Preguntar a Google

Usted buscó: udbredning (Danés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Inglés

Información

Danés

udbredning

Inglés

spreading

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

udbredning

Inglés

dissemination

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Om : Udbredning af de irske veje

Inglés

Subject: developing Irish roads

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Mod en større udbredning af ordninger for lønmodtagernes andel i kapitalen

Inglés

Towards a wider dissemination of financial participation

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Overordnet set forhindrer de tværnationale hindringer derfor en større udbredning af ordninger for lønmodtagernes andel i kapitalen i Europa.

Inglés

Overall, these transnational barriers therefore prevent a wider dissemination of financial participation schemes in Europe.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Som Parlamentet kunne forvente, støtter Kommissionen opfordringen i fru Jensens betænkning om en effektiv udbredning af oplysninger til befolkningen.

Inglés

As the House would expect, the Commission supports the call made in Mrs Jensen 's report for effective communication to the public.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Den nye strategi, der skitseres i Kommissionens meddelelse om turisme og beskæftigelse, og som Rådet har tilsluttet sig, lægger vægten på indsamling og udbredning af informationer og good practice.

Inglés

The new strategy outlined by the Commission communication on tourism and employment, and agreed by the Council, places the emphases on tourism gathering and disseminating information and good practice.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Ordførerens inspirerede redegørelse samt hans tekst, som vi skal stemme om, er begge præget af så stor klarhed, at jeg næsten kunne afholde mig fra videre at udbredning om disse spørgsmål.

Inglés

Our colleague's inspired develop ment of the subject and indeed the text of the resolution under consideration are characterized by such clarity that little more need be said upon the subject.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Adskillige afvigelser fra racedirektivet bør fjernes, f.eks. definitionen af indirekte forskelsbehandling i ændringsforslag 21, klageadgangen i artikel 8, teksten om repressalier i artikel 10 samt artikel 11 om udbredning af information.

Inglés

Several areas of difference with the race directive should be eliminated, such as the definition of indirect discrimination in Amendment No 21, the defence of rights in Article 8, the text on victimisation in Article 10, and Article 11 covering dissemination of information.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

På trods af de fremskridt, der for nylig er sket med hensyn til en større udbredning af ordninger for lønmodtagernes andel i kapitalen i Europa, er brugen heraf faktisk stadig begrænset, og udbredelsen er meget forskellig i de enkelte medlemsstater.

Inglés

Despite recent progress towards a wider dissemination of employee financial participation in Europe, its actual use remains limited and very uneven between Member States.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

a ) behandlinger , som har til formaal at sikre , at varernes tilstand ikke forringes under deres transport eller opbevaring ( luftning , udbredning , toerring , koeling , nedlaegning i saltlage , nedlaegning i svovlsyrlingvand eller i andre konserverende oploesninger , fjernelse af beskadigede eller fordaervede dele og lignende behandlinger ) ;

Inglés

( A ) OPERATIONS TO ENSURE THE PRESERVATION OF PRODUCTS IN GOOD CONDITION DURING TRANSPORT AND STORAGE ( VENTILATION , SPREADING OUT , DRYING , CHILLING , PLACING IN SALT , SULPHUR DIOXIDE OR OTHER AQUEOUS SOLUTIONS , REMOVAL OF DAMAGED PARTS , AND LIKE OPERATIONS ) ;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Behandlinger der har til for mål at sikre, at varernes til stand ikke forringes under de res transport eller opbevaring (luftning, udbredning, tørring, køling, nedlægning i satllage, nedlægning i svovlsyrlingvand eller i andre konserverede op løsninger, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende behandlinger)

Inglés

Operations intended to ensure the preservation of merchandise in pood condition durine transpon und storage (ventilation, spread­ing out, drying, chilling, placing in brine, in sulphur water or in other solutions, removal of dam­aged parts, and like operations)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Behandlinger der har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke for ringes under deres transport eller opbevaring (luftning, udbredning, tørring, køling, nedlægning i saltlage, nedlægning i svovlsyrlingvand eller i andre konserverende opløsninger, fjernelse af beskadigede el ler fordærvede dele og lignende be handlinger)

Inglés

Operations intended to prevent deterioration of goods during carriage and storage (ventilation, spreading out, drying, chilling, placing in brine, in sulphur water or in other solutions, removal of damaged parts, and like operations)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Behandlinger der hur til formål at sikre, at varernes tilstand ikke for ringes under deres transport eller opbevaring (luftning, udbredning, tørring, køling, nedlægning i saltlage, nedlægning i svovlsyrlingvund eller i andre konserverede opløsninger, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende be li und linger)

Inglés

Operations intended to ensure the preservation of merchandise in good condition during transport and storage (ventilation, spread­ing out, drying, chilling, placing in brine, in sulphur water or in other solutions, removal of dam­aged parts, and like operations)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Behandlinger, der har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke for ringes under deres transport eller opbevaring (luftning, udbredning, tørring, køling, nedlægning i saltlage, nedlægning i svovlsyrlingvand eller i andre konserverende opløsninger, fjernelse af beskadigede el ler fordærvede dele og lignende be handlinger)

Inglés

Operations intended to prevent deterioration of goods during carriage and storage (ventilation, spreuding out, drying, chilling, placing in brine, in sulphur water or in other solutions, removal of damaged parts, and like operations) ations)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Den skønner, at denne type aftaler, som har fået voksende betydning i Fællesskabet, hvor der i 1983 var over 83000 franchisetagere, bidrager til skabelsen af det indre marked, fordi de letter en udbredning af franchisenettene ud over landegrænserne, særlig via små og mellemstore virksomheder.

Inglés

A look at the statistics for 1986 shows that the number of notifications,which peaked in 1982, has since steadily declined.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Set i dette perspektiv, som De selv har understreget, er udbredningen af information på alle Unionens sprog en nødvendighed, der skal bevares og udvikles.

Inglés

With this in mind, as you yourself underline, the policy of distributing information in all of the Union 's languages is something that we need to continue and build on further.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Det er indtrængende at opfordre Kommissionen til at udarbejde sin meddelelse om » fair trade «, som kan fungere som grundlag for ny lovgivning; det er global forskning, der kan yde direkte støtte til at udvikle » fair trade «-netværk i syd såvel som » fair trade «-principper i nord; det er principielt at gå ind for en selvstændig budgetpost, så man ikke længere behøver at bruge ngo' ernes medfinansieringsmidler, der ofte ikke er hensigtsmæssige for producentkooperativer i udviklingslandene; det er at sætte en stopper for europæisk forskelsbehandling mod » fair trade « i skattemæssig henseende og skabe præferencebehandling, der på grund af mærkernes frivillige karakter er i overensstemmelse med WTO; og endelig er det at erkende farerne ved en udbredning af mærkerne og behovet for at indlede en seriøs dialog om forbindelsen mellem » fair trade « og den nye etiske handel, der er ved at blive promoveret gennem adfærdskodekser, som jeg er ved at udarbejde en betænkning om for Udvalget om Udvikling og Samarbejde.

Inglés

It is to urge the Commission to produce its communication on fair trade which can act as a base for new legislation; for global research which can bring direct support to developing fair trade networks in the south as well as fair trade principles in the north; to support in principle a separate budget line ending the necessity of using NGO co-financing monies which are often not appropriate for producer cooperatives within the developing world; to end European discrimination against fair trade in fiscal terms, bringing forward preferential treatment which is compatible with the WTO because of the voluntary nature of the labels; and finally, to recognize the dangers of the proliferation of labels and the need to have a serious dialogue about the link between fair trade and the new ethical trading being promoted through codes of conduct, on which I am drawing up a report for the Committee on Development and Cooperation.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo