Preguntar a Google

Usted buscó: socialforskningen (Danés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Inglés

Información

Danés

Inden for socialforskningen publiceres forskningsresultaterne i øvrigt i anerkendte videnskabelige tidsskrifter og vurderes således to gange offentl igt.

Inglés

The results of social research are published in recognized scientific journals and are thus subject to a second public evaluation.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Det er ikke socialforskningen, der har behov for finansiering, men de sociale støtteforanstaltninger i forbindelse med de store nedskæringer i produktionskapaciteten.

Inglés

It is not social research which needs funding, but the necessary social measures connected with the large-scale reductions in production capacity.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Danés

Vi skal ikke narre os selv med den eufemisme, der hedder finansiering af socialforskningen, eftersom denne ikke dækker mere end 1% af den totale forskning i denne sektor.

Inglés

Let us not deceive ourselves with the euphemism 'funding for social research ', which accounts for no more than 1% of overall research in this sector.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Danés

På Regionsudvalgets høring den 22. september om "immigration og integration", udtrykte Jochen Blaschke, der er forsker ved instituttet for komparativ socialforskning i Berlin, forundring over, at de immigrationsrelaterede problemer fortsat kun behandles på nationalt plan, medens det lokale og europæiske plan holdes udenfor, til trods for fremskridtene i Tammerfors.

Inglés

At the hearing on immigration and integration organised by the CoR on 22 September, Jochen Blaschke, a researcher at the Berlin Institute for Comparative Social Research, was astonished that, despite the advances made at Tampere, the problems raised by immigration are still dealt with at national level, with the local and European levels excluded.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

(2) identificere behov og prioriterede indsatsområder for grundlæggende, klinisk og translationel forskning inden for sjældne sygdomme, samt prioriterede indsatsområder for socialforskning

Inglés

(2) identify needs and priorities for basic, clinical and translational research in the field of rare diseases, as well as priorities for social research;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

(4) indføre bestemmelser i de nationale planer for sjældne sygdomme, som tager sigte på at fremme forskning, herunder folkesundheds- og socialforskning, i forbindelse med sjældne sygdomme, navnlig med henblik på at udvikle redskaber, som f.eks. tværgående infrastrukturer samt sygdomsspecifikke projekter,

Inglés

(4) include in the national plan for rare diseases provisions aimed at fostering research, including public health and social research, in the field of rare diseases, especially with a view to the development of tools such as transversal infrastructures as well as disease-specific projects.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Andre former for god praksis er kun beskrevet i en handlingsplan; der er tale om deltagelse i kulturelle aktiviteter, uddannelse og socialforskning, fødevarehjælp, vold mod kvinder, hjælp til narkomaner og omdannelse af lejre.

Inglés

Areas in which just a single example of good practice is presented include cultural participation, education and social research, food aid, violence against women, care for drug addicts and the transformation of campsites.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Der er et reelt og akut behov for, at den europæiske indsats inden for grundforskning, klinisk forskning og socialforskning på dette område samles og koordineres.

Inglés

There is a real and urgent need to pool and coordinate the efforts of European fundamental, clinical and social researchers in this field.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Det Økonomiske og Sociale Udvalg mener ikke, at hverken det ene eller det andet forsøg på definition er tilstrækkeligt præcist, men som ofte i socialforskning er en præcis definition mindre vigtig end identificeringen af de specifikke kendetegn.

Inglés

The EESC does not believe that either definition is precise enough; however, as is often the case in the social sciences, an exact definition is less important than the identification of specific features.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

En væsentlig svaghed er den manglende forbindelse mellem grundforskning, klinisk forskning, folkesundhedsforskning og socialforskning, der betyder, at kun en del af de eksisterende eller nyerhvervede grundforskningsresultater finder vej til klinisk praksis og tilrettelæggelse og levering af sundhedsydelser.

Inglés

A major weakness is the lack of linkages between basic, clinical and public health, and social research, which means that only some of the existing or acquired basic knowledge feeds into current clinical practice and care organisation and delivery.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

I sin udtalelse om forslaget til det tredje rammeprogram henstillede ØSU kraftigt til at medtage et socialforskningsprogram, jf. afsnit 4 i udtalelsen om "behovet for socialforskning".

Inglés

A Programme of Social Research was the emphatic recommendation of the Committee in its Opinion on the Proposal for the Third Framework Programme, where a separate section of the Opinion was devoted to "the need for social research" (See Section 4 of the Opinion).

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

Socialforskning.

Inglés

Social research services.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Danés

For at sikre en vellykket indførelse af skolefrugtordningen, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) [1], ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 13/2009 [2], i det følgende benævnt »skolefrugtordning«, bør Kommissionen kunne modtage teknisk ekspertrådgivning fra et forum af eksperter inden for ernæring, epidemiologi, folkesundhed og sundhedsfremme, adfærds- og socialforskning og evaluering.

Inglés

To ensure the successful implementation of the School Fruit Scheme, established by Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation) [1] as amended by Council Regulation (EC) No 13/2009 [2], hereinafter referred to as ‘School Fruit Scheme’, the Commission should be able to receive technical expert advice from a forum of experts with expertise in nutrition, epidemiology, public health and health promotion, behavioural and social sciences, evaluation.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

med ekspertise inden for ernæring, epidemiologi, folkesundhed og sundhedsfremme, adfærds- og socialforskning og evaluering

Inglés

with expertise in nutrition, epidemiology, public health and health promotion, behavioural and social sciences, evaluation;

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

socialforskning

Inglés

social research

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

(d) Endelig vil jeg fremh�ve, at man kan sige, at det i socialforskningen i dag er"obligatorisk" at gennemf�re en reel tv�rfaglig forskning: den, der ikke forbinder anden

Inglés

(h) Lastly, it could be said to be �obligatory� in social research to use an interdisciplinaryapproach: anyone who fails to consider work and education in our contemporary societiesin the light of other fields of knowledge and problems will have little to contribute butplatitudes (5).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

) social interaktion (27)social klasse (29)socialkonflikt (27)social kontrol (29)social lareproces (02)social mobilitet (29)socialopstigning(29)social perception (20)social rolle (23)social sikring (36)socialstatus (29)socialstruktur (29)socialsucces(23)socialtilpasning(19)social udvikling (29)social ulighed (29)socialarbejde (36)socialarbeider (33)EF's okonomiske ogsociale komit6 (37) Europaiske Socialfond (37)socialforskning (16)socialhistorie (12)socialisering (19)politisksocialisering (19)socialisme (14)socialpolitik (36)socialpsykologi (12) socialrädgiver USE socialarbejder(33)socialsystem (29)socialt handicap (26)socialt handicappet (26)socialt miljo (29)socialtjeneste (36)socio-skonomisk status (29)sociodrama (25)socioku lturelle aktiviteter (29)sociolingvistik (13)sociolog (34)sociologi (12)arbejds-sociologi (12)familie-sociologi (12)padagogisksociologi (12)studenter-sociologi (12)uddannelses-sociologi

Inglés

USE electronics(11) microfiche (01)microfilm (01)microscope (08)microteaching (04) menstruation (19)mental ability USE cognitive abitity (21')mental abnormality USE mental illness (26)mental age (19)mental deficiency (26)mental development (1 g) mental disease USE mental illness (26) middle class (29)Middle East (40)migrant (30)second generationmigrant (30) mental handicap (26)mental health (2S) migrant worker (30,33)migrant worker's child (31) mental health education (10)mental hospital (07)mental hygiene

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

123 medicin, sikkerhed og hygiejne i minerne samt teknisk bekæmpelse af gener på arbejdspladserne og i miljøet fra stålindustrianlæg (EKSF-socialforskning).

Inglés

Under Article 55 of the ECSC Treaty the Commission decided to grant financial aid totalling ECU 18 million to 82 research projects concerning health, medicine, safety and hygiene in mines and the technical battle against pollution in and around steelworks (ECSC social research).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

6) 6) 6) 6) 6) 6) 6) 6) historisk forskning igangverende forskning internationalforskning komparativforskning laseplansforskning operationsforskning padagogiskforskning socialforskning specialpedagogiskforskning 03) tvarkulturel forskning 6) laboratorie- forsog (02)forsogsklasse (05)forsogsprojekt (16)forsogspadagogik (03)forsogsskole (04)forssmmelse (21)forssmmelser (24)forssmt barn (26,31)fortrolighed (22)fortrangning (22)fonsatte skoleuddannelser (04)at fortalle historie (15)fortallekunst (15)fortalling (15)forudsigelse (16)forurening (29) forualtning USE administration(35)offentlig forvaltning (36)selv- forvaltning (35)forvaltningsdokument (1 8)lorvaltningsvidenskaber ( 1 2)forvaring af unge (36)forventning (23)rolle- forventning (23)familie med ön loralder (31) foraldre (31)adoptiv- foraldre (31)bedste- foreldre (31) foraldre-bam-forhold (27)foraldre-elev-forhold (27)bam- foreldre-forhold USE foraldre-barn-forhold(27)foreldre-le rer-forhold (27)foraldre-skole-forhold (27)foraldreansvar (31)foraldredeltagelse (24)foraldreforening (28)foraldreholdning (21)loraldrelast barn (31)foraldrerolle (23)foraldresavn (31) foraldreuddannelse (04)befolknings- forogelse (30) foto (01) forskningscenter (16)forskningsmetode (16)forskningsorganisation (1 6)forskni ngspolitik (36)forskningsprogram (1 6)forskningsprojekt (1 6)forskni ngsrapport ( 1 8)forskningsresultat (1 6)forskni ngsstipendium (32)forskningsteknik (16)forslag (EF) (35)forslag (Europarädet) (37)barne-forsorg (31)fange-forsorg (36)kriminal-forsorg (36)ungdoms-forsorg (36)adfards-forstyrrelse (26)folelsesmassigforstyrrelse (26)motoriskforstyrrelse (26)forstyrrende adferd USE därlig opforsel (24)forstarkning (27)forstäelse (20)internationalforstäelse (27)

Inglés

USE occupational choice (33)choice of school (05)choice of studies (03)multiple- choice test (06)choice of training (03)Ghristian education (1 0)Christianity(14)church(28)cinema(07)cinema club(28)closed circuit television(18)circular (35)citizen participation (24) rulingclass (29)socialclass (29)transitionalclass (05)upperclass (29)workingclass (29)cfass conflict (27')class management (01)class outing USE excursion (09)class size (05)cfass struggle (271classical greek (13)classical languages USE classics(13) classical studies(10)classics(13)cfassification (17\jobclassification (33)classroom (07)mobileclassroom (07)multipurposeclassroom (07)classroom arrangement (07)classwork(01)numerusclausus(05)cleaning(25) ciu

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Afsluttende konference/udstilling vedrørende EKSF's socialforskning. Luxembourg, 5.-8. juli 1999

Inglés

Closing Conference - Exhibition ECSC Social Research. Luxembourg, 58 July 1999

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo