bizottságnak nem kell korábbi gyakorlatának egyszerű kodikációjára szorítkoznia, hanem felhasználhatja tapasztalatait új összeegyeztethetőségi szempontok megállapítására, beleértve a meglévőknél még szigorúbb szempontokat is.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

bestemmelsen forholder sig ikke tydeligt til udviklingen af forenelighedskriterierne efter udløbet af eksf-traktaten i 2002.

Húngaro

az összeegyeztethetőségi kritériumoknak az eszak-szerződés 2002-ben történt hatályvesztését követő alakulásával kapcsolatban nincs konkrét utalás.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

det er baggrunden for, at kommissionen accepterer at anvende mere lempelige forenelighedskriterier på startstøtte til ruter fra regionerne i den yderste periferi, bl.a. hvad angår intensitet og varighed, og ikke vil rejse indvendinger mod denne form for støtte til ruter til nabotredjelande.

Húngaro

az európai bizottság ezért elfogadja, hogy az útvonalak legkülső régiókból történő indítására nyújtott támogatásokra rugalmasabb összeegyeztethetőségi kritériumok vonatkozhatnak, nevezetesen a támogatások intenzitása és időtartama tekintetében, és nem emel kifogást az ilyen támogatások tekintetében a szomszédos harmadik országoknak nyújtandó szolgáltatások esetében.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

i artikel 2, stk. 1, andet punktum, henvises der særlig til de forenelighedskriterier, som er fastlagt i protokol nr. 2: "hvis støtteydelsen eller støtteprogrammer gælder produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af det europæiske kul- og stålfællesskab, anvendes dette stykkes første punktum fuldt ud, idet undersøgelsen dog ikke foretages på grundlag af de kriterier, der er udformet på basis af anvendelsen af artikel 87 i traktaten om oprettelse af det europæiske fællesskab, men på grundlag af kriterier, der er udformet på basis af anvendelsen af statsstøttereglerne i traktaten om oprettelse af det europæiske kul- og stålfællesskab." det skal bemærkes, at det tydeligt fremgår af bestemmelsen, at udviklingen af forenelighedskriterierne er forbundet med eksf-traktaten i forhold til støtte, der er omfattet af protokol nr. 2. det er i modsætning til den generelle støtte, der vedrører artikel 2, stk. 1, første sætning (se betragtning 41 ovenfor).

Húngaro

a 2. cikk (1) bekezdésének második mondata különösen a 2. jegyzőkönyv szerinti összeegyeztethetőségi kritériumokra hivatkozik: „amennyiben a támogatások odaítélése vagy a támogatási programok az európa-megállapodás 2. jegyzőkönyvének hatálya alá eső termékekre irányulnak, e bekezdés első mondata teljes mértékben alkalmazandó, azzal a kivétellel, hogy az értékelést nem az európai közösséget létrehozó szerződés 87. cikkében foglalt szabályok alkalmazásából eredő kritériumok alapján, hanem az európai szén- és acélközösséget létrehozó szerződésben foglalt állami támogatási szabályok alkalmazásából eredő kritériumok alapján kell végezni.” meg kell jegyezni, hogy e mondat megfogalmazása egyértelműen jelzi, hogy a 2. cikk (1) bekezdése első mondatának hatálya alá tartozó általános támogatások helyzetével ellentétben (lásd a fenti (41) preambulumbekezdést), a 2. jegyzőkönyv hatálya alá tartozó támogatások esetében az összeegyeztethetőségi kritériumok az eszak-szerződésre való hivatkozások révén alakulnak.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

i beslutningen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure udtalte kommissionen, at støtten ydes i overensstemmelse med eksisterende regionalstøtteordninger [23] og konkluderede, at de standardforenelighedskrav, der er fastlagt i rnr (såsom forenelighedskriterierne vedrørende initialinvestering i den regionalstøtteberettigede region, støtteberettigede omkostninger) er overholdt.

Húngaro

a hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló határozatában a bizottság jelezte, hogy a támogatást a létező regionális támogatási programok [23] rendelkezéseinek megfelelően nyújtották, továbbá arra a következtetésre jutott, hogy az rti-ben meghatározott általános megfelelőségi követelményeket (regionális támogatásra jogosult régióban történő induló beruházás, elszámolható költségek, saját hozzájárulás, ösztönző hatás, a beruházás fenntartása, támogatások halmozása) tiszteletben tartották.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

rumænien underrettes især om alle eu-ændringer af forenelighedskriterierne, når sådanne retsakter ikke offentliggøres, og "har rumænien ikke senest tre måneder efter modtagelsen af de officielle oplysninger om ændringerne gjort indsigelse mod dem, gælder de som forenelighedskriterier, jf. stk. 1. gør rumænien indsigelse mod ændringerne, finder der med udgangspunkt i den indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne, der tilsigtes med europaaftalen, konsultationer sted i associeringsrådet i henhold til artikel 7 og 8 i nærværende bestemmelser".

Húngaro

romániát különösen tájékoztatni kell a közösségi összeegyeztethetőségi kritériumok bármely olyan változásáról, amelyet nem tettek közzé, és „amennyiben az ilyen változásokkal kapcsolatban a rájuk vonatkozó hivatalos tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül románia nem emel kifogást, azok az e cikk (1) bekezdésének rendelkezései szerint az összeegyeztethetőség kritériumává válnak. amennyiben az ilyen változásokkal kapcsolatban románia kifogást emel, – az európa-megállapodás által előírt jogszabályi közelítésre tekintettel – e szabályok 7. és 8. cikkének megfelelően konzultációkra kerül sor.”

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

(80) som anført i beslutningen om at iværksætte den formelle undersøgelsesprocedure er støtten tildelt i overensstemmelse med den godkendte ordning pl 39/2004, og som sådan er de normale forenelighedskriterier i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte (f.eks.

Húngaro

számú, engedélyezett támogatási programmal összhangban nyújtották, és így a regionális támogatásról szóló iránymutatásban megállapított standard összeegyeztethetőségi kritériumok (például a regionális támogatásra jogosult régiókban végrehajtott kezdeti beruházás, támogatható költségek, saját hozzájárulás, ösztönző hatás, a beruházás fenntartása, halmozás) teljesültek.

Última actualización: 2010-09-02
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo