MyMemory, la memoria de traducción más extensa del mundo
Click to expand

Par de idiomas: Click to swap content  Tema   
Preguntar a Google

Usted buscó: ordenshåndhævelse ( Danés - Inglés )

    [ Desactivar colores ]

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Inglés

Información

Danés

(Bifald) hjælpeprogrammer for dommere, ordenshåndhævere og socialarbejdere.

Inglés

This includes support programmes for judges, law enforcement offices, and social workers.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Den består af ca. 160 eksperter inden for politi, ordenshåndhævelse og retssystem, der udsendes til det centrale niveau (Kabul),regioner og provinser.

Inglés

It consists of some 160 police, law enforcement and justiceexperts deployed at the central (Kabul), regional andprovincial levels.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

EP fastslår, at der i men­neskerettighedsrapporterne fra næsten alle EU­medlemslande nu i årevis er blevet beret­tet om ukorrekt opførsel hos politi og ordenshåndhævende myndigheder og kriti­sable forhold på politistationer og i fæng­sler.

Inglés

After endorsing his support for sustainable development post-Johannesburg, Mr Simitis then looked at sensitive issues facing the EU such as illegal immigration and asylum.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

I menneskerettighedsrapporterne fra næsten alle EU­medlemslande er der nu i årevis blevet berettet om ukorrekt opførsel hos po­liti og andre ordenshåndhævere og kritisable forhold på politistationer og i fængsler.

Inglés

Following what has been regarded as a successful Danish Presidency, the Presidency of the Council is handed over to Greece for the first six months of 2003.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Jeg mener, vi har en elementær ret til at bestemme, om vi vil repræsenteres af en tidligere SS-oversergent fra Leib-Standart Adolf Hitler, også selv om hr. Schönhubers ordenshåndhæver i salen har de samme begyndelsesbogstaver som hans tidligere enhed.

Inglés

I also move that you apply Rule 87 and put the motion by the chairman of the Socialist Group to the vote.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Men fremover er det andre ordenshåndhævere, der bliver samarbejdspartnere med agenturet om at spore ulovlig fisk.

Inglés

From now on, other law enforcement bodies will work with it to track illegal catches.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Når aUe religiøse målestokke forsvinder (og så oven i købet via såkaldte progressive gejstiige selv); når sædelige normer havner på lossepladsen; når eftergivenheden bliver drevet ud i sin yderste konsekvens; når slaphed er trumf; når alt-er-muligt og alt-er-tilladt antager de mest afsindige former; når anstændighed bliver latterliggjort og anset for gammeldags og udslidt; når værdier som orden, tugt, indre værdighed, disciplin, selvbeherskelse og andre bliver mistænkeliggjort; når familien bliver undergravet; når under visningen bliver løsrevet fra sine høje opdragelsesværdier; når afvigelser bliver bortforklaret; når ordenshåndhæveres optræden bliver stækket; når retten gør ofret til skyldig og den skyldige til offer; når al stræben mod sædelig og åndelig elite bliver udskreget som fascistisk.

Inglés

When all religious standards disappear (often as a result of the activities of 'progressive' clerics themselves); when moral standards are dumped; when permissiveness is taken to excess; when indifference rules supreme; when the idea that 'anything goes' takes on the craziest of forms; when decency is ridiculed and considered oldfashioned and outdated; when values such as order, virtue, inner dignity, discipline, self-control and others are seen as suspect; when the family is undermined; when education is stripped of its status; when abnormalities are praised; when the forces of law and order are not allowed to do theh job; when the law makes victims into criminals and criminals into victims; when all efforts to establish a moral and spiritual elite are jeered at as fascist.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Når de rammer den højreorienterede politiske modstander, den til fældige forbipasserende og politibetjenten som ordenshåndhæver og får dem sendt på hospitalet, er alle våben gode.

Inglés

In particular, I think that we should prohibit the use of firearms, for example, against defenceless animals except in controlled culling for maintaining the ecological balance.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Provinsrådet, men navnlig Den Faste Deputation og Provinsguvernøren tager vigtige beslutninger i de centrale myndigheders navn og for deres regning på områder som miljøtilladelser, klager i bygge- og udstykningssager, afgørelse af kommunale skatteklager, godkendelse af kommunale budgetter og regnskaber, sikkerhed og ordenshåndhævelse.

Inglés

The provincial council, but especially the permanent deputation and the provincial governor, take important decisions on behalf of the central government on environmental licences, building and housing appeals, the settlement of municipal tax complaints, the approval of municipal budgets and accounts, security, and maintenance of law and order.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

På den anden side leverer Arafat ikke det, vi ønsker, nemlig effektiv ordenshåndhævelse i hans egne områder.

Inglés

Surely this was not the kind of development intended in the peace agreement and this is why it is our responsibility to promote economic and social reconstruction, improve penetration of aid and ensure that elections are held as soon as possible and in any case before the Israeli elections.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

indførelse af et enkelt transitsystem for Europa samordning af bedrageribekæmpelse og ordenshåndhævelse.

Inglés

Strategic Torget 2: Dealing with key market distortions.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

• forbedre uddannelsen af embedsmænd i politi og andre ordenshåndhævende myn­digheder samt fængselspersonale,

Inglés

One of the highlights of the Greek Presidency will be the signing of the Accession Treaties with the ten candidate countries at a special ceremony on 16th April 2003 at the Acropolis.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Vi tænker i denne forbindelse på hjælpeprogrammer for dommere, ordenshåndhævere og socialarbejdere.

Inglés

This includes support programmes for judges, law enforcement offices, and social workers.

Última actualización: 2012-03-23
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Danés

Med henblik på en effektiv kamp mod terrorismen, uanset dens karakter, bør man- og her er jeg enig med ordføreren, fru Reding- bryde den onde cirkel, som vi er kommet til at skabe ved at hindre udbredelsen af de subkulturer, der giver næring til den, at afpolitisere- tillad mig at bruge dette ord- terroristhandlinger og alene betragte dem som almindelige kriminelle handlinger, at benytte tekniske midler i kampen mod terrorismen med infiltration og modoplysning og som led heri benytte hensigtsmæssige midler og personer, at anvende forenklede udleveringsprocedurer og uddanne et korps af dommere og ordenshåndhævere med særlig indsigt i den gældende lovgivning i de forskellige medlemsstater, at give Den Europæiske Union fællesskabsbeføjelser med hensyn til terrorisme, fordi et åbent samfund skal indføre fælles lovgivning til bekæmpelse af dette højst alvorlige problem, at styrke samarbejdet om den internationale efterforskning, herunder samarbejdet mellem domstolene samt endelig at harmonisere de strafferetlige regler i Den Europæiske Union.

Inglés

To combat terrorism, of whatever kind, effectively we must- and here I agree with the rapporteur, Mrs Reding- smash the vicious circle that has been created by preventing the proliferation of those subcultures that feed it; we must depoliticize- if you will excuse the word- the terrorist act, reducing it to the mere status of a common crime; we must use technical resources for combating terrorism, such as infiltration and disinformation, ensuring that the struggle is equipped with appropriate human and technical resources; we must apply simplified extradition procedures and train up a class of judges and police officers as experts in the legal systems of the various Member States; we must communitize the powers of the European Union to deal with terrorism, because an open Community must ensure that it has common legislation to combat this extremely serious problem; we must improve international investigative cooperation, which must also include improving cooperation between judicial authorities; and, finally, we must harmonize the European Union 's criminal laws.

Última actualización: 2012-03-23
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Danés

Når alle religiøse målestokke forsvinder( og så oven i købet via såkaldte progressive gejstlige selv); når sædelige normer havner på lossepladsen; når eftergivenheden bliver drevet ud i sin yderste konsekvens; når slaphed er trumf; når alt-er-muligt og alt-er-tilladt antager de mest afsindige former; når anstændighed bliver latterliggjort og anset for gammeldags og udslidt; når værdier som orden, tugt, indre værdighed, disciplin, selvbeherskelse og andre bliver mistænkeliggjort; når familien bliver undergravet; når undervisningen bliver løsrevet fra sine høje opdragelsesværdier; når afvigelser bliver bortforklaret; når ordenshåndhæveres optræden bliver stækket; når retten gør ofret til skyldig og den skyldige til offer; når al stræben mod sædelig og åndelig elite bliver udskreget som fascistisk.

Inglés

When all religious standards disappear( often as a result of the activities of 'progressive' clerics themselves); when moral standards are dumped; when permissiveness is taken to excess; when indifference rules supreme; when the idea that 'anything goes' takes on the craziest of forms; when decency is ridiculed and considered oldfashioned and outdated; when values such as order, virtue, inner dignity, discipline, self-control and others are seen as suspect; when the family is undermined; when education is stripped of its status; when abnormalities are praised; when the forces of law and order are not allowed to do their job; when the law makes victims into criminals and criminals into victims; when all efforts to establish a moral and spiritual elite are jeered at as fascist.

Última actualización: 2012-03-23
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Danés

Vi mener, at det især er Unionens civile muligheder, som vil være vigtige ved freds- og ordenshåndhævelsen i fremtiden, og det er naturligvis også det, vi vil.

Inglés

We think that in future, the European Union ' s civil instruments will matter most in the sphere of maintaining law and order, and this is, of course, also what we want.

Última actualización: 2012-03-22
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Danés

Mens de selv har oprettet den politisk opportune straffedomstol for det tidligere Jugoslavien, kræves det af myndighederne i disse lande, at de spiller rollen som ordenshåndhæver og arresterer og udleverer andre "krigsforbrydere".

Inglés

While they themselves set up the politically expedient International Criminal Court for the Former Yugoslavia, they are demanding that the authorities in these countries play the role of law and order authority and arrest and hand over other 'war criminals'.

Última actualización: 2012-02-29
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

Jeg vil gerne nævne bare to af konsekvenserne. Den første så vi i Napoli for nogle få dage siden, da Camorraen blev udpeget til stedfortrædende ordenshåndhævere og fordrev enhver, som blev i byens romalejre med molotovcocktails.

Inglés

I would like to mention just two implications of this: the first we witnessed in Naples a few days ago, when the Camorra were appointed as stand-in law enforcement officers and dislodged anyone who remained in the city's Romany camps with Molotov cocktails.

Última actualización: 2012-02-29
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Vi behandler ikke blot oplysningerne på en mere intelligent måde, men giver også ordenshåndhæverne et sikrere grundlag at arbejde på.

Inglés

Not only are we managing information more intelligently, we are also helping the law enforcement bodies to guarantee security more effectively.

Última actualización: 2012-02-29
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Jeg er uenig med dem, der hævder, at soldaters og andet ordenshåndhævende personales tilstedeværelse kunne varsle begyndelsen til en koloniherretilgang til Haiti.

Inglés

I disagree with those of you who argue that the presence of soldiers and other law enforcement personnel might herald the beginning of a colonial approach on our part towards Haiti.

Última actualización: 2012-02-29
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Añadir una traducción

Buscar frases de traducción humanaUsuarios que están solicitando ayuda en este momento:bokep japan ayah dan anak (Japonés>Inglés) | configuring (Inglés>Canarés) | nakaligtaan (Tagalo>Inglés) | bess (Alemán>Inglés) | mujhe aap ki jarurat hai (Hindi>Inglés) | maligayang bati sa iyong kaarawan (Tagalo>Cebuano) | poitou (Italiano>Alemán) | pom des garcons (Español>Inglés) | i will keep posting the updates (Inglés>Telugu) | if you feel afraid (Inglés>Tagalo) | forza onore (Italiano>Latín) | intermodulatieniveau (Neerlandés>Francés) | kahit sa messenger lang (Tagalo>Inglés) | gagawin namin ang aming makakaya magkasama bebe (Tagalo>Inglés) | my beloved younger sister (Inglés>Malayo)


Notificar abuso  | Acerca de MyMemory   | Contáctenos


MyMemory en su idioma: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo