Usted buscó: arealstøtteansøgninger (Danés - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Polaco

Información

Danés

Ændringer af arealstøtteansøgninger

Polaco

zmiany wniosków o pomoc obszarową

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Danés

betingelser vedrørende arealstøtteansøgninger

Polaco

wymogi odnoszące się do wniosków o pomoc obszarową

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Danés

kapitel ikonstateringer vedrørende arealstøtteansøgninger

Polaco

rozdziaŁ i ustalenia w odniesieniu do wniosków o pomoc obszarową

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

kapitel i konstateringer vedrørende arealstøtteansøgninger

Polaco

rozdziaŁ i ustalenia w odniesieniu do wniosków o pomoc obszarową

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

afdeling iikontrol på stedet af arealstøtteansøgninger

Polaco

sekcja ii kontrole na miejscu wniosków o pomoc obszarową

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

afdeling ii kontrol på stedet af arealstøtteansøgninger

Polaco

sekcja ii kontrole na miejscu wniosków o pomoc obszarową

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

a) 5 % af alle de landbrugere, der indgiver arealstøtteansøgninger.

Polaco

a) 5 % rolników składających wnioski o pomoc obszarową;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

(58) i forbindelse med arealstøtteansøgninger vedrører uregelmæssighederne normalt dele af arealerne.

Polaco

(58) w odniesieniu do wniosków o pomoc obszarową, nieprawidłowości zazwyczaj dotyczą części obszarów.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

denne forpligtelse skal i 2005 gælde for arealer, der er blevet omlagt til andre anvendelser siden den fastsatte dato for indgivelse af arealstøtteansøgninger for 2003.

Polaco

obowiązek ten zacznie obowiązywać w roku 2005 r. w stosunku do ziem przekształconych pod inne użytkowanie od daty ustalonej na złożenie wniosków o pomoc obszarową za rok 2003.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

i forbindelse med arealstøtteansøgninger vedrører uregelmæssighederne normalt dele af arealerne, og angivelsen af et for stort areal for én mark kan modregnes i angivelsen af et for lille areal for en anden mark i samme afgrødegruppe.

Polaco

w odniesieniu do wniosków o pomoc obszarową nieprawidłowości zazwyczaj dotyczą części obszarów, a zawyżone zgłoszenia odnoszące się do jednej działki mogą zostać skompensowane zaniżonymi zgłoszeniami pozostałych działek z tej samej grupy upraw.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

b) krydskontrol ved hjælp af den elektroniske database eller, for så vidt angår arealstøtteansøgninger, ved alle andre elektroniske midler, for at efterprøve retten til støtte.

Polaco

b) kontrole przekrojowe przy pomocy skomputeryzowanej bazy danych lub, w przypadku wniosków o pomoc obszarową, przy pomocy innych środków komputerowych, w celu weryfikacji uprawnień do pomocy.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

hvis såningen finder sted efter udløbet af fristen for indgivelse af arealstøtteansøgninger, indgives etiketterne eller de dokumenter, der anerkendes som tilsvarende, senest den 30. juni efter indgivelsen af ansøgningen.

Polaco

jeżeli siew ma miejsce po nieprzekraczalnym terminie przedkładania wniosków o przyznanie pomocy "dla obszaru", etykiety lub dokumenty uznane za równoważne przedkłada się najpóźniej do dnia 30 czerwca po dacie złożenia wniosku.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

hvis den forlængede frist for tilsåning vedrører alle markafgrøder, kan medlemsstaterne også udsætte fristen for indsendelse af arealstøtteansøgninger for producenterne i de pågældende områder indtil senest den 15. juni eller indtil fristen for tilsåning, hvis denne udløber forinden.

Polaco

w przypadku gdy przesunięcie ostatecznej daty siewu dotyczy wszystkich roślin uprawnych, państwa członkowskie mogą również odroczyć końcową datę składania przez producentów wniosków o płatności obszarowe w danych strefach najpóźniej do 15 czerwca lub do ostatecznej daty siewu, w zależności od tego, która z nich wystąpi wcześniej.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

(15) overholdelsen af fristerne for indgivelse af støtteansøgninger og for ændring af arealstøtteansøgninger er absolut nødvendig, for at de nationale myndigheder kan planlægge og efterfølgende udføre en effektiv kontrol af, at støtteansøgningerne er korrekte.

Polaco

(15) niezbędne jest przestrzeganie terminów składania wniosków o pomoc oraz wprowadzania zmian we wnioskach o pomoc obszarową, aby umożliwić krajowym administracjom zaplanowanie a następnie przeprowadzanie skutecznych kontroli poprawności wniosków o pomoc.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

(15) overholdelsen af fristerne for indgivelse af støtteansøgninger og for ændring af arealstøtteansøgninger er absolut nødvendig, for at de nationale myndigheder kan planlægge og efterfølgende udføre en effektiv kontrol af, at støtteansøgningerne er korrekte. det bør derfor fastsættes, inden for hvilke tidsfrister forsinkede ansøgninger kan accepteres. desuden bør der fastsættes en nedsættelse for at tilskynde landbrugerne til at overholde de fastsatte frister. i de tilfælde, hvor en landbruger kun skal anmelde græsarealer uden for omdrift og af den grund skal indgive en arealstøtteansøgning, kan kontrollen planlægges på anden måde. for sådanne tilfælde kan der fastsættes mindre nedsættelser, og åbnes mulighed for en længere frist. såfremt en medlemsstat gør brug af muligheden for at fastsætte en senere frist for indgivelse af de arealstøtteansøgninger, der kun vedrører græsarealer uden for omdrift, bør der imidlertid ikke længere tillades indgivelse af ansøgninger efter den af medlemsstaten fastsatte frist.

Polaco

(15) niezbędne jest przestrzeganie terminów składania wniosków o pomoc oraz wprowadzania zmian we wnioskach o pomoc obszarową, aby umożliwić krajowym administracjom zaplanowanie a następnie przeprowadzanie skutecznych kontroli poprawności wniosków o pomoc. dlatego należy ustanowić przepis dotyczący terminów, w których akceptowane są wnioski złożone po upływie terminu. dodatkowo w celu zachęcenia rolników do przestrzegania terminów powinny być stosowane obniżki. w przypadku gdy rolnik musi jedynie zgłosić trwałe użytki zielone, i dlatego musi złożyć wniosek o pomoc obszarową, kontrole mogą być zaplanowane w inny sposób. w odniesieniu do takich sytuacji mogą być przewidziane mniejsze obniżki oraz powinny być przewidziane dłuższe terminy. w przypadku gdy państwa członkowskie korzystają z możliwości wyznaczenia późniejszego terminu składania wniosków o pomoc obszarową odnoszących się jedynie do trwałych użytków zielonych, złożenie wniosku po terminie wyznaczonym przez państwo członkowskie nie powinno już jednak być dopuszczalne.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo