Preguntar a Google

Usted buscó: fortolkningselementer (Danés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Inglés

Información

Danés

Desuden bør de tage hensyn til alle andre fortolkningselementer, herunder Kommissionens retningslinjer, meddelelser og beslutninger.

Inglés

In addition, they should take due account of all other elements of interpretation including Commission guidelines, notices and decisions.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Domstolen kan med henblik herpå tage hensyn til andre fortolkningselementer, der kan være nyttige for løsningen af tvisten i hovedsagen.

Inglés

None the less, Council Directive 89/440/EEC of 18 July 1989 amending Directive 71/305 inserted

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

I lyset af ovennævnte fortolkningselementer som helhed tilkommer det den forelæggende ret at afgøre, om der i hovedsagen er sket en overførsel.

Inglés

It is for the referring court to establish, in the light of all the interpretative criteria, whether in the case of which it is seised a transfer has taken place.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Der kan således ikke være tale om, at Domstolen afslår at give de forelæggende retter de nødvendige fortolkningselementer vedrørende fællesskabsretten, blot fordi der vil kunne opstå

Inglés

If the national courts set aside the provisions of a collective agreement because they are

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

FERYN forsyne den nationale domstol med fortolkningselementer vedrørende fællesskabsretten, som kan være nyttige for denne ved vurderingen af virkningerne af en bestemmelse i national ret.

Inglés

FERYN to a particular case, but may only provide a national court with information on the interpretation of Community law which may be useful to it in assessing the effects of a provision of national law.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Kommissionen måimidlertid nødvendigvis i vid udstrækning bygge på de oplysninger, den faktisk modtager,samtidig med at den tilføjer fortolkningselementer, der er nødvendige for medlemsstaternes forståelse af deres lovbestemte forpligtelser.

Inglés

However, the Commission largely depends on the information that it actually receives, while providinginterpretative elements necessary for a good comprehension by the Member States of theirregulatory obligations.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Kommissionen må imidlertid nødvendigvis i vid udstrækning bygge på de oplysninger, den faktisk modtager, samtidig med at den tilføjer fortolkningselementer, der er nødvendige for medlemsstaternes forståelse af deres lovbestemte forpligtelser.

Inglés

However, the Commission largely depends on the information that it actually receives, while providing interpretative elements necessary for a good comprehension by the Member States of their regulatory obligations.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Den virksomhed, Domstolen skal udøve i henhold til traktatens artikel 177, be­står i at forsyne enhver ret i Fællesskabet med de fortolkningselementer vedrørende fællesskabsretten, som er nødvendige for retten til løsning af de reelle tvister, som rejses for den.

Inglés

The duty of the Court of Justice under Article 177 of the EEC Treaty is to sup­ply all courts in the Community with the information on the interpretation of Com­munity law which is necessary to enable them to settle genuine disputes which are brought before them.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Dette prærogativ tilkommer den forelæggende ret, der selv fastlægger den nationale retlige ramme, men overlader Domstolen muligheden for at bidrage med alle de fællesskabsretlige fortolkningselementer, som kan sætte den forelæggende ret i stand til at bedømme, om de nationale bestemmelser er forenelige med fællesskabsretten.

Inglés

That is the prerogative of the court making the reference which, while drawing up the internal legal framework, leaves it open to the Court to provide all the criteria of interpretation of Community law so as to permit the court making the reference to assess the compatibility of national legislation with the Community rules.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Følgelig faldt den irske lovgivning ikke inden for anvendelsesområdet for fællesskabsretten, og Domstolen, som var blevet anmodet om en præjudiciel afgørelse, kunne ikke give den nationale ret de nødvendige fortolkningselementer med henblik på at vurdere, hvorvidt de pågældende bestemmelser var forenelige med grundrettighederne.

Inglés

The same was true of Article 32(1) which required Member States in their trade with one another not to make more restrictive the quotas and measures having equivalent effect existing at the date of entry into force of the Treaty.2

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Da direktiv 77/187 kan finde anvendelse i en situation, som den i sagen for den nationale ret omhandlede, bør retten for det andet forsynes med de nødvendige fortolkningselementer, således at den kan bedømme, om der i sagen har fundet en overførsel sted i direktivets artikel 1, stk. l's forstand.

Inglés

While the absence of any contractual link between the transferor and the transferee or, as in this case, between the two undertakings successively entrusted with the operation of bus routes may point to the absence of a transfer within the meaning of Directive 77/187, it is certainly not conclusive.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

De fortolkningselementer, der angår rækkevidden af direktivets artikel 30, stk. 4, såvel som dettes ånd og formål, som der er redegjort for ovenfor i denne doms præmis 34-40, giver den forelæggende ret samtlige de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan vurdere de pågældende nationale bestemmelsers forenelighed med fællesskabsretten med henblik på afgørelsen af de for denne anlagte sager.

Inglés

It is settled case-law that Community law precludes the automatic exclusion from public works contracts of certain tenders determined in accordance with a mathematical criterion, Community law does not in principle preclude a mathematical criterion, such as the anomaly threshold applied in the cases referred, from being used for the purposes of determining which tenders appear to be abnormally low, so long as the result to which application of that criterion leads is not beyond challenge, and the requirement for inter partes examination of those tenders in accordance with Article 30(4) of the Directive is complied with.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Den kan dog forsyne den nationale retsinstans med alle de fortolkningselementer vedrørende fællesskabsretten, som kan sætte retten i stand til at løse det forelagte juridiske problem (dom af 4.5.1993, sag C-17/92, Distribuidores Cinematográficos, Smi. I, s. 2239, præmis 8).

Inglés

It may, however, supply the national court with an interpretation of Community law that will enable that court to resolve the legal problem before it (Case C-17/92 Federación de Distribuidores Cinematográficos v Spanish State [1993] ECR I-2239, paragraph 8).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Det tilkommer herefter den nationale ret at afgøre, om SS er en råvare i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i punkt C, første afsnit, i første del af bilaget til direktiv 81/852, og i bekræftende fald at anvende bestemmelserne i punkt C under hensyntagen til de ovenfor angivne fortolkningselementer.

Inglés

It is thus clear from those provisions that recourse to Article 9, point 3, of Directive 81/851 suspends the timelimit for granting marketing authorisation.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Domstolen har derimod kompetence til at forsyne den nationale domstol med alle de fællesskabsretlige fortolkningselementer, som kan sætte denne i stand til at bedømme, om nationale bestemmelser er forenelige med fællesskabsretten (dom af 6.3.2007, forenede sager C-338/04, C-359/04 og C-360/04, Placanica m.fl., Sml. I, s. 1891, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).

Inglés

On the other hand, the Court does have jurisdiction to provide the national court with all the guidance as to the interpretation of Community law necessary to enable that court to rule on the compatibility of those national rules with Community law (see Joined Cases C-338/04, C-359/04 and C-360/04 Placanica and Others [2007] ECR I-1891, paragraph 36 and the caselaw cited).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Domstolen kan heller ikke forsyne den national ret med fortolkningselementer med henblik på vurderingen af en internretlig bestemmelses forenelighed med EØF-traktatens artikel 40, stk. 3, andet afsnit, når den pågældende bestemmelse ikke er blevet vedtaget i henhold til en fællesskabsretlig bestemmelse vedrørende det fælles landbrugsmarked.«

Inglés

(ii) The criterion that the active substance or the components of imported plant protection products and master products are manufactured by the same company, by a company belonging to the same group or under licence is not relevant in assessing whether the two products are identical.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Domstolen kan heller ikke forsyne den national ret med fortolkningselementer med henblik på vurderingen af en internretlig bestemmelses forenelighed med EØF-traktatens artikel 40, stk. 3, andet afsnit, når den pågældende bestemmelse ikke er blevet vedtaget i henhold til en fællesskabsretlig bestemmelse vedrørende det fælles landbrugsmarked.«

Inglés

In its judgment in BNG I, the Court replied that Directives 71/304 and 71/305 had to be interpreted as permitting, for the purposes of the assessment of the criteria to be satisfied by a contractor when an application for registration by the dominant legal person of a group was being examined, account to be taken of companies belonging to that group, provided that the legal person in question established that it actually had available the resources of those companies which were necessary for carrying out the works.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Domstolen udtalte herom under henvisning til visse fortolkningselementer, at det måtte lægges til grund, at begrebet "dosisgrænser" i bestemmelsen må forstås således, at formålet har været at fastsætte et minimumsbeskyttelsesniveau. sesniveau.

Inglés

The Court held in that connection that certain elements of interpretation enabled the conclusion to be drawn that the concept of "dose limits" in Article 10(2) of the directive had to be understood as imposing a minimum level of protection.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

Domstolen undersøgte, hvornår et organ kunne betegnes som et offentligretligt organ som omhandlet i artikel 1, litra b), andet afsnit, i direktiv 92/50 og forsynede den nationale ret med de fortolkningselementer, som den havde brug for på dette punkt.

Inglés

The Court examined the issue of when a body can be classed as having the status of a body governed by public law within the meaning of the second subparagraph of Article 1(b) of Directive 92/50 and supplied the national court with the ruling that it needed on the interpretation of that provision.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

For det første ønsker retsinstanserne fællesskabsretlige fortolkningselementer for at kunne tage stilling til, om de gebyrer, der med tilbagevirkende kraft er indført ved artikel 11, stk. 1, i lov nr. 448/1998, og som tilsigter at omfatte registreringen af stiftelsesdokumentet og

Inglés

The distinction between taxes prohibited by Article 10 of the Directive and duties paid by way of fees or dues implies that the latter cover only payments collected on registration of company documents whose amount is calculated on the basis of the cost of the service rendered.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo