Preguntar a Google

Usted buscó: fællesskabskodeks (Danés - Maltés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Maltés

Información

Danés

om en fællesskabskodeks for visa

Maltés

li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

fællesskabskodeks for personers grænsepassage

Maltés

Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler

Maltés

kodiċi tal-Unjoni relatat mal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler

Maltés

dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler

Maltés

dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma'prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

Maltés

li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta'persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta'Schengen)

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Kommissionen vedtog den 19. juli et forslag til forordning om en fællesskabskodeks for visa (7).

Maltés

Minnaħa tiegħu, f’Lulju, ilParlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar l-istrateġiji u lmetodi għallintegrazzjoni ta’ l-immigranti flUnjoni Ewropea.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

g) "Håndbog for grænsevagter" (efter vedtagelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage)

Maltés

(g) "Manwal għall-Gwardjani tal-Fruntieri" (wara l-adozzjoni tal-Kodiċi Komunitarja dwar ir-regoli li jirregolaw iċ-ċaqliq ta'persuni bejn il-fruntieri)

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

Anvendelse direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (7)

Maltés

(a) fi prodotti mediċinali għallużu talbniedem jew għallużu veterinarju fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tarRegolament (KE) Nru 726/2004, tadDirettiva 2001/82/KE talParlament Ewropew u talKunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar ilkodiċi tal-Komunita' rigward il-prodotti mediċinali veterinarji (6) u d-Direttiva 2001/83/KE talParlament Ewropew u talKunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar ilkodiċi talKomunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għallużu mill-bniedem (7);

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler, eller

Maltés

id-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji; jew;

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Tilsvarende er der med oprettelsen af agenturet indført en fællesskabsordning for samordning af det operative samarbejde mellem medlemsstaterne ved de ydre grænser, hvilket gør det lettere at gennemføre de fælles regler, som er fastsat i ovennævnte fællesskabskodeks, korrekt på det operative plan.

Maltés

Bl-istess mod, bit-twaqqif ta'l-Aġenzija, beda jaħdem mekkaniżmu tal-Komunità għal koordinazzjoni ta'kooperazzjoni operattiva bejn Stati Membri fil-fruntieri esterni, u b’hekk tjiebet l-implimentazzjoni korretta f’livell operattiv tar-regoli komuni ddikjarati fil-Kodiċi tal-Komunità msemmi hawn fuq.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

I lyset af det foreslåede initiativs art, nemlig en fællesskabskodeks for visa, skal instrumentet have form af en forordning for at sikre, at det anvendes på samme måde i alle medlemsstater, der anvender Schengen-reglerne.

Maltés

Minħabba l-inizzjattiva proposta – il-ħolqien ta'Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi – l-istrument għandu jkun fl-għamla ta'regolament, sabiex jiġi żgurat li jkun applikat bl-istess mod fl-Istati Membri kollha li japplikaw l-acquis ta'Schengen.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Kontrollen af de yderligere sikkerhedselementer gennemføres med forbehold af artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks).

Maltés

L-iċċekkjar tal-karatteristiċi ta’ sigurtà addizzjonali għandu jsir bla ħsara għall-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (il-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen).

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Fristen for, hvornår denne forordning finder anvendelse, bør være tilstrækkelig lang til, at medlemsstaterne får mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger i de eksisterende markedsføringstilladelser for de pågældende veterinærlægemidler, der er udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler [2].

Maltés

Meħtieġ li jkun ipprovdut perjodu adegwat qabel ma dan ir-Regolament jiġi applikat, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħmlu l-aġġustamenti neċessarji fir-rigward tal-awtorizzazzjonijiet eżistenti biex jitpoġġew fis-suq il-prodotti mediċinali veterinarji kkonċernati li ngħataw skont id-Direttiva 2001/82/KE tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji [2].

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1).«

Maltés

Id-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 1).”;

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).

Maltés

Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67).

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EUT L 311 af 28.11.2001, s. 1).«

Maltés

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2001/82/KE tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 1).”;

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).

Maltés

Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67).

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) [14] bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

Maltés

Ir-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) [14] għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1).

Maltés

Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) (ĠU L 105, 13.4.2006, p. 1).

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo